86 mẫu văn bản sử dụng trong doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Chủ đề   RSS   
 • #512427 18/01/2019

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 911 lần


  86 mẫu văn bản sử dụng trong doanh nghiệp và hộ kinh doanh

  86 mẫu văn bản sử dụng trong doanh nghiệp và hộ kinh doanh

  >>> Các trường hợp thành lập doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư

  >>> Các loại quỹ doanh nghiệp phải lập

  >>> Biểu phí đăng ký và cung cấp thông tin doanh nghiệp áp dụng từ 01/01/2017

  >>> Con dấu doanh nghiệp và giá trị pháp lý

  >>> Những điều cần biết về con dấu tròn, con dấu vuông

   

  Để phục vụ cho quý doanh nghiệp trong việc đăng ký thành lập, thay đổi nội dung đăng ký thông tin, thông báo mẫu con dấu…nay, mình gửi đến các bạn có nhu cầu Danh mục 86 mẫu văn bản dùng trong đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh được Bộ Kế hoạch đầu tư ban hành thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

  Theo đó,

  - Ban hành kèm theo Thông tư này các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh.

  - Các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, thay thế cho các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

  Sau đây là danh sách cụ thể, phía dưới mình có đính kèm file của từng mẫu văn bản bên dưới, nên các bạn có thể tải về dùng khi cần thiết:

   

  CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

  STT

  Danh mục

  Ký hiệu

  Mẫu văn bản quy định cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh

  I

  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo

   

  1

  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

  Phụ lục I-1

  2

  Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên

  Phụ lục I-2

  3

  Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên

  Phụ lục I-3

  4

  Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần

  Phụ lục I-4

  5

  Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh

  Phụ lục I-5

  6

  Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

  Phụ lục I-6

  7

  Danh sách cổ đông sáng lập

  Phụ lục I-7

  8

  Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

  Phụ lục I-8

  9

  Danh sách thành viên công ty hợp danh

  Phụ lục I-9

  10

  Danh sách người đại diện theo ủy quyền

  Phụ lục I-10

  II

  Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành

   

  11

  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  Phụ lục II-1

  12

  Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

  Phụ lục II-2

  13

  Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

  Phụ lục II-3

  14

  Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

  Phụ lục II-4

  15

  Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

  Phụ lục II-5

  16

  Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

  Phụ lục II-6

  17

  Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ

  Phụ lục II-7

  18

  Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

  Phụ lục II-8

  19

  Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu  của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

  Phụ lục II-9

  20

  Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

  Phụ lục II-10

  21

  Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh

  Phụ lục II-11

  22

  Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

  Phụ lục II-12

  23

  Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

  Phụ lục II-13

  24

  Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

  Phụ lục II-14

  25

  Thông báo về việc phản hồi thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp

  Phụ lục II-15

  26

  Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

  Phụ lục II-16

  27

  Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

  Phụ lục II-17

  28

  Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

  Phụ lục II-18

  29

  Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

  Phụ lục II-19

  30

  Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

  Phụ lục II-20

  31

  Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

  Phụ lục II-21

  32

  Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

  Phụ lục II-22

  33

  Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

  Phụ lục II-23

  34

  Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

  Phụ lục II-24

  35

  Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

  Phụ lục II-25

  III

  Mẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh

   

  36

  Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

  Phụ lục III-1

  37

  Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh

  Phụ lục III-2

  38

  Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

  Phụ lục III-3

  39

  Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

  Phụ lục III-4

  40

  Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

  Phụ lục III-5

  41

  Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

  Phụ lục III-6

  Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh

  IV

  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

   

  42

  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân

  Phụ lục IV-1

  43

  Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH một thành viên

  Phụ lục IV-2

  44

  Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên

  Phụ lục IV-3

  45

  Giấy chứng nhận đăng ký công ty cổ phần

  Phụ lục IV-4

  46

  Giấy chứng nhận đăng ký công ty hợp danh

  Phụ lục IV-5

  47

  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện

  Phụ lục IV-6

  48

  Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

  Phụ lục IV-7

  V

  Thông báo và các văn bản khác của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

   

  49

  Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  Phụ lục V-1

  50

  Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

  Phụ lục V-2

  51

  Thông báo về cơ quan thuế quản lý

  Phụ lục V-3

  52

  Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

  Phụ lục V-4

  53

  Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp

  Phụ lục V-5

  54

  Thông báo về việc hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

  Phụ lục V-6

  55

  Thông báo về việc rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp

  Phụ lục V-7

  56

  Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

  Phụ lục V-8

  57

  Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh

  Phụ lục V-9

  58

  Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng hoạt động

  Phụ lục V-10

  59

  Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động trước thời hạn

  Phụ lục V-11

  60

  Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn

  Phụ lục V-12

  61

  Giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

  Phụ lục V-13

  62

  Thông báo ý kiến về việc công ty cổ phần chào bán cổ phần riêng lẻ

  Phụ lục V-14

  63

  Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

  Phụ lục V-15

  64

  Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Phụ lục V-16

  65

  Quyết định về việc hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Phụ lục V-17

  66

  Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

  Phụ lục V-18

  67

  Quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  Phụ lục V-19

  68

  Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

  Phụ lục V-20

  69

  Thông báo về việc đăng ký giải thể của doanh nghiệp

  Phụ lục V-21

  70

  Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể/chấm dứt tồn tại

  Phụ lục V-22

  71

  Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

  Phụ lục V-23

  72

  Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

  Phụ lục V-24

  73

  Công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp

  Phụ lục V-25

  74

  Công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  Phụ lục V-26

  75

  Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (trong các trường hợp khác)

  Phụ lục V-27

  76

  Thông báo về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

  Phụ lục V-28

  77

  Thông báo về việc hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã hợp lệ

  Phụ lục V-29

  VI

  Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

   

  78

  Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

  Phụ lục VI-1

  79

  Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

  Phụ lục VI-2

  80

  Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

  Phụ lục VI-3

  81

  Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

  Phụ lục VI-4

  82

  Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

  Phụ lục VI-5

  83

  Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

  Phụ lục VI-6

  84

  Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh

  Phụ lục VI-7

  85

  Thông báo về việc yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

  Phụ lục VI-8

  86

  Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do chuyển địa điểm kinh doanh

  Phụ lục VI-9

  VII

  Phụ lục khác

   

  87

  Danh mục chữ cái và ký hiệu sử dụng trong đặt tên doanh nghiệp/đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp/địa điểm kinh doanh/hộ kinh doanh

  Phụ lục VII-1

  88

  Mã cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh

  Phụ lục VII-2

  89

  Phông (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ sử dụng trong các mẫu giấy

  Phụ lục VII-3


  Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/3/2019

  Xem văn bản và tải file về: TẠI ĐÂY

   

  Cập nhật bởi TuyenBig ngày 18/01/2019 08:53:55 SA
   
  5728 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận