Áp dụng nguyên tắc có lợi cho người hoặc tổ chức vi phạm hành chính

Chủ đề   RSS   
  • #483883 31/01/2018

    Áp dụng nguyên tắc có lợi cho người hoặc tổ chức vi phạm hành chính

     Xin anh em tư vấn dùm về vấn đề "áp dụng nguyên tắc có lợi cho người hoặc tố chức vi phạm hành chính" được quy định trong các văn bản hành chinh nào? Xin Cám ơn !!

     
    4170 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận