Bãi bỏ một số ĐKKD thuộc chức năng quản lý của Bộ TN&MT

Chủ đề   RSS   
 • #488604 02/04/2018

  Loando1107
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/11/2017
  Tổng số bài viết (228)
  Số điểm: 3480
  Cảm ơn: 20
  Được cảm ơn 69 lần


  Bãi bỏ một số ĐKKD thuộc chức năng quản lý của Bộ TN&MT

  Để kịp thời tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, mới đây Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Bộ đã rà soát các điều kiện đầu tư kinh doanh để cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính. Bộ dự kiến có khoảng 46,64% điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được cắt giảm, đơn giản hóa thuộc 18 ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phụ lục 4 Luật đầu tư.

  Theo Dự thảo Nghị định sửa đổi, một số ngành nghề kinh doanh được bãi bỏ các điều kiện cụ thể:

  Trong lĩnh vực đất đai:

  - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai), bãi bỏ điều kiện phải có đủ trang thiết bị và công nghệ phù hợp với phương pháp thực hiện theo quy định kỹ thuật về điều tra, đánh giá đất đai của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra, đánh giá đất đai (điểm c khoản 1 Điều 5a).

  - Bãi bỏ việc phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ đối với cá nhân thực hiện điều tra, đánh giá đất đai trong tổ chức có chức năng điều tra, đánh giá đất đai (điểm a khoản 2 Điều 5a, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP).

  - Bãi bỏ việc phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ đối với cá nhân được hành nghề xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong tổ chức hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (điểm a khoản 3 Điều 5b, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP).

  - Bãi bỏ việc phải có năng lực hành vi dân sự đối với cá nhân được hành nghề tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong tổ chức có chức năng tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (điểm a khoản 2 Điều 10, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP).

  Trong lĩnh vực môi trường:

  Bỏ điều kiện người đứng đầu của tổ chức phải có trình độ từ đại học trở lên đối với người thực hiện hoạt động quan trắc hiện trường (điểm a khoản 2, Điều 8, Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường).

  Bãi bỏ việc phải trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ và an toàn lao động cho người lao động khi thực hiện nhiệm vụ quan trắc tại hiện trường (điểm đ khoản 3 Điều 8, Nghị định số 127/2014/NĐ-CP).

  Bãi bỏ việc quy định đối với người đứng đầu của tổ chức phải có trình độ từ đại học trở lên đối với người thực hiện hoạt động phân tích môi trường (điểm a khoản 2, Điều 9, Nghị định số 127/2014/NĐ-CP).

  Bãi bỏ việc phải có trụ sở làm việc, đủ diện tích đặc thù để bảo đảm chất lượng công tác phân tích môi trường và phải bảo đảm duy trì tốt điều kiện môi trường phòng thí nghiệm (về ánh sáng, nguồn điện, độ ẩm, nhiệt độ, vô trùng, chế độ thông gió) theo yêu cầu của phép phân tích do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc yêu cầu của nhà sản xuất đối với việc quy định điều kiện về trang thiết bị, phương pháp và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động phân tích môi trường (điểm e khoản 3 Điều 9, Nghị định số 127/2014/NĐ-CP).

  Bãi bỏ các điều kiện của tổ chức thực hiện đánh giá môi trường chiến lược và tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường tại Điều 9 và Điều 13, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành các quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

  Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ và con người về bảo vệ môi trường đối với cơ sở phá dỡ tàu biển được quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, bãi bỏ quy định buộc phải cán bộ được cấp chứng chỉ tập huấn nghiệp vụ về bảo vệ môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

            Và bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh khác trong lĩnh vực tài nguyên nước; địa chất và khoáng sản; đo đạc và bản đồ; khí tượng thủy văn.

              Các bạn xem chi tiết tại Dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Cập nhật bởi Loando1107 ngày 02/04/2018 02:59:43 CH Cập nhật bởi Loando1107 ngày 02/04/2018 02:59:24 CH
   
  3207 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận