10 quyền lợi khi tham gia nghĩa vụ quân sự 2021

Chủ đề   RSS   
 • #564684 11/12/2020

  NgocHoLaw
  Top 150
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2018
  Tổng số bài viết (555)
  Số điểm: 6723
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 298 lần


  10 quyền lợi khi tham gia nghĩa vụ quân sự 2021

  Tham gia nghĩa vụ quân sự

  Tham gia nghĩa vụ quân sự - Ảnh minh họa

  Tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và nghĩa vụ đối với công dân Việt Nam. Hiện nay, tại một số địa phương trên cả nước đã hoàn thành công tác khám sức khỏe cho công dân gọi nhập ngũ. Người đi nghĩa vụ quân sự được hưởng những quyền lợi gì trong thời gian tại ngũ và xuất ngũ?

  1. Hưởng phụ cấp theo quân hàm hiện hưởng

  Cụ thể, theo quy định hiện nay, phụ cấp quân hàm của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được tính theo hệ số phụ cấp quân hàm hiện hưởng nhân với mức lương cơ sở. Theo Nghị quyết 122/2020/QH14 ngày 19/6/2020, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Như vậy, mức lương cơ sở vẫn đang áp dụng trong năm 2021 là 1.490.000 đồng/tháng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019.

  Như vậy, mức phụ cấp quân hàm theo Thông tư 79/2019/TT-BQP như sau:

  - Binh nhì: Hệ số 0,4 - Mức phụ cấp là: 1.490.000 đồng x 0,4 = 596.000 đồng/tháng;

  - Binh nhất: Hệ số 0,45 - Mức phụ cấp là: 1.490.000 đồng x 0,45 =  670.500 đồng/tháng;

  - Hạ sĩ: Hệ số 0,5 - Mức phụ cấp là: 1.490.000 đồng x 0,5 =  745.000 đồng/tháng;

  - Trung sĩ: Hệ số 0,6 - Mức phụ cấp là: 1.490.000 đồng x 0,6 =  894.000 đồng/tháng;

  - Thượng sĩ: Hệ số 0,7 - Mức phụ cấp là: 1.490.000 đồng x 0,7 =  1.043.000 đồng/tháng.

  2. Chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH)

  Theo Điểm a Khoản 1 Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BQP quy định thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được tính là thời gian đóng BHXH để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định.

  3. Chế độ nghỉ phép

  Theo Điều 3 Nghị định 27/2016/NĐ-CP, đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ:

  - Phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 13 trở đi: được phép nghỉ hàng năm, thời gian nghỉ là 10 ngày (không kể ngày đi và về), được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường;

  - Hạ sĩ quan, binh sĩ là học viên các học viện, nhà trường trong, ngoài Quân đội, thời gian học từ một năm trở lên: thời gian nghỉ phép là thời gian nghỉ hè giữa hai năm học thì thời gian nghỉ này được tính là thời gian nghỉ phép được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường;

  - Trường hợp không thể giải quyết cho nghỉ phép do yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu hoặc ở những nơi điều kiện đi lại khó khăn thì được thanh toán bằng tiền (mức tiền một ngày không nghỉ phép bằng mức tiền ăn cơ bản một ngày của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh);

  - Trường hợp đã nghỉ phép một năm theo chế độ, nếu gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn nặng hoặc bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng và con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trần, mất tích hoặc hạ sĩ quan, binh sĩ lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được nghỉ phép đặc biệt, thời gian không quá 05 ngày (không kể ngày đi và về), được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường.

  4. Đãi ngộ đối với thân nhân

  Theo Điều 6 Nghị định 27/2016/NĐ-CP, thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được trợ cấp như sau:

  - 3.000.000 đồng/suất/lần khi nhà ở của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ gặp gặp tai nạn, hoả hoạn, thiên tai dẫn đến bị sập nhà, trôi nhà, cháy nhà hoặc phải di dời chỗ ở hoặc tài sản bị hư hỏng, thiệt hại nặng về kinh tế;

  - 500.000 đồng/người/lần khi thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ ốm đau từ 01 tháng trở lên, điều trị 01 lần tại bệnh viện từ 07 ngày trở lên;

  - Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hy sinh, từ trần hoặc mất tích thì thân nhân được trợ cấp mức được trợ cấp mức 2.000.000 đồng/người.

  - Miễn, giảm học phí đối với con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ khi học tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập, ngoài công lập theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015.

  5. Hưởng trợ cấp một lần khi xuất ngũ

  - Nếu phục vụ 24 tháng trong quân đội: Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được hưởng mức trợ cấp một lần khi xuất ngũ bằng 2 tháng lương cơ sở cho mỗi năm phục vụ trong Quân đội (đủ 12 tháng).

  Trường hợp có tháng lẻ thì tính như sau:

  Dưới 01 tháng không được hưởng trợ cấp xuất ngũ;

  Từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương cơ sở;

  Từ trên 06 tháng đến 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở.

  - Trợ cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ: Hạ sĩ quan, binh sĩ có thời gian phục vụ tại ngũ kéo dài theo quy định, ngoài mức hưởng nêu trên,  khi xuất ngũ sẽ được trợ cấp thêm như sau:

  Thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 01 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng;

  Thời gian phục vụ tại ngũ đủ 30 tháng được trợ cấp thêm 02 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

  (Khoản 1 Điều 7 Nghị định 27/2016/NĐ-CP)

  6. Hưởng trợ cấp tạo việc làm

  Theo quy định hiện hành, hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 khi xuất ngũ, được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ.

  Hiện nay, mức trợ cấp tạo việc làm là 1,49 triệu đồng x 6 = 8,94 triệu đồng

  (Khoản 3 Điều 7 Nghị định 27/2016/NĐ-CP)

  7. Được trở lại làm việc tại nơi trước khi nhập ngũ đang làm

  - Đối với trường hợp trước khi nhập ngũ làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội: được tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ

  Nếu cơ quan này bị giải thể thì cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp phải bố trí việc làm phù hợp.

  - Đối với trường hợp trước khi nhập ngũ làm việc tại tổ chức kinh tế: được tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng với vị trí việc làm, tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ.

  Nếu tổ chức kinh tế đã chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản thì giải quyết chế độ, chính sách như người lao động của tổ chức kinh tế đó.

  8. Được cấp tiền tàu xe, phụ cấp đi đường khi từ đơn vị về nơi cư trú

  Hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được đơn vị trực tiếp quản lý tổ chức buổi gặp mặt chia tay trước khi xuất ngũ, mức chi 50.000 đồng/người; được đơn vị tiễn và đưa về địa phương nơi cư trú theo quy định hoặc cấp tiền tàu, xe (loại phổ thông) và phụ cấp đi đường từ đơn vị về nơi cư trú.

  (Khoản 4 Điều 7 Nghị định 27/2016/NĐ-CP)

  9. Được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi tuyển viên chức

  Theo điểm c Khoản 1 Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP thì Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2..

  10. Được cộng điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức

  Theo điểm c Khoản 1 Điều 5 Nghị định 138/2020/NĐ-CP thì Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

  Cập nhật bởi NgocHoLaw ngày 11/12/2020 02:23:34 CH
   
  4049 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn NgocHoLaw vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (11/12/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586160   27/06/2022

  katkumhat
  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (789)
  Số điểm: 5338
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Nếu không thật sự quan tâm thì có lẽ ít ai biết được đi nghĩa vụ quân sự cũng có nhiều cái lợi như vậy. Người ta cứ nghĩ là sẽ mất thời gian tuổi trẻ, mất cơ hội công việc,… tuy nhiên những đãi ngộ sau khi xuất ngũ chúng ta cần nhìn nhận lại, nó phần nào hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta trong thời gian tới.

   
  Báo quản trị |  
 • #586183   27/06/2022

  minhtai99
  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 119 lần


  10 quyền lợi khi tham gia nghĩa vụ quân sự 2021

  Cảm ơn bài viết của bạn về vấn đề này về các quyền lợi mà khi một người đi tham gia nghĩa vụ quân sự sẽ nhận được, tuy nhiên, bên cạnh đó thì không phải bậc phụ huynh nào cũng muốn con mình đi thực hiện nghĩa vụ này mà bằng mọi cách, chạy vay mượn tiền bạc để con không phải đi thực hiện nghĩa vụ này mà thay vào đó là thời gian cho con mình đi học đi làm để có một tương lai tốt hơn là những chế độ phúc lợi trên.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #586189   27/06/2022

  chaann
  chaann
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (403)
  Số điểm: 3485
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 49 lần


  10 quyền lợi khi tham gia nghĩa vụ quân sự 2021

  Cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích của bạn. Việc tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của mọi công dân Việt Nam. Bên cạnh đó, pháp luật nước ta cũng dành rất nhiều quyền lợi khi tham gia nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên với thời hạn kéo dài 24 tháng thì nhiều người vẫn khá là e dè với việc tham gia nghĩa vụ quân sự.

   
  Báo quản trị |