Bãi bỏ quy định tính lương theo hệ số đối với cán bộ, công chức, viên chức

Chủ đề   RSS   
 • #490826 02/05/2018

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4227 lần


  Bãi bỏ quy định tính lương theo hệ số đối với cán bộ, công chức, viên chức

  Tiến tới việc quy định tính lương bằng số tiền tuyệt đối, đó là nội dung quan trọng tại Đề án cải cách chính sách tiền lương trình Hội nghị Trung ương 7 trong tháng 5/2018 này.

  Theo đó, Đề án cải cách chính sách tiền lương có một số nội dung quan trọng đáng chú ý đối với nhóm tiền lương hưởng từ ngân sách Nhà nước như sau:

  1. Năm 2021, mức lương Nhà nước thấp nhất sẽ tiệm cận với mức lương thấp nhất của khối doanh nghiệp

  Từ năm 2021, mức tiền lương thấp nhất của khu vực công là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp) từ năm 2021 bảo đảm không thấp hơn mức lương thấp nhất của khu vực doanh nghiệp.

  2. Năm 2020, tăng mức lương tối thiểu làm sao để đảm bảo mức sống tối thiểu

  Tiến tới bãi bỏ sự can thiệp trực tiếp của Nhà nước vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.

  3. Không áp dụng bảng lương công chức, viên chức đối với nhân viên thừa hành, phục vụ

  Tức là những nhân viên làm công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ dưới trung cấp), sẽ áp dụng chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ)

  Đảm bảo mức lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương), các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương) và tiền thưởng (bằng khoảng 10% tổng quỹ lương).

  4. Tiến tới thay đổi hệ thống bảng lương mới bằng số tiền tuyệt đối thay cho hệ số lương hiện nay

  Hệ thống bảng lương mới sẽ được ban hành (quy định bằng số tiền tuyệt đối thay cho việc quy định hệ số lương nhân với mức lương cơ sở) theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo trên sở điều chỉnh tăng mức lương thấp nhất và mở rộng quan hệ tiền lương tiệm cận với khu vực thị trường.

  5. Hệ thống bảng lương mới sẽ bao gồm:

  01 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã;

  01 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo;

  03 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm: 01 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm/cấp hàm), 01 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an và 01 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an.

  6. Bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% trong tổng quỹ lương.

  7. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được sử dụng quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên được giao hằng năm để thuê chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt.

  8. Tăng thu nhập bình quân không quá 0,8 lần đối với một số tỉnh, thành phố ở vùng động lực

  9. Bãi bỏ hệ số tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức thuộc các cơ quan đang thực hiện cơ chế tài chính đặc thù khi thực hiện bảng lương mới.

  Nguồn tại đây.

  Chi tiết Đề án cải cách tiền lương năm 2018 sẽ được cập nhật sớm đến các bạn.

   
  35300 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận