4 HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI

Chủ đề   RSS   
 • #384936 25/05/2015

  honhu
  Top 100
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/01/2015
  Tổng số bài viết (738)
  Số điểm: 33013
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 850 lần


  4 HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI

   

  Bên cạnh việc giao dịch trực tiếp với khách hàng, doanh nghiệp cũng quan tâm các hình thức trung gian thương mại để tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp trên thị trường.
   
  Có 4 hình thức trung gian thương mại bao gồm: Đại diện cho thương nhân; Môi giới thương mại; Ủy thác mua bán hàng hóa; Đại lý thương mại
   

  Căn cứ: Chương V Luật Thương mại 2005

   

  Cập nhật bởi honhu ngày 25/05/2015 09:31:29 SA
   
  35215 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn honhu vì bài viết hữu ích
  nguyenanh1292 (25/05/2015) admin (25/05/2015)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #591510   26/09/2022

  concobebee
  concobebee
  Top 500
  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (173)
  Số điểm: 980
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  4 HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI

  Đây là một bài viết hay và hữu ích, giúp tôi có thêm một số thông tin liên quan đến vấn đề các hình thức trung gian thương mại. Trước kia tôi chỉ biết đến hình thức đại lý thương mại thôi, nhưng ngoài hình thức này ra vẫn còn 3 hình thức khác đó là: Đại diện cho thương nhân; Môi giới thương mại; Ủy thác mua bán hàng hóa
   
   
  Báo quản trị |  
 • #591556   26/09/2022

  tlthuthao21899
  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (417)
  Số điểm: 3210
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 51 lần


  4 HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI

  Cảm ơn vì bai viết ngắn gọn và sức tích, cô động nội dung đến từ tác giả, bài viết cho thấy 4 hoạt động trung gian thương mại hiện nay như.

  Bên cạnh việc giao dịch trực tiếp với khách hàng, doanh nghiệp cũng quan tâm các hình thức trung gian thương mại để tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp trên thị trường.

  Có 4 hình thức trung gian thương mại bao gồm: Đại diện cho thương nhân; Môi giới thương mại; Ủy thác mua bán hàng hóa; Đại lý thương mại.
  Một lần nữa chân thành cảm ơn và mong được tham khảo bài viết hay hơn của tác giả.
   
  Báo quản trị |  
 • #591887   29/09/2022

  4 HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI

  Cảm ơn chia sẻ hữu ích của tác giả, mình có bổ sung thêm một số thông tin như sau:

  1. Theo Luật Thương mại năm 2005: “Đại diện cho thương nhân là việc một thương nhân nhận uỷ nhiệm (gọi là bên đại diện) của thương nhân khác (gọi là bên giao đại diện) để thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa, theo sự chỉ dẫn của thương nhân đó và được hưởng thù lao về việc đại diện”.

  Đặc điểm:

  Chủ thể: Bên giao đại diện và bên đại diện.

  Điều kiện: Cả hai bên đều phải là thương nhân.

  Trong quan hệ đại diện, người làm đại diện phải giao dịch với bên thứ ba trên danh nghĩa của bên giao đại diện và phải hành động theo sự hướng dẫn của bên giao đại diện.

  Phạm vi đại diện: Các bên có thể thỏa thuận về phạm vi của việc đại diện; bên đại diện có thể thực hiện một phần hoặc toàn bộ các hoạt động thương mại thuộc phạm vi hoạt động của bên giao đại diện.

  Hình thức pháp lý: Thông qua Hợp đồng đại diện cho thương nhân. Hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị tương đương.

   
  Báo quản trị |  
 • #591889   29/09/2022

  4 HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI

  2. Môi giới thương mại

  Theo Luật Thương mại 2005: “Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới”.

  Đặc điểm:

  - Chủ thể: Bên môi giới và bên được môi giới.

  - Điều kiện: Theo quy định của Luật Thương mại 2005, bên môi giới bắt buộc phải là thương nhân và phải có đăng kí kinh doanh ngành nghề môi giới thương mại.

  - Phạm vi môi giới: Phạm vi môi giới thương mại khá rộng, bao gồm tất cả các hàng hóa, dịch vụ mà pháp luật cho phép

  - Hình thức pháp lí: Thông qua hợp đồng môi giới.

   
  Báo quản trị |  
 • #591894   29/09/2022

  4 HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI

  3. Ủy thác mua bán hàng hóa

  Theo Luật thương mại 2005: “Ủy thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác”.

  Đặc điểm:

  - Chủ thể: Bên ủy thác và bên nhận ủy thác.

  - Điều kiện: Bên ủy thác có thể là thương nhân hoặc không phải là thương nhân, nhưng bên nhận ủy thác bắt buộc phải là thương nhân.

  Bên nhận ủy thác sử dụng danh nghĩa của chính bên nhận ủy thác để mua hoặc bán hàng hóa thay cho bên ủy thác. Đồng thời, bên ủy thác không được quyền ủy thác lại cho bên thứ ba thực hiện hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa nếu như không có sự chấp thuận bằng văn bản của bên ủy thác.

  - Phạm vi: Bên nhận ủy thác thực hiện việc mua bán hàng hóa trong phạm vi ủy thác của bên ủy thác.

  - Hình thức pháp lý: Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa bắt buộc phải được lập bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị tương đương.

   
  Báo quản trị |  
 • #591896   29/09/2022

  4 HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI

  4. Đại lý thương mại

  Theo Luật Thương mại 2005: “Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao”.

  Đặc điểm:

  - Chủ thể: Bên giao đại lý và bên đại lý.

  - Điều kiện: Cả hai bên đều phải là thương nhân.

  Trong quan hệ thương mại này, bên đại lý sẽ nhân danh chính mình để giao dịch với khách hàng.

  - Phạm vi: Bên đại lý sẽ theo thỏa thuận, thực hiện bán hàng cho bên giao đại lý hoặc mua hàng hóa cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ giao đại lý cho khách hàng.

  - Hình thức pháp lý: Hợp đồng đại lý phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

   
  Báo quản trị |