Bãi bỏ 8 văn bản QPPL do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành từ 15/02/2021

Chủ đề   RSS   
 • #565903 31/12/2020

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 536 lần


  Bãi bỏ 8 văn bản QPPL do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành từ 15/02/2021

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  Thông tư 18/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  Ngày 30/12/2020 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 18/2020/TT-NHNN bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

  Cụ thể, Thông tư 18 bãi bỏ 8 văn bản sau:

  1. Quyết định 61/2000/QĐ-NHNN9 ngày 23 tháng 02 năm 2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước.

  2. Quyết định 15/2000/QĐ-NHNN4 ngày 11 tháng 01 năm 2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế Kiểm soát viên Ngân hàng Nhà nước.

  3. Quyết định 249/2000/QĐ-NHNN9 ngày 09 tháng 8 năm 2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của các đơn vị thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước.

  4. Quyết định 1087/2003/QĐ-NHNN ngày 17 tháng 9 năm 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng.

  5. Quyết định 316/2004/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định 1087/2003/QĐ-NHNN ngày 17 ngày 9 tháng 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

  6. Quyết định 41/2006/QĐ-NHNN ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế hoạt động của lực lượng bảo vệ trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước.

  7. Quyết định 45/2007/QĐ-NHNN ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về độ mật của từng loại tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước trong ngành Ngân hàng.

  8. Thông tư 10/2009/TT-NHNN ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về sửa đổi, bổ sung Quyết định 45/2007/QĐNHNN ngày 17 tháng 12 năm 2007 về độ mật của từng loại tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước trong ngành Ngân hàng.

  Thông tư này có hiệu lực từ 15/02/2021.

  Xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây

   
  1275 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #565959   31/12/2020

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 273 lần


  Ngân hàng Nhà nước đã bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành trong giai đoạn cuối năm. Bên cạnh việc này thì chúng ta chuẩn bị chào đón cơn bảo văn bản đổ bộ chính thức có hiệu lực vào ngày mai.

  Không có gì là không thể.

   
  Báo quản trị |