Bãi bỏ một số quy định về lệ phí trước bạ

Chủ đề   RSS   
 • #516750 11/04/2019

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 597 lần


  Bãi bỏ một số quy định về lệ phí trước bạ

  Là nội dung tại dự thảo thông tư Thông tư số 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ

  Một số quy định dự thảo đưa ra sẽ bị bãi bỏ bao gồm:

  Điểm c.4 khoản 1, điểm c.2 khoản 2, điểm a.2, điểm a.3 và điểm c.2 khoản 3 của Điều 3 tại thông tư 301/2016/TT-BTC:

  - Đối với đất tái định cư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất và phê duyệt giá cụ thể mà giá phê duyệt đã được cân đối bù trừ giữa giá đền bù nơi bị thu hồi đất và giá đất nơi tái định cư thì giá tính lệ phí trước bạ đất là giá đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

  - Giá tính lệ phí trước bạ nhà tái định cư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt giá cụ thể mà giá phê duyệt đã được cân đối bù trừ giữa giá đền bù nơi bị thu hồi nhà và giá nhà nơi tái định cư là giá nhà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

  -  Đối với tài sản tự sản xuất, chế tạo để tiêu dùng là giá thành sản phẩm; (điềm a2)

  -  Đối với tài sản nhập khẩu trực tiếp là trị giá tính thuế nhập khẩu trên tờ khai hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan, cộng (+) thuế nhập khẩu, cộng (+) thuế tiêu thụ đặc biệt, cộng (+) thuế giá trị gia tăng (nếu có).(điềm a3)

  - Đối với tài sản mua theo phương thức trả góp, giá tính lệ phí trước bạ theo giá trả một lần bao gồm cả thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) quy định đối với tài sản đó (không tính lãi trả góp);

  Bãi bỏ điểm b và điểm d khoản 16, khoản 23 và khoản 25 của Điều 5; Điều 6 tại thông tư 301/2016/TT-BTC:

  - Tài sản của doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa thành sở hữu công ty cổ phần hoặc các hình thức sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước khác theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp mới được miễn nộp lệ phí trước bạ;

  - Tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng phải đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng do giấy chứng nhận bị mất, rách nát, ố, nhòe, hư hỏng. Cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng cho tổ chức, cá nhân khi có đề nghị;

  - Tàu, thuyền đánh bắt thuỷ, hải sản.

  - Nhà xưởng của cơ sở sản xuất, bao gồm cả nhà bảo vệ, nhà điều hành, nhà để máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh; nhà kho, nhà ăn, nhà để xe của cơ sở sản xuất, kinh doanh.

  Và điều 6 Khai, thu, nộp lệ phí trước bạ

  Mời bạn xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm:

   
  1544 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận