6 chính sách có hiệu lực từ đầu tháng 10/2015

Chủ đề   RSS   
 • #400819 29/09/2015

  ThanhLongLS
  Top 500
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (243)
  Số điểm: 7935
  Cảm ơn: 23786
  Được cảm ơn 589 lần
  ContentAdministrators

  6 chính sách có hiệu lực từ đầu tháng 10/2015

  >>> 7 sự kiện nổi bật có hiệu lực từ ngày 01/10/2015

  Từ ngày 02 – 15/10/2015, nhiều chính sách mới trong lĩnh vực lao động tiền lương, bảo hiểm, giao thông vận tải, thuế, phí, lệ phí…bắt đầu có hiệu lực. Cụ thể, Dân Luật điểm qua các chính sách nổi bật như sau:

  Mức đóng BHYT với quân nhân, công an nhân dân

  Theo Nghị định 70/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHYT đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu, các đối tượng làm công tác cơ yếu, quân đội nhân dân, công an nhân phải đóng BHYT theo mức sau:

  - Bằng 4,5% tiền lương tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân; Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ; Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương.

  - Bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước theo chế độ, chính sách như đối với học viên Quân đội.

  Nghị định 70/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/10/2015.


  Hướng dẫn mới về tuyển dụng viên chức

  Thông tư 04/2015/TT-BNV sửa đổi Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức có hiệu lực từ ngày 15/10/2015.

  Theo đó, có một số điểm mới đáng chú ý như sau:

  - Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển bảo đảm chính xác trước khi ký kết hợp đồng làm việc (HĐLV).

  - Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì người đứng đầu đơn vị này không thực hiện ký HĐLV, có văn bản gửi người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

  - Trường hợp kết quả trúng tuyển bị hủy bỏ thì người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định tuyển dụng người có kết quả thấp hơn liền kề ở vị trí tuyển dụng đó nếu người đó đảm bảo đủ điều kiện theo quy định.


  Hướng dẫn mới về miễn, giảm tiền sử dụng đất

  Từ ngày 15/10/2015, việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo được thực hiện theo Thông tư 134/2015/TT-BTC.

  Theo đó, mức miễn, giảm tiền sử dụng đất được quy định như sau:

  Đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở:

  - Miễn tiền sử dụng đất tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

  - Giảm 50% tiền sử dụng đất theo mức thu quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, tức chỉ thu 20% tiền sử dụng đất theo giá đất ở quy định tại Bảng giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

  Đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở:

  Hộ gia đình, cá nhân phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất.

  Giá đất cụ thể được xác định như sau:

  - Theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất khi diện tích đất ở vượt hạn mức giao đất ở có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại.

  - Theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư quy định tại Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại.


  Thứ tự ưu tiện thanh toán khi giải thể công ty Nhà nước

  Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nước, công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nước từ ngày 15/10/2015, khi tiến hành giải thể phải thanh toán các chi phí theo thứ tự sau:

  - Chi phí giải thể.

  Bao gồm: Chi phí thanh lý các hợp đồng kinh tế, chi phí thu hồi, vận chuyển, bảo quản, giữ gìn tài sản của công ty bị giải thể; chi phí tổ chức bán đấu giá tài sản; chi phí sắp xếp, lưu trữ và bảo quản tài liệu của công ty bị giải thể, tiền lương và BHXH, BHYT, BHTN cho viên chức quản lý, người lao động, cán bộ, công nhân viên tham gia vào công tác giải thể nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày quyết định giải thể có hiệu lực…

  - Các khoản nợ lương, nợ BHXH, BHYT, BHTN (nếu có), và các quyền lợi khác của người lao động tại công ty bị giải thể theo hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể, quy chế của công ty và chế độ hiện hành.

  - Các khoản nợ thuế và nợ ngân sách nhà nước khác.

  - Các khoản nợ có tài sản bảo đảm (theo thứ tự, khoản nợ có tài sản đảm bảo toàn bộ được ưu tiên trước khoản nợ có tài sản đảm bảo một phần).

  - Các khoản nợ không có bảo đảm.

  Nội dung này được đề cập tại Thông tư 129/2015/TT-BTC.


  Tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe hạng A1

  Từ ngày 10/10/2015, những người có một trong các tình trạng bệnh, tật sau thì không đủ điều kiện để lái xe hạng A1:

  - Đang rối loạn tâm thần cấp.

  - Rối loạn tâm thần mạn tính không điều khiển được hành vi.

  - Liệt vận động từ hai chi trở lên.

  - Rối loạn nhận biết 3 màu cơ bản: đỏ, vàng, xanh lá cây.

  - Thị lực nhìn xa hai mắt dưới 4/10  (kể cả điều chỉnh bằng kính).

  - Nếu còn một mắt, thị lực dưới 4/10 (kể cả điều chỉnh bằng kính).

  - Cụt hoặc mất chức năng 01 bàn tay hoặc 1 bàn chân và một trong các chân hoặc tay còn lại không toàn vẹn (cụt hoặc giảm chức năng).

  - Sử dụng các chất ma túy.

  - Sử dụng chất có cồn nồng độ vượt quá giới hạn quy định.

  Quy định này được đề cập tại Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe.


  Bổ sung dịch vụ phải đăng ký hợp đồng mẫu

  Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, thắt chặt quản lý trong các giao dịch giữa người tiêu dùng và đơn vị cung cấp dịch vụ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 35/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 02/2012/QĐ-TTg về Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

  Theo đó, bên cạnh các dịch vụ được quy định phải đăng ký hợp đồng mẫu theo Quyết định 02/2012/QĐ-TTg,  bổ sung thêm các dịch vụ sau:

  - Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả trước).

  - Phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán (áp dụng cho khách hàng cá nhân), vay vốn cá nhân (nhằm mục đích tiêu dùng).

  - Bảo hiểm nhân thọ.

  Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/10/2015.

  Có một điều không bao giờ thay đổi, đó là " Mọi thứ đều thay đổi"

   
  7342 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận