29 biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại

Chủ đề   RSS   
 • #470852 14/10/2017

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1717 lần


  29 biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại

  Bộ Tư pháp vừa hoàn tất Dự thảo Thông tư ban hành biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.

  Trong đó, ban hành 29 biểu mẫu, cùng hướng dẫn cách ghi và chế độ báo cáo:

  STT

  Tên biểu mẫu

  Ký hiệu

  1.                  

  Giấy phép thành lập Trung tâm hòa giải thương mại

                 Mẫu số 01/TP-HGTM

  2.                  

  Giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

               Mẫu số 02/TP-HGTM

  3.                  

  Giấy đề nghị đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc

                Mẫu số 03/TP-HGTM

  4.                  

  Giấy đề nghị thành lập Trung tâm hòa giải thương mại

                Mẫu số 04/TP-HGTM

  5.                  

  Giấy đề nghị bổ sung hoạt động hòa giải thương mại cho Trung tâm trọng tài

               Mẫu số 05/TP-HGTM

  6.                  

  Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

               Mẫu số 06/TP-HGTM

  7.                  

  Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

   Mẫu số 07 /TP-HGTM

  8.                  

  Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của Trung tâm hòa giải thương mại

   Mẫu số 08 /TP-HGTM

  9.                  

  Giấy đề nghị thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác 

              Mẫu số 09/TP-HGTM

  10.             

  Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập của Trung tâm hòa giải thương mại

                Mẫu số 10/TP-HGTM

  11.             

  Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại/Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại 

   Mẫu số 11/TP-HGTM

  12.             

  Giấy đề nghị thành lập chi nhánh/ văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

                Mẫu số 12/TP-HGTM

  13.             

  Giấy đề nghị đăng ký hoạt động chi nhánh Tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

               Mẫu số 13/TP-HGTM

  14.             

  Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh Tổ chức hòa giải thương mại  nước ngoài tại Việt Nam 

                Mẫu số 14/TP-HGTM

  15.             

  Giấy đề nghị thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh, địa chỉ trụ sở của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh thành phố trực thuộc trung ương này, sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác  

               Mẫu số 15/TP-HGTM

  16.             

  Thông báo thay đổi tên gọi, Trưởng văn phòng đại diện, địa chỉ trụ sở từ tỉnh thành phố trực thuộc trung ương này, sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác của văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

               Mẫu số 16/TP-HGTM

  17.             

  Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập của  chi nhánh/ văn phòng đại diện của Tổ chức hòa giải thương mại  nước ngoài tại Việt Nam 

                 Mẫu số 17/TP-HGTM

  18.             

  Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của Tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

                Mẫu số 18/TP-HGTM

  19.             

  Báo cáo của tổ chức hòa giải thương mại về  hoạt động hòa giải thương mại

                 Mẫu số 19/TP-HGTM

  20.             

  Báo cáo của chi nhánh/ văn phòng đại diện của Tổ chức hòa giải thương mại  nước ngoài tại Việt Nam về tổ chức, hoạt động hòa giải thương mại

               Mẫu số 20/TP-HGTM

  21.             

  Báo cáo của Sở Tư pháp về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại

               Mẫu số 21/TP-HGTM

  22.             

  Thông báo chấm dứt hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

               Mẫu số 22/TP-HGTM

  23.             

  Thông báo chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện Trung tâm hòa giải thương mại

              Mẫu số 23/TP-HGTM

  24.             

  Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

               Mẫu số 24/TP-HGTM

  25.             

  Danh sách hòa giải thương mại viên để Bộ Tư pháp công bố

              Mẫu số 25/TP-HGTM

  26.             

  Sổ theo dõi hoạt động hòa giải thương mại

               Mẫu số 26/TP-HGTM

  27.             

  Sổ theo dõi hòa giải viên thương mại

                Mẫu số 27/TP-HGTM

  28.             

  Sổ theo dõi phí hòa giải thương mại 

               Mẫu số 28/TP-HGTM

   

  29.             

  Thỏa thuận về kết quả hòa giải thành

                Mẫu số 29/TP-HGTM

   

  Đối với Mẫu 19/TP-HGTM và Mẫu 20/TP-HGTM: gửi báo cáo trước 10/10 hàng năm 

  (Báo cáo năm được tính từ ngày 01/10 của năm trước đến ngày 30/9 của năm sau.)

  Đối với Mẫu số 21/TP-HGTM: gửi báo cáo định kỳ trước ngày 15/10 hàng năm

  (Báo cáo năm được tính từ ngày 01/10 của năm trước đến ngày 30/9 của năm sau.)

  Xem chi tiết tại file đính kèm. 

   
  3026 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận