6 bước chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn

Chủ đề   RSS   
 • #553727 31/07/2020

  nghuynhminhkhoi
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/06/2020
  Tổng số bài viết (388)
  Số điểm: 2231
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 22 lần


  6 bước chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn

  Chào bán cổ phiếu ra công chúng là công cụ hữu hiệu nhất được Công ty cổ phần thực hiện nhằm tiến hành các hoạt động huy động vốn, trong đó bên cạnh các thủ tục bắt buộc được áp dụng đối với cổ đông thông thường thì Pháp Luật chứng khoán đã thiết lập cơ chế riêng biệt về vấn đề này đối với cổ đông lớn.

  Trước hết, ta cần hiểu khái niệm cổ đông lớn là gì? Theo quy định tại Khoản 9 Điều 6 Luật Chứng khoán 2006 thì cổ đông lớn là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành.

  Việc chào bán cổ phiếu của cổ đông lớn phải đáp ứng các điều kiện sau đây, được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật chứng khoán 2006 và được bổ sung bởi Khoản 7 Điều 1 Luật chứng khoán 2010 như sau:

  - Cổ phiếu được chào bán phải là cổ phiếu của doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán và có hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán.

  - Có công ty chứng khoán tư vấn trong việc lập hồ sơ chào bán cổ phiếu.

  - Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

  - Công ty đại chúng đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng phải cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

  Nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên, cổ đông lớn trong công ty có thể thực hiện các bước để chào bán cổ phiếu như hình dưới đây.

   
  1664 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận