Áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Chủ đề   RSS   
 • #508774 29/11/2018

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

  Bộ tài chính đang dự thảo thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ, theo đó:

  Áp dụng chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ được quy định như sau:

  1. Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo phương pháp trên thu nhập tính thuếáp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương II Thông tư này.

  2. Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ áp dụng chếđộ kế toán theo quy định tại Chương III Thông tư này hoặc có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương II Thông tư này.

  3. Doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

  4. Doanh nghiệp siêu nhỏ phải thuyết minh rõ Chế độ kế toán áp dụng và phải thực hiện nhất quán trong một năm tài chính. Việc thay đổi chế độ kế toán áp dụng chỉ được thực hiện tại thời điểm đầu năm tài chính kế tiếp.

  - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam. Doanh nghiệp siêu nhỏ thuộc đối tượng áp dụng Thông tư này không được sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng tiền khác với Việt Nam đồng.

  Dự thảo cũng nêu rõ:

  - Các doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

  - Các doanh nghiệp siêu nhỏ thuộc đối tượng áp dụng Thông tư này không cấm bố trí người làm kế toán là:

  +  Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột của người đại diện theo pháp luật, của giám đốc hoặc tổng giám đốc, của phó giám đốc hoặc phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính- kế toán và của kế toán trưởng (phụ trách kế toán) doanh nghiệp.

  + Người đang làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ hoặc người được giao thường xuyên mua, bán tài sản của doanh nghiệp.

  - Các doanh nghiệp siêu nhỏ thuộc đối tượng áp dụng Thông tư này được ký hợp đồng với đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để thuê dịch vụ làm kế toán hoặc dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định của pháp luật. Danh sách đơn vị đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán được công bố và cập nhật định kỳ trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

  Xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm

   
  2688 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #509067   30/11/2018

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 273 lần


  Hiện nay có ba nhóm doanh nghiệp là doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp siêu nhỏ, mình nghĩ chế độ kế toán giành riêng cho nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ cũng là hợp lý, đối với những nhóm doanh nghiệp này thì cần có chế độ khuyến khích để phát triển hơn nữa.

  Không có gì là không thể.

   
  Báo quản trị |