282 biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự

Chủ đề   RSS   
 • #471623 20/10/2017

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4262 lần


  282 biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự

  Được quy định tại Dự thảo Thông tư về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự, dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 và thay thế Thông tư 26/2016/TT-BCA quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự.

  Danh mục 282 biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự như sau:

  STT

  Tên biểu mẫu

  Ký hiệu

  Đơn vị

  Khổ giấy 

  Mặt in

  Ghi chú

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

   

  1. Biểu mẫu sử dụng trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

   

   

   

   

   

  1

  Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm

  01

  tờ

  A4

  1

   

  2

  Quyết định phân công Điều tra viên, Cán bộ điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm

  02

  tờ

  A4

  1

   

  3

  Quyết định thay đổi Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm

  03

  tờ

  A4

  1

   

  4

  Quyết định thay đổi Điều tra viên, Cán bộ điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm

  04

  tờ

  A4

  1

   

  5

  Quyết định phân công cho cấp phó giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm (Dùng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)

  05

  tờ

  A4

  1

   

  6

  Quyết định phân công Cán bộ điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm (Dùng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)

  06

  tờ

  A4

  1

   

  7

  Quyết định thay đổi cấp phó giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm (Dùng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)

  07

  tờ

  A4

  1

   

  8

  Quyết định thay đổi Cán bộ điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm (Dùng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)

  08

  tờ

  A4

  1

   

  9

  Biên bản tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm 

  09

  tờ

  A4

  1

   

  10

  Thông báo về việc tiếp nhận nguồn tin về tội phạm

  10

  tờ

  A4

  1

   

  11

  Phiếu chuyển tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

  11

  tờ

  A4

  1

   

  12

  Đề nghị gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm

  12

  tờ

  A4

  1

   

  13

  Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm

  13

  tờ

  A4

  1

   

  14

  Quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm

  14

  tờ

  A4

  1

   

  15

  Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm

  15

  tờ

  A4

  2

   

  16

  Biên bản tiếp nhận người phạm tội tự thú/đầu thú

  16

  tờ

  A3

  2

   

  17

  Thông báo về việc người phạm tội tự thú/đầu thú 

  17

  tờ

  A4

  1

   

   

  2. Biểu mẫu sử dụng trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế

   

   

   

   

   

   

  2.1. Các biện pháp ngăn chặn

   

   

   

   

   

  1

  Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp

  18

  tờ

  A4

  1

   

  2

  Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

  19

  tờ

  A4

  1

   

  3

  Đề nghị phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

  20

  tờ

  A4

  1

   

  4

  Biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp

   21

  tờ

  A3

  2

   

  5

  Biên bản bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

  22

  tờ

  A4

  2

   

  6

  Lệnh bắt bị can để tạm giam

   23

  tờ

  A4

  1

   

  7

  Đề nghị phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam

   24

  tờ

  A4

  1

   

  8

  Biên bản bắt bị can để tạm giam

   25

  tờ

  A4

  2

   

  9

  Quyết định tạm giữ

   26

  tờ

  A4

  1

   

  10

  Quyết định gia hạn tạm giữ

   27

  tờ

  A4

  1

   

  11

  Đề nghị phê chuẩn Quyết định gia hạn tạm giữ

   28

  tờ

  A4

  1

   

  12

  Lệnh tạm giam 

   29

  tờ

  A4

  1

   

  13

  Đề nghị phê chuẩn Lệnh tạm giam

   30

  tờ

  A4

  1

   

  14

  Đề nghị gia hạn tạm giam

   31

  tờ

  A4

  1

   

  15

  Giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ khi được áp dụng biện pháp ngăn chặn (Bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm, cấm đi khỏi nơi cư trú)

   32

  tờ

  A4

  1

   

  16

  Quyết định cho bảo lĩnh

   33

  tờ

  A4

  1

   

  17

  Đề nghị phê chuẩn Quyết định cho bảo lĩnh

   34

  tờ

  A4

  1

   

  18

  Quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm

   35

  tờ

  A4

  1

   

  19

  Đề nghị phê chuẩn Quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm

   36

  tờ

  A4

  1

   

  20

  Biên bản về việc đặt tiền để bảo đảm

   37

  tờ

  A4

  2

   

  21

  Đề nghị ra quyết định trả lại tiền đã đặt để bảo đảm

   38

  tờ

  A4

  1

   

  22

  Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú

  39

  tờ

  A4

  1

   

  23

  Thông báo về việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú

  40

  tờ

  A4

  1

   

  24

  Giấy phép tạm thời đi khỏi nơi cư trú

  41

  tờ

  A4

  1

   

  25

  Quyết định tạm hoãn xuất cảnh

  42

  tờ

  A4

  1

   

  26

  Thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

  43

  tờ

  A4

  1

   

  27

  Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn

  44

  tờ

  A4

  1

   

  28

  Quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn

  45

  tờ

  A4

  1

   

  29

  Đề nghị hủy bỏ biện pháp ngăn chặn

  46

  tờ

  A4

  1

   

  30

  Đề nghị thay thế biện pháp ngăn chặn

  47

  tờ

  A4

  1

   

  31

  Quyết định trả tự do

  48

  tờ

  A4

  1

   

  32

  Quyết định truy nã bị can (Sử dụng trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự)

  49

  tờ

  A4

  1

   

  33

  Quyết định truy nã (Sử dụng trong giai đoạn truy tố, xét xử theo yêu cầu của Viện kiểm sát hoặc Tòa án)

  50

  tờ

  A4

  1

   

  34

  Quyết định truy nã (Sử dụng trong giai đoạn thi hành án do Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh ra quyết định)

  51

  tờ

  A4

  1

   

  35

  Quyết định truy nã (Sử dụng đối với người đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam bỏ trốn)

  52

  tờ

  A4

  1

   

  36

  Quyết định đình nã

  53

  tờ

  A4

  1

   

  37

  Biên bản bắt người phạm tội quả tang

  54

  tờ

  A3

  2

   

  38

  Biên bản tiếp nhận người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang

  55

  tờ

  A4

  2

   

  39

  Biên bản phạm tội quả tang (Sử dụng trong trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam hoặc người chấp hành án phạt tù phạm tội quả tang ở cơ sở giam giữ)

  56

  tờ

  A3

  2

   

  40

  Biên bản bắt người đang bị truy nã

  57

  tờ

  A4

  2

   

  41

  Biên bản tiếp nhận người bị bắt theo quyết định truy nã

  58

  tờ

  A4

  2

   

  42

  Biên bản giao, nhận người bị bắt

  59

  tờ

  A4

  1

   

  43

  Thông báo về việc… (giữ người trong trường hợp khẩn cấp; bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; bắt người phạm tội quả tang; bắt người đang bị truy nã)

  60

  tờ

  A4

  1

   

  44

  Quyết định giao người thân thích của người bị tạm giữ/tạm giam cho người thân thích khác hoặc chính quyền xã, phường, thị trấn chăm nom

  61

  tờ

  A4

  1

   

  45

  Biên bản giao người thân thích của người bị tạm giữ, tạm giam cho chính quyền xã, phường, thị trấn chăm nom (quy định tại Điều 120 BLTTHS)

  62

  tờ

  A4

  2

   

  46

  Biên bản giao cho người thân thích của người bị tạm giữ, tạm giam cho người thân thích khác chăm nom

  63

  tờ

  A4

  2

   

  47

  Thông báo về việc giao người thân thích của người bị tạm giữ, tạm giam cho người thân thích khác hoặc chính quyền xã, phường, thị trấn chăm nom 

  64

  tờ

  A4

  1

   

  48

  Quyết định áp dụng biện pháp bảo quản tài sản của người bị tạm giữ/tạm giam

  65

  tờ

  A4

  1

   

  49

  Biên bản áp dụng biện pháp bảo quản tài sản của người bị tạm giữ, tạm giam 

  66

  tờ

  A4

  2

   

  50

  Thông báo về việc áp dụng biện pháp bảo quản tài sản của người bị tạm giữ, tạm giam 

  67

  tờ

  A4

  1

   

   

  2.2. Biện pháp cưỡng chế

   

   

   

   

   

  1

  Quyết định áp giải

  68

  tờ

  A4

  1

   

  2

  Biên bản áp giải

  69

  tờ

  A4

  2

   

  3

  Quyết định dẫn giải

  70

  tờ

  A4

  1

   

  4

  Biên bản dẫn giải

   71

  tờ

  A4

  2

   

  5

  Biên bản giao, nhận người bị áp giải/dẫn giải

   72

  tờ

  A4

  2

   

  6

  Lệnh kê biên tài sản

   73

  tờ

  A4

  1

   

  7

  Biên bản kê biên tài sản

   74

  tờ

  A4

  2

   

  8

  Quyết định hủy bỏ Lệnh kê biên tài sản

  75

  tờ

  A4

  1

   

  9

  Biên bản về việc hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản

  76

  tờ

  A4

  2

   

  10

  Lệnh phong tỏa tài khoản 

  77

  tờ

  A4

  2

   

  11

  Biên bản phong tỏa tài khoản

  78

  tờ

  A4

  2

   

  12

  Quyết định hủy bỏ Lệnh phong tỏa tài khoản

  79

  tờ

  A4

  1

   

  13

  Biên bản về việc hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản

  80

  tờ

  A4

  2

   

  14

  Thông báo về việc hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản

  81

  tờ

  A4

  1

   

   

  3. Biểu mẫu sử dụng trong phân công điều tra, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can

   

   

   

   

   

  1

  Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra tiến hành khởi tố, điều tra vụ án hình sự

  82

  tờ

  A4

  1

   

  2

  Quyết định thay đổi Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra tiến hành điều tra vụ án hình sự

  83

  tờ

  A4

  1

   

  3

  Quyết định hủy bỏ Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra tiến hành khởi tố, điều tra vụ án hình sự

  84

  tờ

  A4

  1

   

  4

  Quyết định phân công Điều tra viên, Cán bộ điều tra  tiến hành điều tra vụ án hình sự

  85

  tờ

  A4

  1

   

  5

  Quyết định phân công bổ sung Điều tra viên, Cán bộ điều tra tiến hành điều tra vụ án hình sự

  86

  tờ

  A4

  1

   

  6

  Quyết định thay đổi Điều tra viên, Cán bộ điều tra tiến hành điều tra vụ án hình sự

  87

  tờ

  A4

  1

   

  7

  Quyết định thay đổi quyết định/lệnh của Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra/Điều tra viên

  88

  tờ

  A4

  1

   

  8

  Quyết định huỷ bỏ quyết định/lệnh của Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra/Điều tra viên

  89

  tờ

  A4

  1

   

  9

  Quyết định ủy quyền khi Thủ trưởng Cơ quan điều tra vắng mặt

  90

  tờ

  A4

  1

   

  10

  Quyết định phân công cho cấp phó, cán bộ điều tra trong việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự (Sử dụng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)

  91

  tờ

  A4

  1

   

   11

  Quyết định thay đổi cấp phó trong việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự (Sử dụng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)

  92

  tờ

  A4

  1

   

  12

  Quyết định thay đổi cán bộ điều tra tiến hành điều tra vụ án hình sự (Sử dụng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)

  93

  tờ

  A4

  1

   

  13

  Quyết định thay đổi quyết định/lệnh của cấp phó trong việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự (Sử dụng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)

  94

  tờ

  A4

  1

   

  14

  Quyết định hủy bỏ quyết định/lệnh của cấp phó trong việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự (Sử dụng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)

  95

  tờ

  A4

  1

   

  15

  Quyết định ủy quyền cho cấp phó khi cấp trưởng vắng mặt (Sử dụng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)

  96

  tờ

  A4

  1

   

  16

  Quyết định khởi tố vụ án hình sự

  97

  tờ

  A4

  1

   

  17

  Quyết định không khởi tố vụ án hình sự

  98

  tờ

  A4

  1

   

  18

  Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự

  99

  tờ

  A4

  1

   

  19

  Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự

  100

  tờ

  A4

  1

   

  20

  Quyết định huỷ bỏ Quyết định khởi tố vụ án hình sự

  101

  tờ

  A4

  1

   

  21

  Thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự/huỷ bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự

  102

  tờ

  A4

  1

   

  22

  Quyết định nhập vụ án hình sự

  103

  tờ

  A4

  1

   

  23

  Quyết định tách vụ án hình sự

  104

  tờ

  A4

  1

   

   

  Ghi chú: Từ mẫu số 96 đến mẫu số 103 sử dụng chung cho cả pháp nhân

   

   

   

   

   

  24

  Quyết định ủy thác điều tra

  105

  tờ

  A4

  1

   

  25

  Quyết định khởi tố bị can

  106

  tờ

  A4

  1

   

  26

  Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can

  107

  tờ

  A4

  1

   

  27

  Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can

  108

  tờ

  A4

  1

   

  28

  Đề nghị phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can

  109

  tờ

  A4

  1

   

  29

  Đề nghị phê chuẩn Quyết định bổ sung/thay đổi Quyết định khởi tố bị can

  110

  tờ

  A4

  1

   

  30

  Kiến nghị tạm đình chỉ chức vụ của bị can (Sử dụng chung cho cả pháp nhân)

  111

  tờ

  A4

  2

   

  31

  Quyết định rút vụ án để điều tra

  112

  tờ

  A4

  1

   

  32

  Đề nghị chuyển vụ án (Sử dụng chung cho cả pháp nhân)

  113

  tờ

  A4

  1

   

   

  4. Biểu mẫu sử dụng trong việc tiến hành các biện pháp điều tra

   

   

   

   

   

  1

  Lệnh khám xét khẩn cấp

  114

  tờ

  A4

  1

   

  2

  Thông báo về việc khám xét khẩn cấp

  115

  tờ

  A4

  1

   

  3

  Lệnh khám xét

  116

  tờ

  A4

  1

   

  4

  Đề nghị phê chuẩn Lệnh khám xét

  117

  tờ

  A4

  1

   

  5

  Biên bản khám xét

  118

  tờ

  A3

  2

   

  6

  Lệnh thu giữ khẩn cấp thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm 

  119

  tờ

  A4

  1

   

  7

  Thông báo về việc thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm 

  120

  tờ

  A4

  1

   

  8

  Lệnh thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm 

  121

  tờ

  A4

  1

   

  9

  Đề nghị phê chuẩn Lệnh thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm 

  122

  tờ

  A4

  1

   

  10

  Biên bản thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm 

  123

  tờ

  A3

  2

   

  11

  Biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử

  124

  tờ

  A4

  2

   

  12

  Quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu

  125

  tờ

  A4

  1

   

  13

  Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu (Sử dụng trong trường hợp Cơ quan điều tra tiến hành tạm giữ đồ vật, tài liệu)

  126

  tờ

  A4

  2

   

  14

  Quyết định xử lý đồ vật, tài liệu 

  127

  tờ

  A4

  1

   

  15

  Biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ

  128

  tờ

  A4

  2

   

  16

  Biên bản mở niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ

  129

  tờ

  A4

  2

   

  17

  Bản thống kê những đồ vật, tài liệu tạm giữ khi khám xét

  130

  tờ

  A4

  2

   

  18

  Bản thống kê những đồ vật khám thấy và giao cho  cá nhân, chính quyền, cơ quan, tổ chức bảo quản

  131

  tờ

  A4

  2

   

  19

  Biên bản về việc trả lại đồ vật, tài liệu

  132

  tờ

  A4

  2

   

  20

  Biên bản giao, nhận vật chứng

  133

  tờ

  A4

  2

   

  21

  Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử

  134

  tờ

  A4

  1

   

  22

  Quyết định xử lý vật chứng

  135

  tờ

  A4

  1

   

  23

  Lệnh nhập kho vật chứng

  136

  tờ

  A4

  2

   

  24

  Lệnh xuất kho vật chứng

  137

  tờ

  A4

  2

   

  25

  Biên bản khám nghiệm hiện trường 

  138

  tờ

  A3

  2

   

  26

  Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông

  139

  tờ

  A3

  2

   

  27

  Biên bản khám phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông

  140

  tờ

  A3

  2

   

  28

  Sơ đồ hiện trường 

  141

  tờ

  A3

  1

   

  29

  Sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông

  142

  tờ

  A3

  1

   

  30

  Bản ảnh hiện trường

  143

  tờ

  A4

  1

   

  31

  Bản ảnh dấu vết đường vân thu giữ ở hiện trường

  144

  tờ

  A4

  2

   

  33

  Yêu cầu tra cứu dấu vết vân tay hiện trường

  145

  tờ

  A4

  1

   

  34

  Quyết định khai quật và khám nghiệm tử thi

  146

  tờ

  A4

  1

   

  35

  Biên bản khai quật và khám nghiệm tử thi

  147

  tờ

  A3

  2

   

  36

  Biên bản khám nghiệm tử thi/khám nghiệm một phần tử thi

  148

  tờ

  A3

  2

   

  37

  Biên bản xem xét dấu vết trên thân thể

  149

  tờ

  A4

  2

   

  38

  Quyết định thực nghiệm điều tra

  150

  tờ

  A4

  2

   

  39

  Biên bản thực nghiệm điều tra

  151

  tờ

  A3

  2

   

  40

  Quyết định trưng cầu giám định

  152

  tờ

  A3

  2

   

  41

  Quyết định trưng cầu giám định bổ sung

  153

  tờ

  A4

  2

   

  42

  Quyết định trưng cầu giám định lại

  154

  tờ

  A3

  2

   

  43

  Thông báo về việc không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định 

  155

  tờ

  A4

  1

   

  44

  Thông báo về việc không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định bổ sung/giám định lại

  156

  tờ

  A4

  1

   

  45

  Bản ảnh giám định

  157

  tờ

  A3

  1

   

  46

  Biên bản giám định

  158

  tờ

  A3

  2

   

  47

  Biên bản giám định dấu vết súng, đạn

  159

  tờ

  A3

  2

   

  48

  Biên bản giám định chất ma túy

  160

  tờ

  A3

  2

   

  49

  Kết luận giám định

  161

  tờ

  A3

  2

   

  50

  Kết luận giám định lại

  162

  tờ

  A3

  2

   

  51

  Thông báo kết luận giám định

  163

  tờ

  A4

  1

   

  52

  Yêu cầu định giá tài sản

  164

  tờ

  A4

  1

   

  53

  Yêu cầu định giá lại tài sản

  165

  tờ

  A4

  1

   

  54

  Bản kết luận định giá tài sản

  166

  tờ

  A3

  2

   

  55

  Thông báo về nội dung kết luận định giá tài sản

  167

  tờ

  A4

  1

   

  56

  Thông báo không chấp nhận đề nghị định giá lại tài sản

  168

  tờ

  A4

  1

   

  57

  Quyết định trưng cầu người phiên dịch

  169

  tờ

  A4

  1

   

  58

  Quyết định trưng cầu người dịch thuật

  170

  tờ

  A4

  1

   

  59

  Quyết định thay đổi trưng cầu người phiên dịch hoặc người dịch thuật

  171

  tờ

  A4

  1

   

  60

  Lệnh trích xuất và áp giải (theo quy định tại Điều 20 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam)

  172

  tờ

  A4

  1

   

  61

  Thông báo về việc tiến hành các biện pháp điều tra

  173

  tờ

  A4

  1

   

  62

  Phiếu yêu cầu trích xuất

  174

  tờ

  A4

  1

   

  63

  Biên bản hỏi cung bị can

  175

  tờ

  A3

  2

   

  64

  Biên bản ghi lời khai

  176

  tờ

  A3

  2

   

  65

  Biên bản đối chất

  177

  tờ

  A3

  2

   

  66

  Biên bản nhận dạng

  178

  tờ

  A3

  2

   

  67

  Biên bản về việc ghi âm giọng nói

  179

  tờ

  A4

  2

   

  68

  Biên bản nhận biết giọng nói

  180

  tờ

  A3

  2

   

  69

  Biên bản xác minh

  181

  tờ

  A4

  2

   

  70

  Biên bản làm việc

  182

  tờ

  A4

  2

   

  71

  Đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh

  183

  tờ

  A4

  2

   

  72

  Danh bản

  184

  tờ

  13cmx8cm

  2

  Giấy 150g/m2

  73

  Chỉ bản

  185

  tờ

  20cmx20cm

  2

  Giấy 175g/m2

  74

  Yêu cầu tra cứu trích lục tiền án, tiền sự hoặc trích sao bản án hình sự

  186

  tờ

  A4

  1

   

  75

  Trích lục tiền án, tiền sự

  187

  tờ

  A4

  1

   

  76

  Trích sao bản án hình sự

  188

  tờ

  A4

  1

   

  77

  Lý lịch cá nhân

  189

  tờ

  A3

  2

   

  78

  Lý lịch bị can

  190

  tờ

  A3

  2

   

  79

  Giấy triệu tập (bìa 100g/m2)

  191

  tờ

  39x19cm

  1

  200tr/1 cuốn

  80

  Giấy triệu tập bị can (bìa 100g/m2)

  192

  tờ

  39x19cm

  1

  200tr/1 cuốn

  81

  Giấy mời (bìa 100g/m2)

  193

  tờ

  39x19cm

  1

  200tr/1 cuốn

  82

  Giấy biên nhận

  194

  tờ

  A4

  1

   

  83

  Giấy giới thiệu công tác (bìa 100g/m2)

  195

  tờ

  39x19cm

  1

  200tr/1 cuốn

   

  5. Biểu mẫu sử dụng khi tiến hành biện pháp điều tra đặc biệt

   

   

   

   

   

  1

  Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

  196

  tờ

  A4

  2

   

  2

  Đề nghị phê chuẩn Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu trở lên)

  197

  tờ

  A4

  2

   

  3

  Yêu cầu áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

  198

  tờ

  A4

  2

   

  4

  Đề nghị gia hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu trở lên)

  199

  tờ

  A4

  2

   

  5

  Đề nghị hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu trở lên

  200

  tờ

  A4

  2

   

  6

  Đề nghị quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Dùng cho Cơ quan điều tra cấp huyện hoặc Cơ quan điều tra quân sự cấp khu vực)

  201

  tờ

  A4

  2

   

  7

  Đề nghị gia hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp huyện hoặc Cơ quan điều tra quân sự khu vực)

  202

  tờ

  A4

  2

   

  8

  Đề nghị hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp huyện hoặc Cơ quan điều tra Quân sự khu vực)

  203

  tờ

  A4

  2

   

   

  6. Biểu mẫu sử dụng trong việc tạm đình chỉ điều tra và kết thúc điều tra

   

   

   

   

   

  1

  Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự (Sử dụng chung cho cá nhân hoặc pháp nhân)

  204

  tờ

  A4

  1

   

  2

  Thông báo về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự

  205

  tờ

  A4

  1

   

  3

  Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự (Sử dụng chung cho cá nhân hoặc pháp nhân)

  206

  tờ

  A4

  1

   

  4

  Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự (Sử dụng chung cho cá nhân hoặc pháp nhân)

  207

  tờ

  A4

  1

   

  5

  Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can

  208

  tờ

  A4

  2

   

  6

  Quyết định đình chỉ điều tra bị can

  209

  tờ

  A4

  1

   

  7

  Quyết định phục hồi điều tra bị can

  210

  tờ

  A4

  1

   

  8

  Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can

  211

  tờ

  A4

  1

   

  9

  Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can

  212

  tờ

  A4

  2

   

  10

  Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với bị can

  213

  tờ

  A4

  1

   

  11

  Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố

  214

  tờ

  A4

   

   

  12

  Bản kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra

  215

  tờ

  A4

   

   

  13

  Biên bản giao, nhận 

  216

  tờ

  A4

  1

   

  14

  Biên bản giao, nhận hồ sơ vụ án

  217

  tờ

  A4

  1

   

  15

  Biên bản về việc đọc, ghi chép bản sao hoặc tài liệu được số hóa trong hồ sơ vụ án (Sử dụng theo yêu cầu của bị can/người đại diện theo pháp luật của pháp nhân khi kết thúc điều tra)

  218

  tờ

  A4

  1

   

   

  7. Biểu mẫu sử dụng đối với người bào chữa

   

   

   

   

   

  1

  Yêu cầu phân công người bào chữa (Trong trường hợp chỉ định người bào chữa)

  219

  tờ

  A4

  1

   

  2

  Thông báo về việc đăng ký bào chữa  

  220

  tờ

  A4

  1

   

  3

  Thông báo từ chối việc đăng ký bào chữa

  221

  tờ

  A4

  1

   

  4

  Thông báo về việc hủy bỏ đăng ký bào chữa

  222

  tờ

  A4

  1

   

  5

  Thông báo cho người bào chữa về việc tiến hành hoạt động điều tra

  223

  tờ

  A4

  1

   

  6

  Biên bản về việc thay đổi hoặc từ chối người bào chữa

  224

  tờ

  A4

  1

   

  7

  Biên bản giao, nhận chứng cứ, tài liệu, đồ vật 

  225

  tờ

  A4

  2

   

  8

  Biên bản về việc đọc, ghi chép, sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án (Dùng cho người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự)

  226

  tờ

  A4

  1

   

  9

  Biên bản về việc người bào chữa vi phạm quy định việc gặp người bị bắt, bị tạm giữ, bị can hoặc bị cáo đang bị tạm giam

  227

  tờ

  A4

  1

   

   

  8. Biểu mẫu sử dụng khi tiến hành tố tụng đối với người dưới 18 tuổi

   

   

   

   

   

  1

  Quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi

  228

  tờ

  A4

  1

   

  2

  Quyết định áp dụng biện pháp khiển trách

  229

  tờ

  A4

  2

   

  3

  Quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng

  230

  tờ

  A4

  2

   

  4

  Biên bản về việc hòa giải tại cộng đồng

  231

  tờ

  A4

  2

   

  5

  Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

  232

  tờ

  A4

  2

   

  6

  Quyết định giao người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi cho người đại diện giám sát

  233

  tờ

  A4

  2

   

  7

  Quyết định thay đổi người đại diện giám sát người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi

  234

  tờ

  A4

  2

   

   

  9. Biểu mẫu sử dụng khi áp dụng thủ tục rút gọn

   

   

   

   

   

  1

  Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn

  235

  tờ

  A4

  1

   

  2

  Quyết định hủy bỏ Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn

  236

  tờ

  A4

  1

   

  3

  Quyết định đề nghị truy tố theo thủ tục rút gọn

  237

  tờ

  A4

   

   

   

  10. Biểu mẫu sử dụng khi giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự

   

   

   

   

   

  1

  Quyết định giải quyết khiếu nại

  238

  tờ

  A4

  2

   

  2

  Quyết định chấm dứt việc giải quyết khiếu nại

  239

  tờ

  A4

  2

   

  3

  Quyết định phân công xác minh nội dung tố cáo

  240

  tờ

  A4

  1

   

  4

  Quyết định giải quyết tố cáo

  241

  tờ

  A4

  2

   

  5

  Thông báo về việc tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo

  242

  tờ

  A4

  1

   

   

  11. Biểu mẫu sử dụng trong việc bảo vệ người tố giác tội phạm, người làm chứng, bị hại và người tham gia tố tụng khác

   

   

   

   

   

  1

  Đề nghị áp dụng/thay đổi/bổ sung biện pháp bảo vệ

  243

  tờ

  A4

  1

   

  2

  Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ

  244

  tờ

  A4

  2

   

  3

  Quyết định bổ sung biện pháp bảo vệ

  245

  tờ

  A4

  2

   

  4

  Quyết định thay đổi biện pháp bảo vệ

  246

  tờ

  A4

  2

   

  5

  Biên bản tiếp nhận đề nghị, yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ 

  247

  tờ

  A4

  2

   

  6

  Quyết định chấm dứt áp dụng biện pháp bảo vệ

  248

  tờ

  A4

  2

   

  7

  Thông báo về việc không cần thiết áp dụng biện pháp bảo vệ

  249

  tờ

  A4

  1

   

   

  12. Biểu mẫu sử dụng trong việc truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân

   

   

   

   

   

  1

  Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân

  250

  tờ

  A4

  1

   

  2

  Đề nghị phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân

  251

  tờ

  A4

  2

   

  3

  Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân

  252

  tờ

  A4

  1

   

  4

  Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân

  253

  tờ

  A4

  1

   

  5

  Đề nghị phê chuẩn Quyết định thay đổi/bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân

  254

  tờ

  A4

  2

   

  6

  Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với pháp nhân

  255

  tờ

  A4

  1

   

  7

  Quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với pháp nhân

  256

  tờ

  A4

  2

   

  8

  Quyết định phục hồi điều tra bị can đối với pháp nhân

  257

  tờ

  A4

  1

   

  9

  Đề nghị pháp nhân cử người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng

  258

  tờ

  A4

  1

   

  10

  Quyết định chỉ định người đại diện theo pháp luật của pháp nhân tham gia tố tụng

  259

  tờ

  A4

  1

   

  11

  Quyết định kê biên tài sản của pháp nhân

  260

  tờ

  A4

  1

   

  12

  Biên bản kê biên tài sản của pháp nhân

  261

  tờ

  A4

  2

   

  13

  Quyết định phong tỏa tài khoản của pháp nhân

  262

  tờ

  A4

  2

   

  14

  Biên bản phong tỏa tài khoản của pháp nhân

  263

  tờ

  A4

  2

   

  15

  Quyết định hủy bỏ kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của pháp nhân

  264

  tờ

  A4

  1

   

  16

  Biên bản hủy bỏ kê biên tài sản của pháp nhân

  265

  tờ

  A4

  2

   

  17

  Biên bản hủy bỏ phong tỏa tài khoản của pháp nhân

  266

  tờ

  A4

  2

   

  18

  Quyết định thay đổi biện pháp cưỡng chế đối với pháp nhân

  267

  tờ

  A4

  1

   

  19

  Quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân

  268

  tờ

  A4

  1

   

  20

  Đề nghị phê chuẩn Quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân

  269

   

  tờ

  A4

  1

   

  21

  Quyết định buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án

  270

  tờ

  A4

  1

   

  22

  Đề nghị phê chuẩn Quyết định buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để đảm bảo thi hành án

  271

  tờ

  A4

  2

   

  23

  Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đối với pháp nhân đề nghị truy tố

  272

  tờ

  A4

   

   

  24

  Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đối với pháp nhân trong trường hợp đình chỉ điều tra

  273

  tờ

  A4

   

   

   

  13. Bìa hồ sơ vụ án hình sự

   

   

   

   

   

  1

  Bìa hồ sơ vụ án hình sự

  (Kích thước 50 cm x 33 cm; giấy bìa Kráp 170g/m2)

  274

   

  50x33cm

   

   

  2

  Thống kê tài liệu có trong hồ sơ vụ án

  275

  tờ

  A4

   

   

   

  14. Sổ về điều tra hình sự

   

   

   

   

   

  1

  Sổ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm

  276

   

  A3

  2

  100tr/1 cuốn

  2

  Sổ theo dõi, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm

  277

   

  A3

  2

  100tr/1 cuốn

  3

  Sổ thụ lý vụ án (Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra tiến hành điều tra vụ án hình sự  Quyết định khởi tố bị can…)

  278

   

  A3

  2

  200tr/1 cuốn

   

  4

  Sổ theo dõi các văn bản tố tụng (Các quyết định, lệnh, kết luận điều tra…)

  279

   

  A3

  2

  200tr/1 cuốn

   

  5

  Sổ công văn đi của hoạt động tố tụng hình sự (Theo dõi các công văn của cơ quan tiến hành tố tụng)

  280

   

  A3

  2

  200tr/1 cuốn

   

  6

  Sổ công văn đến của hoạt động tố tụng hình sự

  281

   

  A3

  2

  200tr/1 cuốn

  7

  Sổ đăng ký bào chữa

  282

   

  A4

  2

  200tr/1 cuốn

  Xem chi tiết tại Dự thảo Thông tư về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự tại file đính kèm. 

   
  5389 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenanh1292 vì bài viết hữu ích
  trang_u (07/02/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận