Ai chi trả lương cho lao động nam khi người lao động nam nghỉ thai sản?

Chủ đề   RSS   
 • #607518 15/12/2023

  dali_2501

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/11/2023
  Tổng số bài viết (52)
  Số điểm: 425
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Ai chi trả lương cho lao động nam khi người lao động nam nghỉ thai sản?

  Công ty tôi có trường hợp lao động nam có vợ sinh mổ phải nghỉ làm, trường hợp này cho tôi hỏi là trong thời gian lao động này nghỉ thì công ty tôi phải trả lương hay cơ quan BHXH chi trả lương vậy? Mong được giải đáp.

   

  Lao động nam được hưởng chế độ thai sản không?

  Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định như sau:

  - Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  + Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

  ...

  - Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

  Theo đó, lao động nam đang đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước vợ sinh con thì được hưởng chế độ thai sản.

   

  Thời gian hưởng chế độ thai sản của lao động nam khi vợ sinh mổ?

  Theo quy định tại Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi sinh con:

  Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

  - Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

  + 05 ngày làm việc;

  + 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

  ...

  Theo đó, nếu vợ lao động nam sinh mổ thì thời gian nghỉ việc của lao động nam hưởng chế độ thai sản là 07 ngày làm việc.

   

  Ai chi trả lương cho người lao động hưởng chế độ thai sản?

  Trong trường hợp đáp ứng đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì việc chi trả mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 93 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về cơ quan bảo hiểm xã hội:

  "Cơ quan bảo hiểm xã hội

  - Cơ quan bảo hiểm xã hội là cơ quan nhà nước có chức năng thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thanh tra việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này.

  Theo đó, cơ quan BHXH sẽ là người chi trả mức hưởng lương của người lao động nam nghỉ thai sản.

  Người sử dụng lao động sẽ không phải chi trả phần lương do lao động nam nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Việc chi trả chế độ thai sản cho người lao động sẽ được cơ quan BHXH chi trả khi người lao động đáp ứng các điều kiện hưởng chế độ thai sản.

   

   
  950 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận