10 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ

Chủ đề   RSS   
 • #569104 18/03/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (686)
  Số điểm: 10447
  Cảm ơn: 28
  Được cảm ơn 735 lần


  10 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ

  Thủ tục hành chính lĩnh vực lao động

  Thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - Minh họa

  Ngày 17/3/2021, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành Quyết định 338/QĐ-LĐTBXH về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Người lao động, cán bộ, công chức, viên chức cần lưu ý các thủ tục hành chính sau đây.

  1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

  STT

   Tên thủ tục hành chính

   Lĩnh vực

   Cơ quan thực hiện

  B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

  1

  Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể

  Lao động, tiền lương

  Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  2

  Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể.

  Lao động, tiền lương

  Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   

  2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

  STT

   Số hồ sơ TTHC

   Tên thủ tục hành chính

   Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

   Lĩnh vực

   Cơ quan thực hiện

  B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

  1

  2.001955

  Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

  Bộ luật Lao động 2019

  Lao động, tiền lương

  Cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (được Cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền)

  2

  1.000479

  Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

  Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

  Lao động, tiền lương

  Chủ tịch UBND cấp tỉnh; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

  3

  1.000464

  Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

  Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

  Lao động, tiền lương

  Chủ tịch UBND cấp tỉnh; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

  4

  1.000448

  Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

  Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

  Lao động, tiền lương

  Chủ tịch UBND cấp tỉnh; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

  5

  1.000436

  Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

  Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

  Lao động, tiền lương

  Chủ tịch UBND cấp tỉnh; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

  6

  1.000414 

  Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

  Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

  Lao động, tiền lương

  Chủ tịch UBND cấp tỉnh; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Ngân hàng nhận ký quỹ


  3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

  STT

   Số hồ sơ TTHC

   Tên thủ tục hành chính

   Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

   Lĩnh vực

   Cơ quan thực hiện

  B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

  1

  2.002103

  Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

  Bộ luật Lao động 2019

  Lao động, tiền lương

  Sở Lao động – thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố

  C. Thủ tục hành chính cấp huyện

  1

  1.004954

  Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

  Bộ luật Lao động 2019

  Lao động, tiền lương

  Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện

  Xem chi tiết văn bản TẠI ĐÂY.

  Cập nhật bởi hiesutran159 ngày 18/03/2021 10:27:18 SA
   
  674 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn hiesutran159 vì bài viết hữu ích
  admin (19/03/2021) ThanhLongLS (18/03/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận