Ai sẽ là Thủ tướng Việt Nam năm 2016?

Chủ đề   RSS   
 • #418165 11/03/2016

  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1900 lần


  Ai sẽ là Thủ tướng Việt Nam năm 2016?

  Hội nghị Trung ương Đảng khóa XII lần thứ hai đang diễn ra (từ ngày 10 – 12/3/2016), đặc biệt tại Hội nghị này sẽ giới thiệu nhân sự vào các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng năm 2016.

  Vậy ai sẽ là Thủ tướng năm 2016?

  Thủ tướng 2016

  Đầu tiên, để được làm Thủ tướng phải đáp ứng các điều kiện cơ bản sau:

  1. Là công dân Việt Nam.

  2. Từ đủ 21 tuổi trở lên.

  3. Được bầu vào Đại biểu Quốc hội.

  4. Được Chủ tịch nước đề nghị bầu vào vị trí Thủ tướng Chính phủ.

  5. Được Đại biểu Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ.

  Ngoài ra, còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn:

  1. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

  3. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

  4. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

  5. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

  Các điều kiện, tiêu chuẩn này có trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội 2015, Luật tổ chức Chính phủ 2015Luật tổ chức Quốc hội 2014.

  Như vậy, có kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội rồi mới có kết quả ai sẽ là Thủ tướng Chính phủ năm 2016 chứ các bạn nhỉ?

  Cập nhật bởi shin_butchi ngày 11/03/2016 09:18:27 SA
   
  30684 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang 12>
Thảo luận