6 điều cần biết khi viên chức hết thời gian tập sự

Chủ đề   RSS   
 • #560663 19/10/2020

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 756 lần


  6 điều cần biết khi viên chức hết thời gian tập sự

  Viên chức hết thời gian tập sự

  Viên chức hết thời gian tập sự - Ảnh minh họa

  Người được tuyển dụng vào viên chức nếu không thuộc những trường hợp được miễn thì phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng, thời gian tập sự là khác nhau đối với từng chức danh, tiêu chuẩn trình độ. Sau đây là một số điều viên chức cần biết khi hết thời gian tập sự.

  1. Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét tăng bậc lương

  Theo quy định tại Khoản 3 Điều 23 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét tăng bậc lương.

  2. Các chứng chỉ, điều kiện yêu cầu khi kết thúc.

  Theo quy định tại Khoản 4 Điều 21 Nghị định 115/2020/NĐ-CP thì:

  “Trong thời gian thực hiện chế độ tập sự, đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, sử dụng viên chức phải cử viên chức tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm. Thời gian tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thời gian thực hiện chế độ tập sự.”

  Như vậy nếu khi kết thúc thời gian thực tập, đơn vị tuyển dụng viên chức yêu cầu những văn bằng, chứng chỉ mà viên chức chưa được hướng dẫn hoặc đào tạo trước đây, họ có quyền gửi kiến nghị đến các cơ quan thuộc Bộ, ngành mình đang làm việc.

  3. Xếp hạng Chức danh nghề nghiệp

  Căn cứ vào mức độ phức tạp công việc của chức danh nghề nghiệp, các chức danh nghề nghiệp viên chức trong cùng một lĩnh vực sự nghiệp được xếp hạng từ cao xuống thấp theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định 115 như sau:

  - Chức danh nghề nghiệp hạng I;

  - Chức danh nghề nghiệp hạng II;

  - Chức danh nghề nghiệp hạng III;

  - Chức danh nghề nghiệp hạng IV;

  - Chức danh nghề nghiệp hạng V.

  4. Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp (Điều 24 Nghị định 115)

  Khi hết thời gian tập sự, viên chức tập sự phải báo cáo kết quả nội dung tập sự cho người hướng dẫn tập sự bằng văn bản và được nhận xét, đánh giá kết quả tập sự bằng văn bản. Các văn bản này được gửi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

  Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của người tập sự và nhận xét, đánh giá của người hướng dẫn tập sự, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Trường hợp người tập sự đạt yêu cầu, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định theo thẩm quyền hoặc có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương cho viên chức được tuyển dụng.

  5. Chấm dứt hợp đồng làm việc (Điều 25 Nghị định 115)

  Người tập sự bị chấm dứt hợp đồng làm việc và hủy bỏ quyết định tuyển dụng khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

  Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, người tập sự được đơn vị sự nghiệp công lập trợ cấp 01 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú.

  6. Hướng dẫn xếp lương

  Thực hiện theo quy định tại Thông tư 02/2007/TT-BNV.

  Mời bạn đọc đóng góp, chia sẻ thêm những thông tin liên quan đến viên chức tập sự khi hết thời gian tập sự!

  Cập nhật bởi hiesutran159 ngày 19/10/2020 11:20:45 CH
   
  3169 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hiesutran159 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (19/10/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận