26 tội danh liên quan đến người có chức vụ, quyền hạn

Chủ đề   RSS   
 • #492040 18/05/2018

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4257 lần


  26 tội danh liên quan đến người có chức vụ, quyền hạn

  Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, theo đó, những người có chức vụ, quyền hạn có thể phạm những tội sau đây:

  * Cần lưu ý rằng, đây là những tội mà chủ thể phạm tội bắt buộc phải là người có chức vụ, quyền hạn.

  1. Tội lập quỹ trái phép

  Hình phạt chính: 50 – 500 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 10 năm tùy mức độ vi phạm.

  Hình phạt bổ sung: cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10 – 50 triệu đồng.

  2. Tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng

  Hình phạt chính: phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 – 20 năm tùy mức độ vi phạm.

  Hình phạt bổ sung: cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 - 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

  3. Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

  Hình phạt chính: phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 – 20 năm tùy mức độ vi phạm.

  Hình phạt bổ sung: cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 - 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

  4. Tội thông đồng, bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng

  Hình phạt chính: phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 – 20 năm tùy mức độ vi phạm.

  Hình phạt bổ sung: cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 - 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

  5. Tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng

  Hình phạt chính: phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 – 20 năm tùy mức độ vi phạm.

  Hình phạt bổ sung: cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

  6. Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai

  Hình phạt chính: phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng – 12 năm tùy mức độ vi phạm.

  Hình phạt bổ sung: phạt tiền từ 10 – 150 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 – 05 năm.

  7. Tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  Hình phạt chính: phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 – 20 năm tùy mức độ vi phạm.

  Hình phạt bổ sung:  cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

  8. Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu tr

  Hình phạt chính: phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 50 triệu – 1 tỷ đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 01 – 05 năm tùy mức độ vi phạm.

  Hình phạt bổ sung: cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

  9. Tội vi phạm quy định về quản lý rừng

  Hình phạt chính: phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng – 12 năm tùy mức độ vi phạm.

  Hình phạt bổ sung: phạt tiền từ 10 – 100 triệu đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

  10. Tội làm trái quy định về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự

  Hình phạt chính: phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng –  07 năm tùy mức độ vi phạm.

  Hình phạt bổ sung: cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 – 05 năm.

  11. Tội tham ô tài sản

  Hình phạt chính: phạt tù từ 02 – 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình tùy mức độ vi phạm.

  Hình phạt bổ sung: cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 – 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30 – 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

  Lưu ý: Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà tham ô tài sản cũng bị xử lý theo hình phạt trên.

  12. Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản

  Hình phạt chính: phạt tù từ 01 – 20 năm, tù chung thân tùy mức độ vi phạm.

  Hình phạt bổ sung: cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 – 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30 – 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

  13. Tội nhận hối lộ

  Hình phạt chính: phạt tù từ 02 – 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình tùy mức độ vi phạm.

  Hình phạt bổ sung: cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 – 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30 – 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

  Lưu ý: Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà nhận hối lộ cũng bị xử lý theo hình phạt trên.

  14. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

  Hình phạt chính: phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 – 15 năm tùy mức độ vi phạm.

  Hình phạt bổ sung: cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 – 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10 – 100 triệu đồng.

  15. Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ

  Hình phạt chính: phạt tù từ 01 – 20 năm tùy mức độ vi phạm.

  Hình phạt bổ sung: cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 – 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10 – 100 triệu đồng.

  16. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi

  Hình phạt chính: phạt tù từ 01 – 20 năm hoặc tù chung thân tùy mức độ vi phạm.

  Hình phạt bổ sung: cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 – 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30 – 100 triệu đồng.

  17. Tội giả mạo trong công tác

  Hình phạt chính: phạt tù từ 01 – 20 năm tùy mức độ vi phạm.

  Hình phạt bổ sung:  cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 – 05 năm , có thể bị phạt tiền từ 10 – 100 triệu đồng.

  18. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

  Hình phạt chính: phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng – 12 năm tùy mức độ vi phạm.

  Hình phạt bổ sung:  cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 – 05  năm.

  19. Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi

  Hình phạt chính: phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng – 10 năm tùy mức độ vi phạm.

  Hình phạt bổ sung:  phạt tiền từ 10 – 50 triệu đồng.

  20. Tội ép buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp làm trái pháp luật

  Hình phạt chính: phạt tù từ 06 tháng – 10 năm tùy mức độ vi phạm.

  Hình phạt bổ sung: cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 – 05 năm.

  21. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ, giam người trái pháp luật

  Hình phạt chính: phạt tù từ 06 tháng – 12 năm tùy mức độ vi phạm.

  Hình phạt bổ sung: cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 – 05 năm.

  22. Tội ra mệnh lệnh trái pháp luật

  Hình phạt chính: phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng – 15 năm tùy mức độ vi phạm.

  23. Tội cản trở việc thi hành án

  Hình phạt chính: phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng – 05 năm tùy mức độ vi phạm.

  Hình phạt bổ sung: cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

  24. Tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù

  Hình phạt chính: phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng – 10 năm tùy mức độ vi phạm.

  Hình phạt bổ sung: cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

  25. Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo

  Hình phạt chính: phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng – 07 năm tùy mức độ vi phạm.

  Hình phạt bổ sung: cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

  26. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

  Hình phạt chính: phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng – 20 năm hoặc tù chung thân tùy mức độ vi phạm.

   

   
  8725 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenanh1292 vì bài viết hữu ích
  Xmen-8711 (18/05/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận