24 lỗi về chữ ký sẽ bị phạt nếu mắc phải trong lĩnh vực kế toán, công chứng, chứng thực

Chủ đề   RSS   
 • #565295 25/12/2020

  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1900 lần


  24 lỗi về chữ ký sẽ bị phạt nếu mắc phải trong lĩnh vực kế toán, công chứng, chứng thực

   lỗi về chữ ký sẽ bị phạt

   Lỗi về chữ ký sẽ bị phạt

  Trong các trường hợp cụ thể liên quan đến một số lĩnh vực, pháp luật có những quy định điều chỉnh riêng đối với hành vi liên quan đến chữ ký như sau:

  - TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN:

  Căn cứ: Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

  STT

  Hành vi

  Mức phạt

  1

  Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn

  Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

  2

  Tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ ký, đóng dấu (nếu có) của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

  3

  Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký

  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

  4

  Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.

  5

  Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ

  6

  Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán

   Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

  7

  Lập sổ kế toán không ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; không đánh số trang; không đóng dấu giáp lai giữa các trang của số kế toán trên giấy

  Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

  8

  Không lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê hoặc báo cáo kết quả kiểm kê không có đầy đủ chữ ký theo quy định

  9

  Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy (trừ các loại sổ không bắt buộc phải in theo quy định đối với trường hợp đơn vị lựa chọn lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử);

  10

  Lập báo cáo kiểm toán không có đầy đủ chữ ký của kiểm toán viên hành nghề theo quy định

  Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

  11

  Bản báo cáo minh bạch khi công bố không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán hoặc người được ủy quyền;

  Phạt cảnh cáo đối với doanh nghiệp kiểm toán 

   

  - LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC:

  Căn cứ: Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ có những mức xử lý về công chứng, chứng thực và đăng ký biện pháp bảo đảm như sau:

  STT

  Hành vi

  Mức phạt

  TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG

  1

   Hành vi vi phạm quy định liên quan đến công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch:

  - Giả mạo, thuê hoặc nhờ người khác giả mạo người yêu cầu công chứng; giả mạo, thuê hoặc nhờ người khác giả mạo người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch để công chứng hợp đồng, giao dịch; giả mạo chữ ký của người yêu cầu công chứng

  Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

  2

  Hành vi vi phạm quy định của công chứng viên về công chứng bản dịch:

  công chứng bản dịch mà thiếu chữ ký của công chứng viên hoặc thiếu chữ ký của người dịch vào từng trang của bản dịch hoặc không đính kèm bản sao của bản chính.

  Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

  3

  - Hành vi vi phạm quy định hoạt động hành nghề công chứng:

  + Công chứng khi thiếu chữ ký của công chứng viên; chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của người yêu cầu công chứng vào từng trang của hợp đồng, giao dịch;

  + Công chứng viên không đối chiếu chữ ký của người có thẩm quyền giao kết hợp đồng của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp khác với chữ ký mẫu đã được đăng ký tại tổ chức hành nghề công chứng trước khi thực hiện việc công chứng; công chứng hợp đồng khi người có thẩm quyền giao kết hợp đồng của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp khác chưa đăng ký chữ ký mẫu tại tổ chức hành nghề công chứng mà đã ký trước vào hợp đồng;

  + Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

  4

  -  Giả mạo chữ ký của công chứng viên; Công chứng hợp đồng, giao dịch mà không có đầy đủ chữ ký của tất cả các chủ thể của hợp đồng, giao dịch;

  Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng

  5

  - Hành vi vi phạm quy định về hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng

  Không đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng vào văn bản công chứng đã có chữ ký của công chứng viên hoặc không đóng dấu giáp lai giữa các tờ đối với văn bản công chứng có từ 02 tờ trở lên

  Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng

   TRONG HOẠT ĐỘNG CHỨNG THỰC

  6

  Giả mạo chữ ký của người thực hiện chứng thực

  Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

  7

  Chứng thực chữ ký trong trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký trước mặt người thực hiện chứng thực hoặc không ký trước mặt người tiếp nhận hồ sơ chứng thực chữ ký;

  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng

  8

   Không lưu trữ sổ chứng thực, giấy tờ, văn bản đã chứng thực chữ ký trong thời hạn 02 năm, trừ trường hợp chứng thực chữ ký của người giám định trong bản kết luận giám định tư pháp;

  9

  Chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký mà không ghi vào sổ chứng thực

  10

  - Chứng thực chữ ký trong trường hợp người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu không còn giá trị sử dụng;

  - Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

  - Chứng thực chữ ký có liên quan đến tài sản, lợi ích của bản thân mình hoặc của những người thân thích là vợ, chồng; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; anh, chị, em ruột; anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng; cháu là con của con đẻ, con nuôi của người chứng thực.

  Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

  11

  sử dụng giấy tờ giả của cá nhân để dịch hoặc yêu cầu chứng thực chữ ký người dịch.

   Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng 

  ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

  12

  Giả mạo chữ ký của người yêu cầu đăng ký trong phiếu yêu cầu đăng ký hoặc chữ ký trong văn bản thông báo về việc kê biên hoặc giải toả kê biên tài sản để thi hành án dân sự.

  Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

  LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ:

  - Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, Điều 19 Nghị định 131/2013/NĐ-CP  quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi giả mạo chữ ký của tác giả trên tác phẩm.

   

  Cập nhật bởi shin_butchi ngày 25/12/2020 01:56:26 CH
   
  3525 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn shin_butchi vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/12/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận