Bãi bỏ toàn bộ 22 VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

Chủ đề   RSS   
 • #566783 22/01/2021

  NgocHoLaw
  Top 150
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2018
  Tổng số bài viết (556)
  Số điểm: 6728
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 298 lần


  Bãi bỏ toàn bộ 22 VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

  quyết định 70

  Quyết định 70/QĐ-BTP 

  Ngày 19/01/2021, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 70/QĐ-BTP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2020.

  Theo đó, Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2020.

  1. Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

  2. Thông tư 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

  3. Quyết định 07/2006/QĐ-BTP ngày 01/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tư pháp

  4. Thông tư 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 Hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

  5. Thông tư 08/2015/TT-BTP ngày 26/5/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự.

  6. Quyết định 04/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

  7. Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

  8. Nghị định 67/2015/NĐ-CP ngày 14/5/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

  9. Nghị định 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

  10. Nghị định 97/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

  11. Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/03/2010 Hướng dẫn thi hành Nghị định 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

  12. Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 31/01/2013 Sửa đổi, bổ dung điều 13 Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/03/2010 Hướng dẫn thi hành Nghị định 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

  13. Thông tư 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 Hướng dãn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu số tiếp nhận các việc về quốc tịch

  14 Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

  15. Nghị định 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  16. Nghị định 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 Sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  17. Thông tư 12/2014/TT-BTP ngày 26/4/2014 quy định về mẫu; nguyên tắc sử dụng trang phục; nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Thừa phát lại

  18. Quyết định 09/2008/QĐ-BTP ngày 08/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ban hành Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý

  19. Nghị quyết liên tịch 04/1985/NQLT ngày 16/11/1985 giữa Ban bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Tư pháp về việc tăng cường giáo dục pháp luật trong đoàn thanh niên và thanh niên.

  20. Thông tư liên tịch 04/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTUMTTQVN-UBQGDS-KHHGĐ ngày 09 tháng 7 năm 2001 Hướng dẫn bổ sung Thông tư 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTUMTTQVN xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư về việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

  21. Thông tư liên tịch 04/2001/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTUMTTQVN-UBQGDS-KHHGĐ ngày 09 tháng 7 năm 2001 Hướng dẫn bổ sung Thông tư 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTUMTTQVN xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư về việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

  22. Thông tư 15/2014/TT-BTP ngày 20/5/2014 Hướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay thế

  Quyết định có hiệu lực từ ngày ban hành.

  Xem chi tiết tại:

   
  827 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn NgocHoLaw vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (23/01/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận