25 ngành, nghề mà nhà đầu tư nước ngoài chưa thể tiếp cận thị trường

Chủ đề   RSS   
 • #593558 01/11/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  25 ngành, nghề mà nhà đầu tư nước ngoài chưa thể tiếp cận thị trường

  Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam luôn là nguồn thu hút vốn đầu tư FDI mạnh và là các doanh nghiệp có đóng góp thuế lớn cho Nhà nước, nhằm thu hút đầu tư hiện nay Việt Nam rất khuyến khích và tạo điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam kinh doanh.
   
  Dù vậy, không phải bất cứ ngành, nghề nào thì nhà đầu tư nước ngoài cũng có thể đầu tư kinh doanh vào thị trường Việt Nam vì nhiều lý do có thể tác động xấu đến Việt Nam. Vậy những ngành nghề đó là gì?
   
  25-nganh-nghe-ma-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-chua-the-tiep-can-thi-truong
   
  1. Như thế nào là hạn chế tiếp cận thị trường?
   
  Hiện nay, nhằm bảo vệ thị trường Việt Nam, nhà nước cũng đã ban hành rất nhiều biện pháp hạn chế các pháp nhân nước ngoài chiếm lĩnh thị trường Việt Nam. Theo Điều 15 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định về ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài như sau:
   
  Ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài và hạn chế về tiếp cận thị trường đối với ngành, nghề đó được quy định tại các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế về đầu tư..
   
  Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng theo các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật Đầu tư 2020 và được đăng tải, cập nhật theo quy định tại Điều 18 Nghị định 31/2021/NĐ-CP.
   
  Ngoài điều kiện tiếp cận thị trường đối với các ngành, nghề, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện (nếu có) sau đây:
   
  - Sử dụng đất đai, lao động; các nguồn tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản.
   
  - Sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ công hoặc hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước.
   
  - Sở hữu, kinh doanh nhà ở, bất động sản.
   
  - Áp dụng các hình thức hỗ trợ, trợ cấp của Nhà nước đối với một số ngành, lĩnh vực hoặc phát triển vùng, địa bàn lãnh thổ.
   
  - Tham gia chương trình, kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
   
  - Các điều kiện khác theo quy định tại các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế về đầu tư có quy định không cho phép hoặc hạn chế tiếp cận thị trường đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
   
  Theo đó, khi nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam thì họ phải đáp ứng được các điều kiện được quy định như trên. Đây là yếu tố bắt buộc vì liên quan đến nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng kinh tế - xã hội Việt Nam nếu không áp dụng biện pháp hạn chế.
   
  2. Đối tượng nào sẽ bị hạn chế tiếp cận thị trường?
   
  Đối tượng áp dụng mà biện pháp hạn chế tiếp cận thị trường Việt Nam chủ yếu là nhà đầu tư nước ngoài. Đây là một yếu tố quan trọng nhằm bảo vệ thị trường Việt Nam. Theo Điều 16 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường bao gồm:
   
  - Nhà đầu tư nước ngoài: Là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
   
  - Tổ chức kinh tế theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư 2020 khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
   
  Nhà đầu tư là công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài:
   
  - Được quyền lựa chọn áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường và thủ tục đầu tư như quy định áp dụng đối với nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài. 
   
  - Trong trường hợp lựa chọn áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường và thủ tục đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư không được thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài.
   
  3. Danh mục 25 ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường
   
  Để hạn chế các rủi ro về thị trường thì pháp luật cũng đã quy định cụ thể danh mục 25 ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường Việt Nam theo Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP bao gồm:
   
  (1) Kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại.
   
  (2) Hoạt động báo chí và hoạt động thu thập tin tức dưới mọi hình thức.
   
  (3) Đánh bắt hoặc khai thác hải sản.
   
  (4) Dịch vụ điều tra và an ninh.
   
  (5) Các dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên.
   
  (6) Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
   
  (7) Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.
   
  (8) Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình.
   
  (9) Dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận).
   
  (10) Dịch vụ nổ mìn.
   
  (11) Sản xuất, kinh doanh vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
   
  (12) Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.
   
  (13) Dịch vụ bưu chính công ích.
   
  (14) Kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa.
   
  (15) Kinh doanh tạm nhập tái xuất.
   
  (16) Thực hiện quyền XNK, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền XNK, quyền phân phối.
   
  (17) Thu, mua, xử lý tài sản công tại các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang.
   
  (18) Sản xuất vật liệu hoặc thiết bị quân sự; kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dụng quân sự và công an.
   
  (19) Kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp và dịch vụ giám định về sở hữu trí tuệ.
   
  (20) Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; 
   
  Dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải. 
   
  Dịch Vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải.
   
  Xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải.
   
  (21) Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải.
   
  (22) Dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải.
   
  Dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải.
   
  Dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển.
   
  Dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển.
   
  Dịch vụ đăng kiểm tàu cá.
   
  (23) Dịch vụ điều tra, đánh giá và khai thác rừng tự nhiên bao gồm: Khai thác gỗ và săn bắn, đánh bẫy động vật hoang dã quý hiếm, quản lý quỹ gen cây trồng, vật nuôi và vi sinh vật sử dụng trong nông nghiệp.
   
  (24) Nghiên cứu hoặc sử dụng nguồn gen giống vật nuôi mới trước khi được Bộ NNPTNT thẩm định, đánh giá.
   
  (25) Kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.
   
  Như vậy, trên đây là tổng hợp 25 ngành nghề chưa được Việt Nam cho phép tiếp cận thị trường đầu tư dành cho doanh nghiệp nước ngoài. Việc quy định này có thể thấy các ngành nghề này có một số yếu tố tác động tiêu cực đến Việt Nam như:
   
  - Ảnh hưởng đến sự độc quyền của một số lĩnh vực thiết yếu.
   
  - Ảnh hưởng đến an ninh - quốc phòng.
   
  - Ảnh hưởng đến an ninh mạng.
   
  - Ảnh hưởng đến đời sống người dân
   
  - Ảnh hưởng đến văn hóa - phong tục  - tập quán.
   
  - Ảnh hưởng đến kinh tế thị trường và những vấn đề quan trọng khác.
   
  3482 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (29/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #595072   30/11/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 4161
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  25 ngành, nghề mà nhà đầu tư nước ngoài chưa thể tiếp cận thị trường

  Cảm ơn chia sẻ từ bạn. MÌnh cũng xin bổ sung thêm thông tin của 58 ngành nghề đầu tiếp cận thị trường có điều kiện của nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm:

  1. Sản xuất và phân phối các sản phẩm văn hóa, bao gồm các bản ghi hình.
   
  2. Sản xuất, phân phối, chiếu các chương trình ti vi và các tác phẩm ca múa nhạc, sân khấu, điện ảnh.
   
  3. Cung cấp dịch vụ phát thanh và truyền hình.
   
  4. Bảo hiểm; ngân hàng; kinh doanh chứng khoán và các dịch vụ khác liên quan đến bảo hiểm, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán.
   
  5. Dịch vụ bưu chính, viễn thông.
   
  6. Dịch vụ quảng cáo.
   
  7. Dịch vụ in, dịch vụ phát hành xuất bản phẩm.
   
  8. Dịch vụ đo đạc và bản đồ.
   
  9. Dịch vụ chụp ảnh từ trên cao.
   
  10. Dịch vụ giáo dục.
   
  11. Thăm dò, khai thác và chế biến tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, dầu và khí.
   
  12. Thủy điện, điện gió ngoài khơi và năng lượng hạt nhân.
   
  13. Vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường sắt, đường hàng không, đường bộ, đường sông, đường biển, đường ống.
   
  14. Nuôi, trồng thủy sản.
   
  15. Lâm nghiệp và săn bắn.
   
  16. Kinh doanh đặt cược, casino.
   
  17. Dịch vụ bảo vệ.
   
  18. Xây dựng, vận hành và quản lý cảng sông, cảng biển và sân bay.
   
  19. Kinh doanh bất động sản.
   
  20. Dịch vụ pháp lý.
   
  21. Dịch vụ thú y.
   
  22. Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài tại Việt Nam.
   
  23. Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật.
   
  24. Dịch vụ du lịch.
   
  25. Dịch vụ sức khỏe và dịch vụ xã hội.
   
  26. Dịch vụ thể thao và giải trí.
   
  27. Sản xuất giấy.
   
  28. Sản xuất phương tiện vận tải trên 29 chỗ.
   
  29. Phát triển và vận hành chợ truyền thống.
   
  30. Hoạt động Sở giao dịch hàng hóa.
   
  31. Dịch vụ thu gom hàng lẻ ở nội địa.
   
  32. Dịch vụ kiểm toán, kế toán, sổ sách kế toán và thuế.
   
  33. Dịch vụ thẩm định giá; tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.
   
  34. Dịch vụ liên quan đến nông, lâm, ngư nghiệp.
   
  35. Sản xuất, chế tạo máy bay.
   
  36. Sản xuất, chế tạo đầu máy và toa xe đường sắt.
   
  37. Sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc, thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá.
   
  38. Hoạt động của nhà xuất bản.
   
  39. Đóng mới, sửa chữa tàu biển.
   
  40. Dịch vụ thu gom chất thải, dịch vụ quan trắc môi trường.
   
  41. Dịch vụ trọng tài thương mại, hòa giải trọng tài.
   
  42. Kinh doanh dịch vụ logistics.
   
  43. Vận tải biển ven bờ.
   
  44. Canh tác, sản xuất hoặc chế biến các loại cây trồng quý hiếm, chăn nuôi gây giống động vật hoang dã quý hiếm và chế biến, xử lý các động vật hay cây trồng này, bao gồm cả động vật sống và các chế phẩm từ chúng;
   
  45. Sản xuất vật liệu xây dựng.
   
  46. Xây dựng và các dịch vụ kỹ thuật có liên quan.
   
  47. Lắp ráp xe gắn máy.
   
  48. Dịch vụ liên quan đến thể thao, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, và các hoạt động vui chơi, giải trí khác.
   
  49. Dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không; dịch vụ kỹ thuật mặt đất tại cảng hàng không, sân bay; dịch vụ cung cấp suất ăn trên tàu bay; dịch vụ thông tin dẫn đường giám sát, dịch vụ khí tượng hàng không.
   
  50. Dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ lai dắt tàu biển.
   
  51. Dịch vụ liên quan đến di sản văn hóa, quyền tác giả và quyền liên quan, nhiếp ảnh, ghi hình, ghi âm, triển lãm nghệ thuật, lễ hội, thư viện, bảo tàng;
   
  52. Dịch vụ liên quan đến xúc tiến, quảng bá du lịch.
   
  53. Dịch vụ đại diện, đại lý tuyển dụng và đặt lịch, quản lý cho nghệ sỹ, vận động viên.
   
  54. Dịch vụ liên quan đến gia đình.
   
  55. Hoạt động thương mại điện tử.
   
  56. Kinh doanh nghĩa trang, dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ mai táng.
   
  57. Dịch vụ gieo hạt và phun thuốc hóa chất bằng máy bay.
   
  58. Dịch vụ hoa tiêu hàng hải.
  Để xem chi tiết điều kiện của từng ngành nghề các bạn có thể xem tại đường dẫn sau https://fdi.gov.vn/pages/trangchu.aspx
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhdat.nguyen1404 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/12/2022)