Âm tiền của công ty, có bị khởi kiện?

Chủ đề   RSS   
 • #541881 25/03/2020

  Tienmun8688

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/03/2020
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Âm tiền của công ty, có bị khởi kiện?

  Xin chào luật sư.lx cho mình hỏi a trai mình có đi làm cho 1 công ty bánh kẹo  và bị âm tiền hàng.a trai mình đã tt 1 phần còn lại 1 phần và hứa sẽ làm trả dần cty, nhưng cty k nghe bắt phải tt hết k sẽ khởi kiện. Vậy lx cho hỏi liệu a trai mình có bị khởi kiện k ạ. 

   
  589 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Tienmun8688 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/03/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #542431   30/03/2020

  Bộ luật lao động 2012

  Điều 130. Bồi thường thiệt hại

  1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

  Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

  2. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.

  Nghị định 05/2015/NĐ-CP

  Điều 32. Bồi thường thiệt hại

  Bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 130 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

  1. Người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương ghi trong hợp đồng lao động của tháng trước liền kề trước khi gây thiệt hại bằng hình thức khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại Khoản 3 Điều 101 của Bộ luật Lao động do sơ suất làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị với giá trị thiệt hại thực tế không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng áp dụng tại nơi người lao động làm việc do Chính phủ công bố.

  2. Người lao động phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường khi thuộc một trong các trường hợp sau:

  a) Do sơ suất làm hư hỏng dụng cụ thiết bị với giá trị thiệt hại thực tế từ 10 tháng lương tối thiểu vùng trở lên áp dụng tại nơi người lao động làm việc do Chính phủ công bố;

  b) Làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao;

  c) Tiêu hao vật tư quá định mức cho phép của người sử dụng lao động.

  3. Trường hợp người lao động gây thiệt hại cho người sử dụng lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều này mà có hợp đồng trách nhiệm với người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm.

   

  4. Trường hợp thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa hoặc do sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù người sử dụng lao động đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì người lao động không phải bồi thường.

  5. Trình tự, thủ tục và thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại được áp dụng theo trình tự, thủ tục và thời hiệu xử lý kỷ luật lao động.

   

  Theo tình huống của anh trai anh thì phải bồi thường cho công ty.

  Trường hợp nếu anh trai anh làm hỏng, gây thiệt hại cho công ty với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng (cao nhất khoảng 44 triệu đồng, thấp nhất khoảng 30 triệu đồng tùy từng vùng)  thì sẽ bị khấu trừ không quá 3 tháng  tiền lương ghi trong hợp đồng bằng hình thức khấu trừ vào lương hàng tháng.

  Trường hợp nếu anh trai anh sơ suất làm hư hỏng dụng cụ thiết bị với giá trị thiệt hại thực tế từ 10 tháng lương tối thiểu vùng trở lên, Làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản, Tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì mức bồi thường cũng như cách thức bồi thường sẽ do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu như hai bên không thống nhất với nhau trong hợp đồng thì đối với các tài sản, công cụ thiết bị bị mất thì phải bồi thường một phần hoặc toàn bộ theo giá thị trường.

   

  Cập nhật bởi lqc2010 ngày 31/03/2020 07:55:01 SA
   
  Báo quản trị |