4 trường hợp chứng thư số bị thu hồi.

Chủ đề   RSS   
 • #410817 23/12/2015

  tieuthong

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/11/2015
  Tổng số bài viết (33)
  Số điểm: 225
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 5 lần


  4 trường hợp chứng thư số bị thu hồi.

  Ngày 18/12/2015, Thông tư 28/2015/TT-NHNN đã ban hành. Thông tư 28/2015/TT-NHNN quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của ngân hàng nhà nước. Thông tư 28/2015/TT-NHNN sẽ có hiệu lực từ ngày 01/02/2016.

   

   

   

  Chứng thư số là gì?

   

  - Chứng thư số là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp.

   

  - Chứng thư số có thể được xem như là một “chứng minh thư” sử dụng trong môi trường máy tính và Internet.

   

  - Chứng thư số được sử dụng để nhận diện một cá nhân, một máy chủ, hoặc một vài đối tượng khác và gắn định danh của đối tượng đó với một khoá công khai (public key), được cấp bởi những tổ chức có thẩm quyền xác nhận định danh và cấp các chứng thư số.

   

  - Chứng thư số được tạo bởi nhà cung cấp dịch vụ chứng thực, trong đó chứa publickey của người dùng và các thông tin của người dùng theo chuẩn X.509.

   

  Theo như Thông tư 28/2015/TT-NHNN thì sẽ có 4 trường hợp bị thu hồi chứng thư số. Cụ thể, tại Điều 9 của Thông tư này đã quy định như sau:

   

  Chứng thư số của thuê bao bị thu hồi trong các trường hợp sau:

   

  1. Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan an ninh hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông;

   

  2. Theo yêu cầu bằng văn bản của tổ chức quản lý thuê bao;

   

  3. Tổ chức quản lý thuê bao giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật;

   

  4. Có đủ căn cứ xác định thuê bao vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng khóa bí mật và thiết bị lưu giữ khóa bí mật theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 15 Thông tư này.

   

  Ngoài ra, Điều 9 còn quy định thêm:

   

  - Tổ chức quản lý thuê bao gửi Giấy đề nghị thu hồi chứng thư số theo Mẫu biểu 06 đính kèm Thông tư này qua mạng, nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số.

   

  -  Khi có các thông tin, yêu cầu như Khoản 1 Điều này, tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số lập tức tiến hành thu hồi chứng thư số, thông báo kết quả qua mạng hoặc qua đường bưu điện trong thời hạn 05 ngày làm việc và cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước.

   

  *Trong 4 trường hợp mà chứng thư số bị thu hồi, có một trường hợp vi phạm về quy định quản lý, sử dụng khóa bí mật và thiết bị lưu giữ khóa bí mật. Cụ thể, Khoản 1 và Khoản 2 củ Điều 15 quy định về trách nhiệm của thuê bao như sau:

   

  1. Sử dụng chứng thư số đúng mục đích đã được cấp.

   

  2. Bảo quản và sử dụng khóa bí mật, các dữ liệu trong thiết bị lưu giữ khóa bí mật theo chế độ “Mật”; không chia sẻ, cho mượn mã khóa bí mật, thiết bị lưu giữ khóa bí mật của chứng thư số.

   

  =>Như vậy, căn cứ để xác định 1 thuê bao vi phạm là thuê bao này có sử dụng chứng thư số đúng mục đích hay không. Ngoài ra nếu thuê bao không lưu giữ các dữ liệu theo chế độ “mật” và chia sẻ, mượn mã khóa thì đây chính là hành vi vi phạm quy định về chứng thư số và sẽ bị thu hồi theo quy định của pháp luật.

   

   

   

   

  Trần Nguyễn Phước Thông - Trường Đại Học Kinh Tế Luật (ĐHQG TPHCM)

  Lớp: K15504 - Luật tài chính-ngân hàng-chứng khoán

  Member of Legal Research And Advisory Club (LRAC - Câu lạc bộ nghiên cứu và tư vấn pháp luật)

  Cộng tác viên của Thư Viện Pháp Luật ( Contributor of LAWSOFT incorporated company)

   
  13865 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận