21 văn bản QPPL về Hình sự, CMND,... hết hiệu lực toàn bộ

Chủ đề   RSS   
 • #562063 03/11/2020

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 765 lần


  21 văn bản QPPL về Hình sự, CMND,... hết hiệu lực toàn bộ

  Công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ; hết ...

  Dưới đây là danh mục 21 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 08 văn bản hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an (Thời điểm hết hiệu lực tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2020) được ban hành tại Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an.

  Cụ thể 21 văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ gồm:

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu văn bản

  Tên gọi văn bản

  Ngày hết hiệu lực

  I.

  Luật, Pháp lệnh

   

   

   

  1

  Luật

  53/2010/QH12

  Luật Thi hành án hình sự

  01/01/2020

  II.

  Nghị định

   

   

   

  1

  Nghị định

  21/2001/NĐ-CP

  Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

  03/01/2020

  2

  Nghị định

  80/2011/NĐ-CP

  Nghị định quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

  15/6/2020

  3

  Nghị định

  82/2011/NĐ-CP

  Nghị định quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

  15/4/2020

  4

  Nghị định

  09/2012/NĐ-CP

  Nghị định quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh theo quy định của Luật Thi hành án hình sự

  15/6/2020

  5

  Nghị định

  20/2012/NĐ-CP

  Nghị định quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự

  05/6/2020

  6

  Nghị định

  47/2013/NĐ-CP

  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

  15/4/2020

  III.

  Thông tư

   

   

   

  1

  Thông tư

  13/2008/TT-BCA

  Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2008/NĐ-CP ngày 08/5/2008 của Chính phủ về Giấy chứng minh Công an nhân dân

  25/4/2020

  2

  Thông tư

  30/2009/TT-BCA

  Thông tư quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

  01/01/2020

  3

  Thông tư

  44/2009/TT-BCA

  Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân

  30/6/2020

  4

  Thông tư

  53/2009/TT-BCA

  Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

  06/4/2020

  5

  Thông tư

  54/2009/TT-BCA

  Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

  15/01/2020

  6

  Thông tư

  55/2009/TT-BCA

  Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát môi trường

  18/02/2020

  7

  Thông tư

  35/2011/TT-BCA

  Thông tư sửa đổi Điều 5 Thông tư số 30/2009/TT-BCA ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

  01/01/2020

  8

  Thông tư

  36/2011/TT-BCA

  Thông tư ban hành Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân

  03/4/2020

  9

  Thông tư

  48/2011/TT-BCA

  Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội

  30/3/2020

  10

  Thông tư

  58/2011/TT-BCA

  Thông tư quy định về danh mục đồ vật cấm đưa vào trại giam và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm

  20/3/2020

  11

  Thông tư

  15/2013/TT-BCA

  Thông tư quy định chế độ tang lễ trong Công an nhân dân

  08/01/2020

  12

  Thông tư

  65/2014/TT-BCA(V22)

  Thông tư quy định về cấp phép nhập khẩu và đề nghị xét miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, trật tự

  18/6/2020

  13

  Thông tư

  05/2016/TT-BCA

  Thông tư quy định về thực hiện dân chủ ở trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an

  26/01/2020

  14

  Thông tư

  07/2018/TT-BCA

  Thông tư quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân

  26/3/2020

   Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Xem chi tiết Quyết định tại file đính kèm:

   
  3508 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận