Bãi bỏ 24 thủ tục hành chính liên quan đến công chứng thuộc quản lý của Bộ Tư pháp

Chủ đề   RSS   
 • #572651 25/06/2021

  jacktran159
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/03/2021
  Tổng số bài viết (249)
  Số điểm: 5148
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 238 lần


  Bãi bỏ 24 thủ tục hành chính liên quan đến công chứng thuộc quản lý của Bộ Tư pháp

  Bãi bỏ 24 thủ tục hành hính liên quan đến công chứng - Minh họa

  Đây là nội dung tại Quyết định 991/QĐ-BTP Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp, ban hành ngày 11/6/2021. Quyết định này chấm dứt hiệu lực của Quyết định 2007/QĐ-BTP năm 2016 và Quyết định 711/QĐ-BTP năm 2017.

  STT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Cơ quan thực hiện

  A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

  1

  1.000061

  Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp bị miễn nhiệm)

  Bộ Tư pháp

  2

  1.000001

  Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam

  Bộ Tư pháp

  B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

  1

  1.001234

  Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

  Sở Tư pháp

  2

  2.000775

  Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)

  Sở Tư pháp

  3

  2.000771

  Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng

  UBND cấp tỉnh

  4

  1.003191

  Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

  UBND cấp tỉnh

  5

  1.003138

  Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

  Sở Tư pháp

  6

  1.001450

  Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)

  Sở Tư pháp

  7

  1.001190

  Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trong trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

  Sở Tư pháp

  8

  1.001453

  Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi

  Sở Tư pháp

  9

  1.003088

  Công chứng bản dịch

  Tổ chức hành nghề công chứng

  10

  1.003049

  Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn

  Tổ chức hành nghề công chứng

  11

  1.003023

  Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng

  Tổ chức hành nghề công chứng

  12

  2.001074

  Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

  Tổ chức hành nghề công chứng

  13

  2.001069

  Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản

  Tổ chức hành nghề công chứng

  14

  2.001048

  Công chứng di chúc

  Tổ chức hành nghề công chứng

  15

  2.001039

  Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

  Tổ chức hành nghề công chứng

  16

  2.000831

  Công chứng văn bản khai nhận di sản

  Tổ chức hành nghề công chứng

  17

  1.001876

  Công chứng văn bản từ chối nhận di sản

  Tổ chức hành nghề công chứng

  18

  1.001856

  Công chứng hợp đồng ủy quyền

  Tổ chức hành nghề công chứng

  19

  1.001834

  Nhận lưu giữ di chúc

  Tổ chức hành nghề công chứng

  20

  2.000818

  Cấp bản sao văn bản công chứng

  Tổ chức hành nghề công chứng

  21

  1.001814

  Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên

  Sở Tư pháp

  22

  1.005463

  Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể

  Sở Tư pháp

  Ghi chú:

  Lý do bãi bỏ thủ tục hành chính: Các thủ tục này đã được công bố tại Quyết định 2007/QĐ-BTP ngày 26/9/2016 và Quyết định711/QĐ-BTP ngày 23/5/2017. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 92/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính thì các thủ tục này không còn đáp ứng đủ điều kiện của thủ tục hành chính, vì vậy được đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính.

  Một số thủ tục hành chính được ghép lại; 02 thủ tục (thủ tục số 1.003191 và số 1.003138) do thời hạn chuyển đổi loại hình Văn phòng công chứng theo quy định tại Điều 79 Luật Công chứng năm 2014 đã được thực hiện xong từ ngày 01/01/2017, vì vậy 02 thủ tục hành chinh này trên thực tế sẽ không xảy ra nữa.

  Xem toàn văn Quyết định 991/QĐ-BTP tại file đính kèm.

  Cập nhật bởi jacktran159 ngày 25/06/2021 12:47:28 CH
   
  622 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn jacktran159 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/06/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận