Áp dụng hình thức đấu thầu nào?

Chủ đề   RSS   
 • #476583 30/11/2017

  Áp dụng hình thức đấu thầu nào?

  Cơ quan tôi thuê "THiết kế phần mềm Quản ly dự án giá trị 800 triệu" thì áp dụng hình thức đấu thầu nào??

   
  1885 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #491108   05/05/2018

  Chào bạn,

  Theo mình thấy trong trường hợp của bạn có thể áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh theo mục 2 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP. 

  Điều 57. Phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh

  1. Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu quy định tại Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 05 tỷ đồng. 2. Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 500 triệu đồng, gói thầu quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 01 tỷ đồng, gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

   
  Báo quản trị |