13 Luật, Nghị quyết sẽ sớm có văn bản quy định chi tiết thi hành

Chủ đề   RSS   
 • #604454 02/08/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2260)
  Số điểm: 75880
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1949 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  13 Luật, Nghị quyết sẽ sớm có văn bản quy định chi tiết thi hành

  Ngày 31/7/2023 Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn 692/TTg-PL năm 2023 về việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội.
   
  Cụ thể, trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, phân công các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội đã có hiệu lực. 
   
  13-luat-nghi-quyet-se-som-co-van-ban-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh
   
  Tuy nhiên, đến ngày 30/7/2023 vẫn còn một số văn bản quy định chi tiết chưa được ban hành (Danh mục kèm theo). Để đẩy nhanh tiến độ ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu:
   
  Các cơ quan có trách nhiệm báo cáo tiến độ cho Thủ tướng trước ngày 05/8/2023
   
  Đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.
   
  - Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan xử lý các vấn đề vướng mắc.
   
  - Không lùi, hoãn tiến độ ban hành văn bản, bảo đảm chất lượng theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
   
  - Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trước ngày 05/8/2023.
   
  Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội đã có hiệu lực thi hành để bảo đảm tiến độ và chất lượng dự thảo văn bản quy định chi tiết, tổng hợp tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/8/2023.
   
  Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật đã có hiệu lực
   

  STT

  VĂN BẢN

  CƠ QUAN CHỦ TRÌ

  THỜI GIAN TRÌNH THEO PHÂN CÔNG

  1

  Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2022

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Ngày 01/05/2023 để thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

  2

  Nghị định quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành

  Thanh tra Chính phủ

  Ngày 01/05/2023 để thi hành Luật Thanh tra 2022 có hiệu lực từ 01/7/2023

  3

  Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022

  Bộ Nội vụ

  Ngày 01/04/2023 để thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023

  4

  Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Ngày 01/04/2023 để thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 có hiệu lực từ ngày 01/07/2023

  5

  Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật tần số vô tuyến điện sửa đổi 2022

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  Ngày 01/05/2023 để thi hành Luật tần số vô tuyến điện sửa đổi 2022 có hiệu lực từ ngày 01/07/2023

  6

  Nghị định quy định chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

  Bộ Tài chính

  Ngày 15/11/2022 để thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023

  7

  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Ngày 15/11/2022 để thi hành Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023

  8

  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

  Bộ Khoa học và Công nghệ

  Ngày 15/11/2022 để thi hành Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023

  9

  Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng

  Bộ Công an

  Ngày 10/02/2022 để thi hành Luật số 03/2022 có hiệu lực từ ngày 01/03/2022

  10

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng Sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ.

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Ngày 10/02/2022 để thi hành Nghị quyết 45/2022/QH15 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ có hiệu lực từ ngày 01/03/2022

  11

  Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng

  Bộ Công an

  Ngày 01/9/2021 để thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022

  12

  Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Ngày 01/10/2021 để thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022

  13

  Nghị định quy định về tổ chức đại diện người lao động và thương lượng tập thể

  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  Ngày 15/9/2020 để thi hành Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

   

   
  239 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận