9 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2021: Liên quan đến CB, CC, VC, thuế, luật sư v.v

Chủ đề   RSS   
 • #573930 26/07/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 756 lần


  9 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2021: Liên quan đến CB, CC, VC, thuế, luật sư v.v

  10 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2021 - Minh họa

  Tiếp tục cập nhật những chính sách nổi bật hàng tháng, DanLuat xin gửi tới bạn đọc danh một số điểm mới đáng chú ý bắt đầu có hiệu lực từ Tháng 8/2021. Những lĩnh vực có chính sách mới tháng này liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, thuế, nghề luật sư,...

  1. Chính sách mới liên quan tới Cán bộ, Công chức, Viên chức

  Tháng 8/2021, sẽ có hai Thông tư của Bộ Nội vụ bắt đầu có hiệu lực, bao gồm:

  (1) Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

  Đáng chú ý trong văn bản này là một số nội dung sau đây:

  - Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức hành chính, văn thư thay vào đó, yêu cầu công chức hành chính có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ phù hợp tùy theo yêu cầu trong tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của từng ngạch.

  - Bảng lương ngạch công chức hành chính mới nhất => Xem TẠI ĐÂY.

  Thông tư 02 có hiệu lực thi hành từ 1/8/2021.

  (2) Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

  Thông tư này sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động và Thông tư 04/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức.

  Xem 8 nội dung quan trọng của Thông tư 03/2021/TT-BNV (có hiệu lực thi hành từ 15/8/2021) TẠI ĐÂY.

  2. Sẽ có mẫu hộ chiếu gắn chip, mẫu giấy thông hành mới

  Đây là nội dung của Thông tư 73/2021/TT-BCA ban hành ngày 29/6/2021 và sẽ có hiệu lực thi hành từ 14/8/2021.

  Theo quy định của Thông tư này, các ấn phẩm trắng hộ chiếu, giấy thông hành đã cung cấp cho các cơ quan trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà chưa cấp hết thì được tiếp tục sử dụng, chậm nhất đến ngày 01 tháng 01 năm 2022 phải thực hiện thống nhất theo mẫu hộ chiếu, giấy thông hành quy định tại Thông tư 73.

  Hộ chiếu, giấy thông hành đã được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2022 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu, giấy thông hành.

  Ngoài ra, Thông tư 73 còn ban hành một số biểu mẫu quan trọng về thủ tục cấp, gia hạn và trình báo mất các loại giấy tờ trên.

  3. Đánh thuế thêm nhiều khoản thu nhập của cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh

  Ngày 1/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Đáng chú ý trong văn bản là Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT, thuế TNCN theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với nhóm đối tượng này.

  Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

  >>> Người bán hàng trên sàn giao dịch điện tử CẦN BIẾT những quy định về thuế sau đây kể từ 1/8/2021

  Thông tư 40 có hiệu lực từ 1/8/2021 và bãi bỏ Chương I, Chương II Thông tư 92/2015/TT-BTC.

  4. Sửa đổi quy định liên quan đến một nhóm đối tượng chịu 10% thuế suất thuế GTGT

  Nội dung này được quy định tại Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC, đã được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC và nay được tiếp tục sửa đổi bởi Thông tư 43/2021/TT-BTC.

  Cụ thể, nội dung được sửa đổi là Khoản 11 Điều 10 Thông tư 219 về Thiết bị, dụng cụ y tế.

  Thông tư 43/2021/TT-BTC sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/8/2021.

  5. Người có chức vụ trong Quân đội không được quản lý doanh nghiệp cùng lĩnh vực công tác trong 1 năm kể từ ngày thôi chức vụ

  Đây là nội dung tại Thông tư 80/2021/TT-BQP quy định thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong Quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ; quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, sẽ có hiệu lực thi hành từ 25/8/2021.

  Ngoài ra, văn bản này còn quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

  Thông tư 30/2010/TT-BQP hết hiệu lực khi Thông tư 80/2021/TT-BQP bắt đầu có hiệu lực, từ 25/8/2021.

  Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

  6. Quy định mới liên quan đến Luật sư và nghề Luật sư

  Ngày 24/6/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 05/2021/TT-BTP hướng dẫn Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn Luật Luật sư.

  Đáng chú ý trong văn bản là Một số loại giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề luật sư và miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư bao gồm:

  - Bản sao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên hoặc Nghị quyết của HĐND, Biên bản bầu thẩm phán của HĐND đối với trường hợp thẩm phán do HĐND cấp huyện, cấp tỉnh bầu.

  (Hiện hành, không quy định về quyết định bổ nhiệm lại).

  - Bản sao Quyết định phong hàm Giáo sư, Phó Giáo sư chuyên ngành luật hoặc bản sao bằng tiến sỹ luật.

  - Bản sao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thẩm tra viên cao cấp ngành Tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát, thẩm tra viên chính ngành Tòa án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát.

  (Hiện hành, không quy định về quyết định bổ nhiệm lại).

  - Bản sao Quyết định bổ nhiệm chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp, chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật.

  - Bản sao Quyết định tuyển dụng, hợp đồng làm việc trong lĩnh vực pháp luật.

  (Hiện hành, quy định Giấy xác nhận về thời gian công tác).

  - Các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh là người được miễn đào tạo nghề luật sư; miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư.

  Thông tư 05/2021/TT-BTP có hiệu lực từ 10/8/2021 và thay thế Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011, Thông tư 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015.

  7. Ban hành bộ nguyên tắc đạo đức hành nghề dược

  Đây là bộ nguyên tắc được ban hành tại Thông tư 08/2021/TT-BYT về Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược ngày 25/06/2021.

  Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

  Thông tư 08 có hiệu lực thi hành từ 13/08/2021, thay thế Quyết định 2397/1999/QĐ-BYT

  8. Quy chế mới về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

  Ngày 28/6/2021, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.

  Theo đó, yêu cầu chung đối với người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ như sau:

  - Đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên ngành phù hợp, hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù phù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ. (Hiện hành, có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ).

  - Đáp ứng yêu cầu đầu vào theo chuẩn chương trình đào tạo do Bộ GD&ĐT tạo ban hành và của chương trình đào tạo tiến sĩ đăng ký dự tuyển.

  - Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; Hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ.

  (Hiện hành, có 01 bài báo hoặc báo cáo thuộc lĩnh vực nghiên cứu đăng tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 36 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển).
  - Có dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa.

  Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/8/2021 và thay thế Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017.

  9. Hướng dẫn phân loại mức tự chủ tài chính của ĐVSN công       

  Đây là nội dung quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập ban hành ngày 21/6/2021.

  Xem chi tiết việc phân loại mức tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công TẠI ĐÂY.

  Nghị định này có hiệu lực từ 15/8/2021.

  Cập nhật bởi hiesutran159 ngày 26/07/2021 11:22:50 SA
   
  17622 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn hiesutran159 vì bài viết hữu ích
  thoanghang (28/07/2021) admin (27/07/2021) ThanhLongLS (26/07/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận