10 nhóm đối tượng được hưởng BHYT miễn phí từ ngày 03/12/2023

Chủ đề   RSS   
 • #606356 25/10/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  10 nhóm đối tượng được hưởng BHYT miễn phí từ ngày 03/12/2023

  Từ ngày 19/10/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 2008.
   
  them-nhom-doi-tuong-duoc-huong-bhyt-mien-phi-tu-ngay-03-12-2023
   
  (1) Thêm đối tượng được hưởng BHYT mức 100%
   
  Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh 100% đối với các đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 5, 8, 9, 11, 17 và 20 Điều 3 Nghị định này bao gồm: 
   
  - Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 
   
  - Cựu chiến binh; Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc;
   
  -  Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội;
   
  - Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn;
   
  - Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
   
  - Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác;
   
  - Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ;
   
  - Người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;
   
  - Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
   
  -  Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. (Điểm mới)
   
  (2) 05 đối tượng được Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT
   
  Bổ sung khoản 5 vào Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng như sau:
   
   - Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
   
  - Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.
   
  - Học sinh, sinh viên.
   
  - Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
   
  - Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. (Điểm mới)
   
  Bên cạnh đó, Nghị định 75/2023/NĐ-CP cũng đã bãi bỏ quy định về tổng mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT, thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo phương thức thanh toán theo giá dịch vụ được áp dụng từ 1/1/2019.
   
  (3) Nguyên tắc thanh toán giá dịch vụ y tế có thẻ BHYT
   
  Sửa đổi khoản 3 Điều 24 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định nguyên tắc thanh toán giá dịch vụ như sau:
   
  - Chi phí dịch vụ khám bệnh, chi phí dịch vụ ngày giường bệnh và chi phí dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia BHYT được thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng cho người bệnh và mức giá theo quy định hiện hành;
   
  - Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa được tính trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT hoặc sử dụng trong các dịch vụ kỹ thuật chưa được ban hành giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế được thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng và giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu;
   
  - Chi phí máu, chế phẩm máu được thanh toán theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế.
   
  Xem thêm Nghị định 75/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 03/12/2023 sửa đổi, Nghị định 146/2018/NĐ-CP.
   
  336 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (21/11/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận