8 vấn đề được xem là bí mật Nhà nước

Chủ đề   RSS   
 • #445186 12/01/2017

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1716 lần


  8 vấn đề được xem là bí mật Nhà nước

  Theo Quyết định 1840/QĐ-TTg năm 2016 phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và thời hạn trình dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 thì Luật bảo vệ bí mật Nhà nước dự kiến được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 2/2017. Do vậy, thời điểm này cần phải gấp rút hoàn tất bản dự thảo Luật này.

  Theo đó, Luật bảo vệ bí mật Nhà nước 2017 dự kiến sẽ thay thế Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước 2000. Trong đó, có quy định một số nội dung mới như sau:

  8 vấn đề liên quan đến an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc thuộc phạm vi bí mật nhà nước:

  1. Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chủ trương, kế hoạch, phương án phòng thủ đất nước; kế hoạch động viên, đối phó với chiến tranh.

  2. Các chương trình nghiên cứu, sản xuất, phát triển, hiện đại hóa phương tiện, thiết bị an ninh, quốc phòng phục vụ bảo vệ Tổ quốc.

  3. Chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; bảo vệ chủ quyền quốc gia; giải quyết các tranh chấp về biên giới lãnh thổ.

  4. Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đối nội, đối ngoại và các vấn đề phải giữ bí mật theo cam kết với nước ngoài.

  5. Các vấn đề liên quan đến các quyết sách quan trọng của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế và xã hội của đất nước chưa công bố.

  6. Các biện pháp nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia.

  7. Các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác cơ yếu.

  8. Các chủ trương quan trọng của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực khoa học và công nghệ; văn hóa, xã hội; y tế; giáo dục và đào tạo; thông tin và truyền thông và các lĩnh vực khác chưa công bố.

  Thời hạn giải mật bí mật nhà nước

  Thời hạn giải mật bí mật nhà nước được giới hạn trong một khoảng thời gian nhất định căn cứ vào yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích của quốc gia, dân tộc, cụ thể:

  - 40 năm đối với bí mật nhà nước độ Tuyệt mật.

  - 30 năm đối với bí mật nhà nước độ Tối mật.

  - 20 năm đối với bí mật nhà nước độ Mật.

  Thời hạn giải mật bí mật nhà nước được tính từ ngày ban hành, tạo ra bí mật nhà nước

  Mời các bạn xem chi tiết tại Dự thảo Luật bảo vệ bí mật nhà nước và Tờ trình Dự thảo tại file đính kèm.

   
  7477 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận