12 danh hiệu thi đua đối với chiến sĩ, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

Chủ đề   RSS   
 • #607866 30/12/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  12 danh hiệu thi đua đối với chiến sĩ, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

  Ngày 22/12/2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 118/2023/TT-BQP quy định và hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
   
   
  1. Các danh hiệu thi đua đối với chiến sĩ, đơn vị Bộ Quốc phòng
   
  Thực hiện theo quy định tại các Điều 19, 20, 32 và Điều 81 của Luật Thi đua, khen thưởng 2022. Cụ thể như sau:
   
  - Đối với cá nhân
   
  + “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”;
   
  + “Chiến sĩ thi đua toàn quân”;
   
  + “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;
   
  + “Chiến sĩ tiên tiến”, “Lao động tiên tiến”.
   
  - Đối với tập thể
   
  + “Cờ thi đua của Chính phủ”;
   
  + “Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng”;
   
  + Cờ thi đua của Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, tổng cục, quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng và tương đương trực thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ;
   
  + “Đơn vị Quyết thắng”, “Tập thể lao động xuất sắc”;
   
  + “Đơn vị tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến”;
   
  + Đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”;
   
  + “Đơn vị huấn luyện giỏi”;
   
  + “Đơn vị văn hóa tiêu biểu”.
   
  - Ngoài các danh hiệu thi đua quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, các cơ quan, đơn vị, các ngành, các tổ chức quần chúng có thể thực hiện các hình thức khen thưởng, tôn vinh khác nhằm động viên cá nhân, tập thể có thành tích và thúc đẩy phong trào thi đua, phù hợp với nguyên tắc của pháp luật về thi đua, khen thưởng và báo cáo theo quy định.
   
  2. Các hình thức khen thưởng trong Bộ Quốc phòng
   
  Thực hiện theo quy định tại Điều 9 và Điều 76 của Luật Thi đua, khen thưởng 2022. Cụ thể như sau:
   
  - Huân chương;
   
  - Huy chương;
   
  - Danh hiệu vinh dự nhà nước;
   
  - “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”;
   
  - “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”;
   
  - Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam”;
   
  - Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng”;
   
  - Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Cơ yếu Việt Nam”;
   
  - “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng”;
   
  - Bằng khen của Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, tổng cục, quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng và tương đương trực thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ;
   
  - Giấy khen của Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, tổng cục, quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng và tương đương trực thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ;
   
  - Giấy khen của Thủ trưởng sư đoàn, lữ đoàn, trung đoàn, cục, vụ, viện và tương đương.
   
  3. Thẩm quyền quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
   
  - Quyết định tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân”.
   
  - Quyết định tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ tiên tiến” đối với chỉ huy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ và cán bộ cấp tướng.
   
  - Quyết định tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng”.
   
  - Quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng”.
   
  - Quyết định tặng hoặc truy tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng”.
   
  - Quyết định tặng danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi” cho tập thể cấp lữ đoàn, trung đoàn và tương đương.
   
  - Quyết định công nhận danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” cho tập thể cấp sư đoàn và tương đương; lữ đoàn, trung đoàn binh chủng và tương đương thuộc quân đoàn, binh chủng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh 86; cấp cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các tổng cục, quân khu, quân chủng, Bộ đội Biên phòng, quân đoàn, binh chủng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; học viện, trường thuộc Bộ Quốc phòng và thuộc tổng cục, quân khu, quân chủng, Bộ đội Biên phòng, quân đoàn, binh chủng; binh đoàn, tổng công ty; bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng.
   
  Xem thêm Thông tư 118/2023/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.
   
  186 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận