10 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2019

Chủ đề   RSS   
 • #531265 24/10/2019

  Limma

  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2019
  Tổng số bài viết (116)
  Số điểm: 1075
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 145 lần


  10 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2019

  >>> 08 chính sách nổi bật có hiệu lực tháng 10/2019;

  >>> Một số quy định có hiệu lực từ ngày 1/8/2019;

  >>> 13 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2019;

  Nhằm giúp các bạn cập nhật văn bản mới hàng tháng. Dưới đây là bài viết tổng hợp 10 chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 11 /2019. Sẽ giúp ích cho bạn nào muốn cập nhật thông tin văn bản mới mỗi ngày.

  Các loại văn bản quy định về đa dạng các lĩnh vực như: Dân sự; Hình sự; Cán bộ, công chức; Thuế...Các bạn cùng tham khảo nhé!

  1. Bổ sung dịch vụ phụ trợ bảo hiểm vào ngành kinh doanh bảo hiểm

  - Về cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm phải có đủ các điều kiện như sau:

  + Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

  + Có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm.

  Trường hợp không có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm thì phải có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm do cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp ở trong nước hoặc ở nước ngoài cấp.

  -  Tổ chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

  + Có tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động hợp pháp;

  + Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm trong tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải có đủ các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; có văn bằng, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm phù hợp với loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm thực hiện do cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp ở trong nước hoặc ở nước ngoài cấp.

  Lưu ý:

  - Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động giám định tổn thất bảo hiểm còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn của giám định viên theo quy định của pháp luật về thương mại;

  - Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tính toán bảo hiểm còn phải đáp ứng tiêu chuẩn về tuân thủ pháp luật, đạo đức, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm về hành nghề tính toán bảo hiểm, tư cách thành viên của Hội các nhà tính toán bảo hiểm quốc tế.

  => Là nội dung quy định tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm, luật sở hữu trí tuệ (Luật 24/2000/QH10 kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ 2005 ) ban hành ngày 14/06/2019.

  Luật có hiệu lực từ ngày 01/11/2019

  2. 08 nguyên tắc xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể quy định tại Nghị định 22/2019/TT-BYT

  Mời bạn xem chi tiết TẠI ĐÂY.

  Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/11/2019

  3. Bổ sung ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thu thập, cập nhật, báo cáo và lưu trữ số liệu báo cáo thống kê định kỳ

  Quy định về hình thức báo cáo như sau:

  -  Báo cáo phải được lập thành văn bản và tệp dữ liệu điện tử định dạng bảng tính Excel;

  - Báo cáo bằng văn bản phải có chữ ký, đóng dấu xác nhận của Thủ trưởng đơn vị báo cáo;

  - Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin và các đơn vị liên quan, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thu thập, cập nhật, báo cáo và lưu trữ số liệu báo cáo thống kê định kỳ.

  => Là nội dụng quy định tại Thông tư 15/2019/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 18/09/2019 quy định chế độ báo cáo thông kê ngành lao động – thương binh và xã hội. Thông tư này thay thế Thông tư 11/2015/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 11/03/2015.

  Thông tư có hiệu lực từ ngày 02/11/2019

  4. Các trường hợp loại trừ xử lý hình sự về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi

  Theo đó, không xử lý hình sự theo quy định tại Điều 146 của Bộ luật Hình sự 2015 nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  -  Người trực tiếp chăm sóc, giáo dục người dưới 10 tuổi, người bệnh, người tàn tật, có hành vi tiếp xúc với bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm của họ nhưng không có tính chất tình dục;

  ví dụ: cha, mẹ tắm rửa, vệ sinh cho con dưới 10 tuổi; giáo viên mầm non tắm rửa, vệ sinh cho trẻ mầm non...;

  -  Người làm công việc khám, chữa bệnh, chăm sóc y tế; người cấp cứu, sơ cứu người bị nạn có hành vi tiếp xúc với bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm, bộ phận khác của người dưới 16 tuổi nhưng không có tính chất tình dục.

  ví dụ: bác sĩ khám, chữa bệnh cho bệnh nhân; sơ cứu, cấp cứu người bị tai nạn, người bị đuối nước....

  Ngoài ra, không xử lý hình sự theo quy định tại Điều 147 của Bộ luật Hình sự đối với trường hợp người làm công tác giáo dục, khám, chữa bệnh, chăm sóc y tế mô tả bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm của con người vì mục đích giáo dục, khám, chữa bệnh, chăm sóc y tế.

  => Là nội dung được quy định tại Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các điều 141,142,143,144,145, 146, 147 của bộ luật hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao.

  Luật này có hiệu lực từ ngày 05/11/2019

  5. Sửa đổi, bổ sung, thay thế các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 110/2015/TT-BTC

  - Sửa đổi các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 110/2015/TT-BTC:

  + Thông báo về sự cố kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế mẫu 02/TB-TĐT;

  + Thông báo về tài khoản giao dịch thuế điện tử theo mẫu 03/TB-TĐT;

  + Thông báo về việc xác nhận nộp thuế điện tử theo mẫu số 05/TB-TĐT;

  + Tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử theo mẫu số 01/ĐK-TĐT;

  + Tờ khai đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử theo mẫu số 02/ĐK-TĐT.

  - Bãi bỏ:

  +  “Thông báo xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử theo mẫu số 01/TB-TĐT”, thay bằng “Thông báo tiếp nhận theo mẫu số 01-1/TB-TĐT”

  + “Thông báo thực hiện thủ tục đăng ký thuế bằng phương thức điện tử mẫu 06/TB-TĐT”, thay bằng “Thông báo chấp nhận/không chấp nhận theo mẫu số 01-2/TB-TĐT”.

  - Bổ sung biểu mẫu:

  + Thông báo về việc điều chỉnh thông tin nộp thuế theo mẫu số 06/TB-TĐT;

  + Giấy đề nghị xác nhận số đã nộp NSNN theo mẫu số C1-10a/NS-TĐT;

  + Giấy xác nhận/không xác nhận số thuế đã nộp NSNN theo mẫu số C1-10b/NS-TĐT.

  => Là nội dung quy định tại Thông tư 66/2019/TT-BTC của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của bộ tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

  Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/11/2019

  6. Tăng gấp đối đối với mức vay ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động

  - Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm;

  Quy định hiện hành: Mức vay tối đa là 1 tỷ/dự án và không quá 50 triệu đồng cho một người lao động.

  - Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng;

  Quy định hiện hành: Tối đa là 50 triệu.

  - Mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn.

  => Là nội dung được quy định tại Nghị định 74/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP ban hàng ngày 09/7/ 2015 của chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm.

  Nghị định có hiệu lực từ ngày 08/11/2019

  7. Quy định chi tiết về Chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn điện tử

  - Chữ viết hiển thị trên hóa đơn là tiếng Việt.

  Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dạng tiếng Việt và có cỡ chữ nhỏ hơn chữ tiếng Việt;

  Trường hợp chữ trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu thì các chữ viết không dấu trên hóa đơn phải đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn;

  - Chữ số hiển thị trên hóa đơn là chữ số Ả-rập: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Người bán được lựa chọn: sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.), nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị hoặc sử dụng dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị trên chứng từ kế toán.

  - Đồng tiền ghi trên hóa đơn là Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là “đ”.

  + Trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối, thì đơn giá, thành tiền, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ. Người bán đồng thời thể hiện trên hóa đơn tỷ giá nguyên tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  +Mã ký hiệu ngoại tệ theo tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ: 13.800,25 USD - Mười ba nghìn tám trăm đô la Mỹ và hai mươi nhăm xu, ví dụ: 5.000 EUR- Năm nghìn euro);

  +Trường hợp bán hàng hóa phát sinh bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về ngoại hối và được nộp thuế bằng ngoại tệ thì tổng số tiền thanh toán thể hiện trên hóa đơn thể hiện theo nguyên tệ, không phải quy đổi ra đồng Việt Nam.

  => Là nội dung quy định tại Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Chi tiết Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 30/09/2019.

  Thông tư có hiệu lực từ ngày 14/11/2019

  8. Bãi bỏ 21 văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ nội vụ ban hành

  - Thông tư 22/2003/TT-BNV ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các ngạch Giáo sư, Phó giáo sư trong các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học công lập;

  - Thông tư 89/2003/TT-BNV ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;

  - Thông tư 05/2006/TT-BNV ngày 30 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ  Nội  vụ  hướng  dẫn  thực  hiện  một  số  điều  quy  định  tại  Nghị  định 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn;

  - Thông tư 07/2006/TT-BNV ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

  - Thông tư 05/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 15/2007/NĐ- CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện.

  ….

  => Là nội dung quy định tại Thông tư 11/2019/TT-BNV bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật ban hành ngày 30/09/2019.

  Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/11/2019

  9. 11 mẫu giấy tờ sử dụng trong công tác dân độ người đang chấp hành án phạt tù

  - Yêu cầu dẫn độ (Mẫu số 01);

  - Yêu cầu bắt khẩn cấp để dẫn độ (Mẫu số 02);

  - Yêu cầu dẫn độ lại (Mẫu số 03);

  - Yêu cầu bổ sung thông tin về yêu cầu dẫn độ (Mẫu số 04);

  - Văn bản bổ sung thông tin về yêu cầu dẫn độ (Mẫu số 05);

  - Yêu cầu chuyển giao đồ vật, vật chứng liên quan đến vụ án (Mẫu số 06);

  - Yêu cầu dẫn độ tạm thời (Mẫu số 07);

  - Đơn xin được thực hiện các thủ tục để dẫn độ (Mẫu số 08);

  - Yêu cầu quá cảnh người bị dẫn độ (Mẫu số 09);

  - Biên bản bàn giao người bị dẫn độ (Mẫu số 10);

  - Cam kết giữ bí mật (Mẫu số 11).

  => Là nôi dung ban hành kèm theo Thông tư 43/2019/TT-BCA quy định về các loại mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành ngày 01/10/2019.

  Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2019

  10. 03 điểm mới về chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác quy định tại Nghị định 77/2019/NĐ-CP  

  Mời các bạn xem chi tiết TẠI ĐÂY.

  Nghị định bắt đầu có hiệu lực ngày 25/11/2019

   
  3109 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Limma vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận