24 văn bản QPPL mà cán bộ, công chức, VC không thể không biết

Chủ đề   RSS   
 • #557572 10/09/2020

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  24 văn bản QPPL mà cán bộ, công chức, VC không thể không biết

  văn bản QPPL dành cho cán bộ, công chức

  Ảnh minh họa: Văn bản QPPL dành cho cán bộ, công chức

  Dưới đây là nội dung tổng hợp các văn bản QPPL đang có hiệu lực thi hành dành cho cán bộ, công chức:

  STT

  Tên văn bản

  Ngày hiệu lực

  LUẬT

  1

  Luật cán bộ, công chức 2008

  01/01/2010

  2

  Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

  01/7/2020

  NGHỊ ĐỊNH

  3

  Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

  25/6/2019

  4

  Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

  15/01/2019

  5

  Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức

  20/7/2020

  6

  Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

  20/8/2020

  7

  Nghị định 106/2015/NĐ-CP về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

  10/12/2015

  8

  Nghị định 97/2015/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

  05/12/2015

  9

  Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn

  1/2/2012

  10

   Nghị định 114/2003/NĐ-CP về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

  29/10/2003

  11

  Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

  01/01/2010

  12

  Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

  5/7/2011

  13

  Nghị định 93/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

  22/10/2010

  14

  Nghị định 46/2010/NĐ-CP  quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

  1/7/2010

  15

  Nghị định 24/2010/NĐ-CP  quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

  01/5/2010

  16

  Nghị định 06/2010/NĐ-CP  quy định những người là công chức

  15/3/2010

  17

  Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

  01/01/2010

   

  18

  Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

  15/07/2015

  19

  Nghị định 104/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

  04/09/2020

  THÔNG TƯ

  20

  Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

  25/12/2019

  21

  Thông tư 03/2007/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật công chức cấp xã do Bộ Nội vụ ban hành.

  16/7/2007

  22

  Quyết định 04/2004/QĐ-BNV Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  27/02/2004

  23

  Thông tư 03/2004/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 114/2004/NĐ-CP về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do Bộ Nội vụ ban hành

  27/02/2004

  24

  Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 92/2009/NĐ-CP chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  11/07/2010

   

   
  2804 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận