Anh ruột được cung cấp dịch vụ kế toán cho em đang là kế toán trưởng của DNTN không?

Chủ đề   RSS   
 • #610887 01/05/2024

  btrannguyen
  Top 150
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (624)
  Số điểm: 10713
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 200 lần


  Anh ruột được cung cấp dịch vụ kế toán cho em đang là kế toán trưởng của DNTN không?

  Dịch vụ kế toán là gì? Những ai được kinh doanh dịch vụ kế toán? Anh ruột có được cung cấp dịch vụ kế toán cho em đang là kế toán trưởng của một doanh nghiệp tư nhân không? Bài viết sau đây sẽ giải đáp các thắc mắc trên.

  Dịch vụ kế toán là gì?

  Theo khoản 13 Điều 3 Luật Kế toán 2015 quy định về kinh doanh dịch vụ kế toán như sau:

  Kinh doanh dịch vụ kế toán là việc cung cấp dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán theo quy định của Luật Kế toán 2015 cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

  Theo đó, kinh doanh dịch vụ kế toán là sẽ cung cấp những dịch vụ thuộc nội dung công việc kế toán cho những cá nhân và tổ chức có nhu cầu.

  Ai được hành nghề dịch vụ kế toán?

  Theo Điều 58 Luật Kế toán 2015 quy định:

  Người có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Luật kiểm toán độc lập được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

  - Có năng lực hành vi dân sự;

  - Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học;

  Tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức theo quy định.

  Trong đó:

  - Doanh nghiệp kinh doanh kế toán được quy định tại Điều 59 Luật Kế toán 2015. Cụ thể, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được thành lập theo các loại hình sau đây:

  + Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

  + Công ty hợp danh;

  + Doanh nghiệp tư nhân.

  Đồng thời, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh dịch vụ kế toán khi bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

  - Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán được quy định tại Điều 65 Luật Kế toán 2015. Cụ thể, hộ kinh doanh được phép kinh doanh dịch vụ kế toán khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

  + Có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

  + Cá nhân, đại diện nhóm cá nhân thành lập hộ kinh doanh phải là kế toán viên hành nghề.

  Đồng thời, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán không cần có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

  Như vậy, người có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định thì sẽ đăng ký hành nghề qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán. 

  Anh ruột được cung cấp dịch vụ kế toán cho em đang là kế toán trưởng của DNTN không?

  Theo Điều 68 Luật Kế toán 2015, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán không được cung cấp dịch vụ kế toán cho đơn vị kế toán khác khi người có trách nhiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, người đại diện hộ kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc người trực tiếp thực hiện dịch vụ kế toán của doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán thuộc các trường hợp sau đây:

  - Là cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người có trách nhiệm quản lý, điều hành, kế toán trưởng của đơn vị kế toán, trừ trường hợp đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định;

  - Có quan hệ kinh tế, tài chính với đơn vị kế toán đó;

  - Không đủ năng lực chuyên môn hoặc không đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ kế toán;

  - Đang cung cấp dịch vụ làm kế toán trưởng cho khách hàng là tổ chức có quan hệ kinh tế, tài chính với đơn vị kế toán đó;

  - Đơn vị kế toán yêu cầu thực hiện những công việc không đúng với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp hoặc không đúng với yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán, tài chính;

  - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

  Theo quy định trên, anh ruột là người có trách nhiệm quản lý, điều hành, người đại diện doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc người trực tiếp thực hiện dịch vụ kế toán vẫn có thể cung cấp dịch vụ kế toán cho em mình đang là kế toán trưởng của doanh nghiệp tư nhân vì đây là trường hợp ngoại lệ theo quy định.

   
  184 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận