7 điều cần biết về Tòa chuyên trách

Chủ đề   RSS   
 • #483045 22/01/2018

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4227 lần


  7 điều cần biết về Tòa chuyên trách

  >>> Tổng hợp điểm mới Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014

  “Tòa chuyên trách” nghe có vẻ quen thuộc, nhưng thực tế tại Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 đã có nhiều đổi mới đối với Tòa chuyên trách so với Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2002. Cụ thể như sau:

  1. Không còn Tòa chuyên trách ở TAND tối cao

  Thay vào đó, Tòa chuyên trách sẽ được thiết lập bắt đầu từ TAND cấp cao đến TAND cấp tỉnh và TAND cấp huyện.

  2. Tòa chuyên trách tồn tại ở TAND cấp cao, TAND cấp tỉnh và TAND cấp huyện

  3. Cơ cấu tổ chức của Tòa chuyên trách thuộc các Tòa như sau:

  Đối với TAND cấp cao: Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa hành chính, Tòa kinh tế, Tòa lao động, Tòa gia đình và người chưa thành niên.

  Trường hợp cần thiết, UBTVQH quyết định thành lập Tòa chuyên trách khác theo đề nghị của Chánh án TAND tối cao;

  Đối với TAND cấp tỉnh: Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa hành chính, Tòa kinh tế, Tòa lao động, Tòa gia đình và người chưa thành niên.

  Trường hợp cần thiết, UBTVQH quyết định thành lập Tòa chuyên trách khác theo đề nghị của Chánh án TAND tối cao.

  Đối với TAND cấp huyện: có thể có Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa gia đình và người chưa thành niên, Tòa xử lý hành chính.

  Trường hợp cần thiết, UBTVQH quyết định thành lập Tòa chuyên trách khác theo đề nghị của Chánh án TAND tối cao.

  4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa chuyên trách được phân bố đều

  Đối với TAND cấp cao: Phúc thẩm vụ việc mà bản án, quyết định của TAND cấp tỉnh thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của luật tố tụng.

  Đối với TAND cấp tỉnh:

  - Sơ thẩm những vụ việc theo quy định của pháp luật;

  - Phúc thẩm những vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của TAND cấp huyện và tương đương bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của luật tố tụng.

  Đối với TAND cấp huyện: Dựa trên thực tiễn xét xử ở mỗi TAND cấp huyện, Chánh án TAND tối cao quyết định việc tổ chức Tòa chuyên trách

  5. Điều kiện để thành lập Tòa chuyên trách tại TAND cấp tỉnh và TAND cấp huyện

  - Số lượng vụ việc mà Tòa án thụ lý, giải quyết thuộc thẩm quyền của Tòa chuyên trách theo quy định phải từ 50 vụ/năm trở lên.

  - Có biên chế Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án đáp ứng được yêu cầu tổ chức Tòa chuyên trách.

  Trường hợp tại Tòa án không đáp ứng đủ điều kiện tổ chức Tòa chuyên trách quy định trên thì không tổ chức Tòa chuyên trách nhưng phải bố trí Thẩm phán chuyên trách để giải quyết.

  6. Thẩm quyền của Tòa chuyên trách

  - Tòa hình sự xét xử các vụ án hình sự, trừ các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa gia đình và người chưa thành niên; xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân trong trường hợp tại Tòa án đó không tổ chức Tòa xử lý hành chính, trừ trường hợp việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa gia đình và người chưa thành niên.

  - Tòa dân sự giải quyết các vụ việc dân sự; giải quyết các vụ việc kinh doanh thương mại, phá sản, lao động, hành chính trong trường hợp tại Tòa án đó không tổ chức Tòa kinh tế, Tòa lao động, Tòa hành chính.

  - Tòa kinh tế giải quyết các vụ việc kinh doanh thương mại, phá sản.

  - Tòa hành chính giải quyết các vụ án hành chính.

  - Tòa lao động giải quyết các vụ việc lao động.

  - Tòa gia đình và người chưa thành niên giải quyết các vụ việc như sau:

  + Các vụ án hình sự mà bị cáo là người dưới 18 tuổi hoặc các vụ án hình sự mà bị cáo là người đã đủ 18 tuổi trở lên nhưng người bị hại là người dưới 18 tuổi bị tổn thương nghiêm trọng về tâm lý hoặc cần sự hỗ trợ về điều kiện sống, học tập do không có môi trường gia đình lành mạnh như những người dưới 18 tuổi khác;

  + Xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân đối với người chưa thành niên;

  + Các vụ việc hôn nhân gia đình theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

  -  Tòa xử lý hành chính xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND, trừ những việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa gia đình và người chưa thành niên.

  7. Số lượng Tòa chuyên trách tại TAND cấp tỉnh và TAND cấp huyện

  Tại TAND cấp tỉnh:

  * Đối với các TAND cấp tỉnh có từ 11 đến 13 Thẩm phán (kể cả lãnh đạo):

  Được thành lập 03 Tòa chuyên trách gồm: Tòa hình sự, Tòa dân sự (giải quyết các vụ, việc về dân sự, gia đình và người chưa thành niên), Tòa hành chính (giải quyết các vụ, việc về hành chính, kinh tế, lao động). Các Tòa chuyên trách chỉ có Chánh tòa.

  * Đối với TAND cấp tỉnh có từ 14 đến 20 Thẩm phán (kể cả lãnh đạo)

  Được thành lập 04 Tòa chuyên trách, gồm: Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa gia đình và người chưa thành niên), Tòa hành chính (giải quyết các vụ, việc về hành chính, kinh tế, lao động). Các Tòa chuyên trách chỉ có Chánh tòa.

  * Đối với TAND cấp tỉnh còn lại có từ 22 Thẩm phán trở lên (kể cả lãnh đạo)

  TAND thành phố Hà Nội, TAND thành phố Hồ Chí Minh, TAND tỉnh Đồng Nai, TAND tỉnh Bình Dương: được thành lập đủ 06 Tòa chuyên trách theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014. Các Tòa chuyên trách có Chánh tòa và 01 Phó Chánh tòa.

  * Các Tòa án còn lại: được thành lập 05 Tòa chuyên trách, gồm: Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa gia đình và người chưa thành niên, Tòa hành chính, Tòa kinh tế (giải quyết các vụ, việc về kinh tế, lao động). Các Tòa chuyên trách có Chánh tòa và 01 Phó Chánh tòa.

  Tại TAND cấp huyện:

  - Đối với TAND cấp huyện có số lượng các loại vụ, việc phải giải quyết trên 2.000 vụ, việc/năm trở lên, được tổ chức 04 tòa chuyên trách, gồm: Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa gia đình và người chưa thành niên, Tòa hành chính (giải quyết các vụ, việc về hành chính, kinh tế, lao động). Các Tòa chuyên trách có Chánh tòa và 01 Phó Chánh tòa.

  - Đối với TAND cấp huyện có số lượng các loại vụ, việc phải giải quyết trên 1.000 vụ, việc đến dưới 2.000 vụ, việc/năm, được tổ chức 03 tòa chuyên trách, gồm: Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa gia đình và người chưa thành niên. Các Tòa chuyên trách có Chánh tòa.

  - Đối với TAND cấp huyện có số lượng các loại vụ, việc phải giải quyết trên 700 vụ, việc đến dưới 1.000 vụ, việc/năm, được tổ chức 02 tòa chuyên trách, gồm: Tòa hình sự, Tòa dân sự. Các Tòa chuyên trách có Chánh tòa.

  - Đối với các Tòa án có số lượng các loại vụ, việc phải giải quyết dưới 700 vụ, việc/năm thì không tổ chức Tòa chuyên trách.

  Căn cứ pháp lý:

  - Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014

  - Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2002

  - Thông tư 01/2016/TT-BCA

  - Công văn 26/TANDTC-TCCB năm 2018

   
  43828 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenanh1292 vì bài viết hữu ích
  qualeden (02/05/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #512299   15/01/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 75
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 140 lần


  Mới đây tòa án nhân dân tối cao đã có Công văn số 26/TANDTC-TCCB về việc góp ý phương án tổ chức tòa chuyên trách. Theo hướng dẫn tại Công văn này thì đối với các Tòa án nhân dân cấp tỉnh có từ 11 đến 13 Thẩm phán (kể cả lãnh đạo) sẽ được thành lập 03 Tòa chuyên trách, gồm: Tòa hình sự, Tòa dân sự (giải quyết các vụ, việc về dân sự, gia đình và người chưa thành niên), Tòa hành chính (giải quyết các vụ, việc về hành chính, kinh tế, lao động). Các Tòa chuyên trách chỉ có Chánh tòa.
   
  Tòa án nhân dân cấp tỉnh có từ 14 đến 20 Thẩm phán (kể cả lãnh đạo) sẽ được thành lập 04 Tòa chuyên trách, gồm: Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa gia đình và người chưa thành niên), Tòa hành chính (giải quyết các vụ, việc về hành chính, kinh tế, lao động). Các Tòa chuyên trách chỉ có Chánh tòa.
   
  Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương: được thành lập đủ 06 Tòa chuyên trách theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014. Các Tòa chuyên trách có Chánh tòa và 01 Phó Chánh tòa.
   
  Các Tòa án còn lại được thành lập 05 Tòa chuyên trách, gồm: Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa gia đình và người chưa thành niên, Tòa hành chính, Tòa kinh tế (giải quyết các vụ, việc về kinh tế, lao động). Các Tòa chuyên trách có Chánh tòa và 01 Phó Chánh tòa.
   
  Báo quản trị |  
 • #514399   26/02/2019

  Phong_96
  Phong_96
  Top 500
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2018
  Tổng số bài viết (319)
  Số điểm: 3464
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 53 lần


  Theo mình thấy chỉ có Tòa án nhân dân cấp tỉnh mới phân hóa rõ rệt về những Tòa chuyên trách, còn đối với Tòa án cấp huyện thì chỉ phân ra phòng hình sự, phòng dân sự, phòng lao động,… Như mình thấy ở Tòa án ND Quận 1 thì chỉ thụ lý chung, phân ra cho từng thẩm phán, không phân biệt bộ phận dân sự, hình sự,…

   
  Báo quản trị |  
 • #514802   28/02/2019

  NgocHoLaw
  NgocHoLaw
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2018
  Tổng số bài viết (554)
  Số điểm: 5491
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 291 lần


  Theo quy định hiện nay Tòa án chuyên trách là Tòa án được tổ chức và giao thẩm quyền chuyên xét xử những vụ án mà nội dung thuộc sự điều chỉnh của các ngành luật riêng: luật dân sự, luật hình sự, luật kinh tế, luật lao động, luật hành chính. Hiện nay có các tòa án chuyên trách sau đây: Tòa án dân sự, Tòa án hình sự,Tòa án kinh tế, Tòa án lao động, Tòa án hành chính, Tòa án quân sự được thành lập trong cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tối cao vàTòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập các tòa chuyên trách khác.

   
  Báo quản trị |  
 • #517453   30/04/2019

  Theo mình thấy thì tòa án chuyên trách mà được nhiều người dân biết đến là Tòa lao động và Tòa hôn nhân và gia đình. Rất nhiều người dân có tư tưởng khi muốn khởi kiện là cứ mang ra Tòa án cấp huyện rồi họ đem đi đâu thì mình đi đó. Do đó, pháp luật cần phải có những hướng dẫn cụ thể hơn về thẩm quyền của các Tòa chuyện trách nhằm giúp người dân có cái nhìn đúng đắn hơn về quyền hạn của các Tòa.

   
  Báo quản trị |  
 • #530530   08/10/2019

  Thanhle1005
  Thanhle1005

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/08/2018
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Không thống nhất quan điểm giữa 2 mục

  Ở mục 6 với các vụ việc về kinh tế, lao động mà không có tòa chuyên trách giải quyết thì sẽ do tòa dân sự xét xử nhưng ở phía dưới lại ghi là do tòa hành chính xử mà không ghi trong tòa dân sự. Em muốn hỏi sao lại vậy ạ?
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Thanhle1005 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (08/10/2019)
 • #534132   30/11/2019

  ngphunganh
  ngphunganh
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/08/2019
  Tổng số bài viết (284)
  Số điểm: 1853
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 36 lần


  luật hay quy định các câu chung chung như "tại cơ quan có thẩm quyền", "tại tòa án có thẩm quyền". cái này người có học luật thì mới biết tòa nào phụ trách vụ kiện thế nào, các cấp ra sao, chứ người dân muốn tìm hiểu thì cũng khó, mở cuốn luật ra lật mãi mới đến điều đó mà gặp mấy câu dạng vậy thì thua luôn.

   
  Báo quản trị |  
 • #546065   14/05/2020

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  Theo quy định của luật tố tụng dân sự hay tố tụng hình sự thì tòa án chuyên trách mình cũng từng nghe qua rất nhiều nhưng vì chưa được tiếp xúc với thực tế nên không biết những tòa án chuyên trách như: tòa lao động, tòa hôn nhân gia đình... có gì khác nhau không nhỉ? Hay chỉ khác nhau tên gọi và nhiệm vụ của tòa đó thôi nhỉ?

   
  Báo quản trị |  
 • #558665   26/09/2020

  hongphuongtg98
  hongphuongtg98
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5755
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 122 lần


  7 điều cần biết về Tòa chuyên trách

  Cảm ơn bài chia sẽ của bạn. Mình đã nghe nói nhiều về toà dân sự, hình sự, lao động, kinh tế. Nhưng toà chuyên trách của người chưa thành niên thì mình chưa hiểu rõ. Nhờ bạn giải đáp.

   
  Báo quản trị |