7 văn bản nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2017

Chủ đề   RSS   
 • #462379 25/07/2017

  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (567)
  Số điểm: 43875
  Cảm ơn: 50
  Được cảm ơn 1141 lần
  SMod

  7 văn bản nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2017

  >>> Những quy định mới bạn cần biết trước khi bước sang tháng 7/2017

  Tháng 8/2017, nhiều quy định mới liên quan đến chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, ngân hàng, doanh nghiệp…bắt đầu có hiệu lực. Sau đây xin kể ra những quy định mới nổi bật có hiệu lực trong tháng này

  1. Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc

  Sau 03 năm kể từ ngày 01/8/2017 (ngày Nghị định 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực), chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng.

  Ngoài ra, thành viên HĐQT của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác sau 02 năm kể từ ngày 01/8/2017.

  Nội dung này được đề cập tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty đại chúng.

  Như vậy, có thêm trường hợp Nếu đang là X thì không được làm Y.

  2. Quy định mới dành cho giáo viên trường dự bị đại học

  Thời gian làm việc là 42 tuần, trong đó:

  - 28 tuần dành cho việc giảng dạy và hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch năm học;

  - 12 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng tài liệu, nghiên cứu khoa học và một số hoạt động khác theo kế hoạch năm học;

  - 01 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới;

  - 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học

  Định mức tiết dạy 01 tuần là 12 tiết.

  Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống được giảm 03 tiết mỗi tuần.

  Căn cứ Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 01/8/2017.

  3. Nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi lên 75 triệu đồng từ ngày 05/8/2017

  Quy định này được đề cập tại Quyết định 21/2017/QĐ-TTg, hiện tại, hạn mức bảo hiểm tiền gửi là 50 triệu đồng theo Nghị định 109/2005/NĐ-CP.

  4. Thí điểm xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng trong vòng 05 năm kể từ ngày 15/8/2017

  Nội dung này được đề cập tại Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng. Tại Nghị quyết này quy định việc mua, bán khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai:

  - Bên mua khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mà tài sản bảo đảm của khoản nợ đó là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai được:

  + Nhận thế chấp, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là tài sản bảo đảm của khoản nợ đã mua

  + Kế thừa quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp.

  - Tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được đăng ký thế chấp khi nhận bổ sung tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của khoản nợ đã mua.

  Trước 15/8/2017, hướng dẫn về việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; đăng ký thay đổi GCNQSĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản bảo đảm của khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ được ban hành. (theo Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 19/7/2017)

  Liên quan đến vấn đề nợ xấu, trong tháng 7 vừa qua, Tòa án nhân dân đã ban hành hướng dẫn, đó là Công văn 152/TANDTC-PC năm 2017 giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xấu.

  5. Trường hợp không được hưởng trợ cấp khi nghỉ hưu trước hạn tuổi đối với Quân nhân

  Cụ thể, đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng sẽ không được hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  - Không đủ điều kiện theo hướng dẫn được hưởng theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 Thông tư 162/2017/TT-BQP;

  - Còn đủ điều kiện phục vụ Quân đội mà Quân đội còn nhu cầu bố trí, sử dụng nhưng xin nghỉ hưu trước tuổi;

  - Bị kỷ luật hình thức giáng chức, cách chức, hạ bậc lương, giáng cấp bậc quân hàm, tước danh hiệu quân nhân đối với quân nhân chuyên nghiệp; hạ bậc lương, buộc thôi việc đối với công nhân và viên chức quốc phòng;

  - Đi học tập, công tác, nghỉ phép ở nước ngoài quá thời hạn từ 30 ngày trở lên không được cấp có thẩm quyền cho phép.

  Xem chi tiết tại Thông tư 162/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 25/8/2017.

  Xem thêm: Bảng lương và phụ cấp trong Quân đội từ ngày 01/7/2017

  6. Từ 01/7/2017, tăng 7.44% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH đối với các đối tượng sau:

  - Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định  41/2009/QĐ-TTg); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

  - Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 121/2003/NĐ-CP và Nghị định 09/1998/NĐ-CP đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

  - Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định 613/QĐ-TTg năm 2010; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

  - Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130/CP năm 1975 và Quyết định 111-HĐBT năm 1981.

  - Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định 38/2010/QĐ-TTg.

  - Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg năm 2010.

  - Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.

  - Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

  Nội dung này được đề cập tại Nghị định 76/2017/NĐ-CP.

  7. Từ ngày 15/8/2017, tập đoàn EVN đựơc quyền điều chỉnh giá điện

  Cụ thể, tập đoàn EVN được điều chỉnh tăng hoặc giảm giá điện bình quân trong phạm vi khung giá do Thủ tướng Chính phủ quy định.

  Nếu giá bán điện bình quân tính toán cao hơn giá bán điện bình quân hiện hành từ 10% trở lên hoặc ngoài khung giá hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến mức điều chỉnh giá bán điện bình quân.

  Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

  - Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 06 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất và việc điều chỉnh này phải công khai, minh bạch.

  Theo Quyết định 24/2017/QĐ-TTg có hiệu lực từ 15/8/2017.

  8. Ngày 04/08/2017 và ngày 19/08/2017 là ngày điều chỉnh giá xăng

  Các bạn đón chờ tin tức từ Dân Luật nhé!

  Xem thêm các bài viết này:

  1. Toàn văn điểm mới Bộ luật hình sự sửa đổi 2017

  2. Tập hợp văn bản hướng dẫn Bộ luật hình sự mới nhất

  3. Văn bản hợp nhất Bộ luật hình sự mới nhất 2017

  4. Trả lời của Bộ Tư pháp về xử phạt người mua xe trả góp thế chấp ngân hàng

  5. Sửa đổi nhiều nội dung tại Luật thương mại 2005 (có hiệu lực từ 01/01/2018)

  6. DN nhỏ và vừa: khác biệt trước và từ sau ngày 01/01/2018

  7. Tổng hợp thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh các ngành, nghề

  8. Sắp sửa đổi nhiều hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN

  9. Hướng dẫn thủ tục đổi tên, họ

  10. 12 chế độ dành cho con thương binh, liệt sĩ

   
  7348 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn ChuTuocLS vì bài viết hữu ích
  trang_u (04/08/2017) anthuylaw (25/07/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #462387   25/07/2017

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 273 lần


  Để ý là tháng nào cũng có văn bản có hiệu lực cả, việc ban hành quá nhiều văn bản và liên tục sửa đổi làm người học luật cũng phải choáng chứ huống gì người bình thường. Gần đây chúng ta cũng vừa cập nhật 12 luật được ban hành, trong đó đáng chú ý là Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước 2017

  Không có gì là không thể.

   
  Báo quản trị |  
 • #463640   04/08/2017

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1716 lần


  Giá xăng tăng từ 15h ngày 04/8/2017

  Theo đó, giá các mặt hàng xăng dầu từ 15h hôm nay được điều chỉnh như sau: Xăng RON 92: tăng 599 đồng/lít; Xăng E5: tăng 572 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: tăng 466 đồng/lít; Dầu hỏa: tăng 462 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 264 đồng/kg.
   
  Thực hiện quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT; căn cứ khoản 1 Công văn số 172/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về áp dụng biện pháp trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5; căn cứ Công văn số 1072/BTC-QLG ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu, Công văn số 8977/BTC-QLG ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở, Công văn số 841/BTC-QLG ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu; nhằm mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, góp phần giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:
   
  1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
   
  1.1. Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
   
  Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.
   
  1.2. Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu
  + Xăng khoáng: 110 đồng/lít;
  + Xăng E5: 90 đồng/lít;
  + Dầu diesel: 70 đồng/lít;
  + Dầu hỏa: 110 đồng/lít.
   
  2. Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như mục 1 nêu trên, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau:
  - Xăng RON 92: tăng 599 đồng/lít;
  - Xăng E5: tăng 572 đồng/lít;
  - Dầu diesel 0.05S: tăng 466 đồng/lít;
  - Dầu hỏa: tăng 462 đồng/lít;
  - Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 264 đồng/kg.
   
  Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:
  - Xăng RON 92: không cao hơn 17.025 đồng/lít;
  - Xăng E5: không cao hơn 16.823 đồng/lít;
  - Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 13.795 đồng/lít;
  - Dầu hỏa: không cao hơn 12.398 đồng/lít;
  - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.097 đồng/kg.
   
  3. Thời gian thực hiện
  - Trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 04 tháng 8 năm 2017.
  - Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 04 tháng 8 năm 2017.
  - Kể từ 15 giờ 00 ngày 04 tháng 8 năm 2017, là thời điểm Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT.
   
  Xem chi tiết tại Công văn 7027/BCT-TTTN ngày 04/8/2017. 
   
  Báo quản trị |