20 tiêu chí đánh giá Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên

Chủ đề   RSS   
 • #469312 30/09/2017

  lamthanhtruc
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2017
  Tổng số bài viết (278)
  Số điểm: 2015
  Cảm ơn: 42
  Được cảm ơn 64 lần


  20 tiêu chí đánh giá Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên

  Ngày 30/12/2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT về Quy định Chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên.
   
  Theo đó, tiêu chí Chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên bao gồm 20 tiêu chí sau:
   
  - Tiêu chí 1. Phẩm chất chính trị;
   
  - Tiêu chí 2. Đạo đức nghề nghiệp;
   
  - Tiêu chí 3. Lối sống, tác phong;
   
  - Tiêu chí 4 . Hiểu biết chương trình giáo dục thường xuyên;
   
  - Tiêu chí 5. Trình độ chuyên môn;
   
  - Tiêu chí 6. Nghiệp vụ sư phạm;
   
  - Tiêu chí 7. Tự học và sáng tạo;
   
  - Tiêu chí 8. Năng lực ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin;
   
  - Tiêu chí 9. Tầm nhìn chiến lược;
   
  - Tiêu chí 10. Thiết kế và định hướng triển khai;
   
  - Tiêu chí 11. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động;
   
  - Tiêu chí 12. Tổ chức bộ máy, phát triển đội ngũ;
   
  - Tiêu chí 13. Quản lý hoạt động giáo dục;
   
  - Tiêu chí 14. Quản lý tài chính, tài sản;
   
  - Tiêu chí 15. Phát triển môi trường giáo dục;
   
  - Tiêu chí 16. Quản lý hành chính;
   
  - Tiêu chí 17. Quản lý công tác thi đua, khen thưởng;
   
  - Tiêu chí 18. Quản lý hệ thống thông tin;
   
  - Tiêu chí 19. Hợp tác, liên kết và hỗ trợ cộng đồng;
   
  - Tiêu chí 20. Quản lý hoạt động đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.
   
  Điểm tiêu chí tính theo thang điểm 10, là số nguyên. Tổng số điểm tối đa của 20 tiêu chí là 200. 
   
  Xem chi tiết tại Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT. 
   
  1796 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận