10 chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 03/2015

Chủ đề   RSS   
 • #371580 24/02/2015

  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (581)
  Số điểm: 44833
  Cảm ơn: 54
  Được cảm ơn 1148 lần
  SMod

  10 chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 03/2015

  Từ ngày 01 - 10/03/2015, nhiều chính sách mới trong các lĩnh vực lao động - tiền lương, bảo hiểm xã hội, chứng khoán, ngân hàng… bắt đầu có hiệu lực. Trong đó, có 10 chính sách nổi bật, cụ thể như sau:

  1/ Trả lương chậm từ 15 ngày trở lên phải trả thêm tiền

  Nội dung này được quy định tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/03/2015, cụ thể như sau:

  - Người sử dụng lao động trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do NHNN công bố tại thời điểm trả lương.

  - Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì không được trả chậm quá 01 tháng.

  Ngoài ra, Nghị định này cũng hướng dẫn thanh toán tiền phép năm như sau:

  Tiền lương làm căn cứ tính tiền phép năm sẽ là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề trước thời điểm tính.

  Đối với NLĐ làm việc dưới 6 tháng thì tiền lương làm căn cứ tính sẽ là tiền lương bình quân của toàn bộ thời gian làm việc.

  Tiền lương của 1 ngày phép năm chưa nghỉ được thanh toán sẽ bằng tiền lương bình quân nêu trên chia cho số ngày làm việc bình thường của tháng trước liền kề thời điểm tính.

  Đối với trường hợp khấu trừ lương của NLĐ để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng thiết bị, dụng cụ thì tiền lương làm căn cứ tính khấu trừ sẽ là tiền lương thực tế NLĐ nhận được hàng tháng (sau khi đã trừ BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN).

  Nghị định này thay thế Nghị định 196-CP năm 1994, Nghị định 41-CP năm 1995, Nghị định 93/2002/NĐ-CP, Nghị định 33/2003/NĐ-CP, Nghị định 11/2008/NĐ-CP.

  2/ Mức lương mới đối với chuyên gia tư vấn trong nước

  Từ 01/03/2015, sẽ áp dụng mức lương mới đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn Nhà nước.

  Theo đó, mức lương không quá 40 triệu đồng/tháng đối với chuyên gia tư vấn thuộc 01 trong các trường hợp:

  - Có bằng đại học đúng chuyên ngành tư vấn và có từ 15 năm kinh nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn.

  - Có bằng thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành tư vấn và có từ 8 năm kinh nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn.

  - Đảm nhiệm chức danh Trưởng nhóm tư vấn hoặc chủ trì tổ chức, điều hành gói thầu tư vấn.

  Trong những trường hợp cần thiết đòi hỏi chuyên gia tư vấn có trình độ chuyên môn kỹ thuật đặc biệt, khả năng cung ứng của thị trường lao động còn hạn chế hoặc điều kiện làm việc khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, mức lương chuyên gia có thể cao hơn nhưng không quá 1,5 lần mức trên.

  Nội dung trên được quy định tại Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH và thay thế Thông tư 18/2010/TT-BLĐTBXH.

  3/ Thanh toán chi phí hồi hương cho thuyền viên

  Cuối năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định 121/2014/NĐ-CP hướng dẫn Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển.

  Theo đó, chủ tàu phải bố trí cho thuyền viên hồi hương và thanh toán các khoản chi phí trong các trường hợp:

  - Hợp đồng lao động thuyền viên hết hạn;

  - Thuyền viên bị ốm đau, tai nạn lao động hàng hải cần phải hồi hương;

  - Tàu bị chìm đắm;

  - Bán tàu hoặc thay đổi đăng ký tàu;

  - Tàu hoạt động tại khu vực chiến tranh mà thuyền viên không đồng ý tiếp tục làm việc trên tàu;

  - Các trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.

  Nghị định này có hiệu lực từ 01/03/2015.

  4/ Thay đổi mã vùng điện thoại cố định

  Kể từ 01/03/2015, Thông tư 22/2014/TT-BTTTT về quy hoạch kho số viễn thông bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, có một số nội dung đáng chú ý như sau:

  - Thay đổi mã vùng điện thoại cố định của các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, như Hà Nội đổi từ 4 thành 24; Hồ Chí Minh đổi từ 8 thành 28, Đà Nẵng đổi từ 511 thành 236…

  Số thuê bao điện thoại cố định sẽ có độ dài từ 7 – 8  chữ số (trước đây cho phép từ 6 – 9  chữ số).

  Đối với mạng viễn thông di động đã có quy định cụ thể về mã mạng (có độ dài 2 chữ số); số thuê bao có độ dài từ 7 – 8 chữ số (trước đây là 7 – 9 chữ số).

  Ngoài ra, Thông tư còn quy định về mã mạng điện thoại internet là 65, số thuê bao có độ dài 8 chữ số.

  Thông tư này thay thế Quyết định 52/2006/QĐ-BBCVT, 53/2006/QĐ-BBCVT.

  5/ Không được phép phát hành hơn 1 Ví điện tử cho 1 tài khoản

  Đó là quy định tại Thông tư 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán. Theo đó, tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử không được phép:

  - Phát hành hơn 01 Ví điện tử cho 01 tài khoản thanh toán của khách hàng tại 01 ngân hàng.

  - Cấp tín dụng cho khách hàng sử dụng Ví điện tử, trả lãi trên số dư Ví điện tử hoặc bất kỳ hành động nào có thể làm tăng giá trị tiền tệ trên Ví điện tử.

  Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định các nội dung về quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật, đảm bảo khả năng thanh toán đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

  Thông tư này có hiệu lực từ 01/03/2015.

  6/ Hướng dẫn mới về đăng ký giao dịch chứng khoán

  Từ 01/03/2015, các công ty đại chúng chưa niêm yết sẽ đăng ký giao dịch chứng khoán (GDCK) theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2015/TT-BTC.

  Theo đó, công ty đại chúng chưa niêm yết sẽ nộp hồ sơ đăng ký GDCK tại Sở GDCK Hà Nội gồm:

  - Giấy đề nghị đăng ký giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội (theo mẫu tại Phụ lục I);

  - Thông tin tóm tắt (theo mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2012/NĐ-CP);

  - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.

  Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở GDCK Hà Nội cấp Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch.

  Nếu từ chối chấp thuận đăng ký giao dịch, Sở GDCK Hà Nội phải trả lời công ty đại chúng bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Thông tư này bãi bỏ Quyết định 108/2008/QĐ-BTC; Thông tư 128/2009/TT-BTC95/2010/TT-BTC.  

  7/ Thay đổi biểu mẫu đăng ký hành nghề Luật sư

  Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 02/2015/TT-BTP quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư. Theo đó:

  Người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, luật sư Việt Nam, luật sư nước ngoài, người đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề luật sư… khi thực hiện đăng ký hành nghề, thành lập tổ chức hành nghề sẽ áp dụng các biểu mẫu mới ban hành kèm theo Thông tư này.

  Số lượng mẫu giấy tờ đã giảm xuống còn 22 mẫu thay vì 29 mẫu như Thông tư 17/2011/TT-BTP.

  Thông tư 02 có hiệu lực từ ngày 05/3/2015.

  Các mẫu giấy tờ ban hành kèm theo Thông tư 17/2011/TT-BTP được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị pháp lý.

  8/ Điều chỉnh mức tiền lương, tiền công, thu nhập tháng đã đóng BHXH

  Nội dung này được quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH và có hiệu lực từ ngày 09/03/2015. Cụ thể như sau:

  - Người lao động đang tham gia BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia BHXH, có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp 01 lần khi nghỉ hưu, BHXH 01 lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất 01 lần từ 01/01 – 31/12/2015, mức điều chỉnh tiền lương, tiền công tháng đã đóng BHXH như sau:

  Năm t

  Trước 1995

  1995

  1996

  1997

  1998

  1999

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  Mức điều chỉnh

  4,26

  3,62

  3,42

  3,31

  3,08

  2,95

  2,99

  3,00

  2,89

  2,80

  2,60

  Năm t

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  Mức điều chỉnh

  2,40

  2,23

  2,06

  1,68

  1,57

  1,44

  1,21

  1,11

  1,04

  1,00

  1,00

  - Người lao động tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp 01 lần khi nghỉ hưu, BHXH 01 lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất 01 lần, từ 01/01 – 31/12/2015, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH như sau:

  Năm t

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  Mức điều chỉnh

  1,68

  1,57

  1,44

  1,21

  1,11

  1,04

  1,00

  1,00

  Các quy định tại Thông tư này áp dụng từ 01/01/2015.

  9/ Nghị định 09/2015/NĐ-CP về tăng 8% lương hưu chính thức có hiệu lực

  Từ 01/01/2015, tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng sau:

  - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân (CAND) và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

  - Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định  92/2009/NĐ-CP, 121/2003/NĐ-CP, 09/1998/NĐ-CP đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

  - Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định pháp luật; đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg, 613/QĐ-TTg năm 2010, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

  - Cán bộ xã, phường, thị trấn theo Quyết định 130/CP năm 1975, Quyết định 111-HĐBT năm 1981.

  - Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg, 38/2010/QĐ-TTg.

  - CAND đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg .

  - Quân nhân, CAND, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, CAND đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.

  Nội dung trên được quy định tại Nghị định 09/2015/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 10/3/2015.

  10/ Quy định mới về cải tạo xe cơ giới đường bộ

  Từ ngày 10/03/2015, việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ phải tuân thủ theo quy định tại Thông tư 85/2014/TT-BGTVT.

  Theo đó có một số nội dung mới như sau:

  - Không cải tạo hệ thống lái của xe cơ giới, trừ trường hợp đối với xe cơ giới tay lái nghịch nhập khẩu.

  - Không cải tạo lắp đặt giường nằm loại hai tầng lên xe chở người.

  - Không cải tạo tăng kích thước khoang chở hành lý của xe chở người.

  - Trường hợp cải tạo để đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng mà nội dung cải tạo không phù hợp với quy định tại Điều 4 Thông tư 85 thì vẫn được thực hiện.

  - Xe cơ giới sau cải tạo là xe tự đổ, xe xi téc, xe tải phải có thông số kỹ thuật phù hợp quy định tại Thông tư  42/2014/TT-BGTVT .

  Thông tư này thay thế cho Thông tư 29/2012/TT-BGTVT.

   
  23660 | Báo quản trị |  
  56 thành viên cảm ơn ChuTuocLS vì bài viết hữu ích
  doanhbinh257 (21/04/2015) kehoachnghiepvu (08/04/2015) SINH123456 (01/04/2015) YKHOAHOPNHAN (17/03/2015) mt2009 (12/03/2015) tulinh_1601 (12/03/2015) namcuong116 (12/03/2015) citizencb (11/03/2015) QUANGMINH2015 (11/03/2015) dohai280810 (11/03/2015) tuyencbql1 (10/03/2015) mamnonsongmai (09/03/2015) ngong11 (06/03/2015) phamtungtrai (06/03/2015) ngocquang97 (05/03/2015) TuanBVSG (03/03/2015) TranTanThoi (02/03/2015) nhungnasan (02/03/2015) Thanhthao_ds36 (02/03/2015) Nhanvan100 (02/03/2015) trangnguyen_9x (02/03/2015) linhnga289 (02/03/2015) minhlyktf9 (02/03/2015) vanphongubquangninh (02/03/2015) EYHCMC (02/03/2015) hoangkimhuong (28/02/2015) hdeim (28/02/2015) Thaoluu123 (28/02/2015) kytuong09 (27/02/2015) nhungphands (27/02/2015) nongthuy64 (26/02/2015) mon_sieu_nhan (26/02/2015) hangmong (26/02/2015) luunguyenba (26/02/2015) cuonghuongyenna (26/02/2015) lyngason (26/02/2015) Quyetthuy240711 (26/02/2015) hoangts2003 (26/02/2015) kimthanhvu (26/02/2015) lucamranh (26/02/2015) luongthitheu (26/02/2015) lylyloan0207 (26/02/2015) tronglehoang (26/02/2015) haivy1979 (26/02/2015) dungvcard (26/02/2015) THUYBK77 (26/02/2015) mac_vanvien (26/02/2015) baykhanh (26/02/2015) diepnvhl (26/02/2015) kenly810 (26/02/2015) locnguyen1970 (25/02/2015) dacvufb0 (25/02/2015) ngohay68 (25/02/2015) Nguyentrinh0796 (25/02/2015) thuydt83 (25/02/2015) nthhue93 (25/02/2015)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #371713   25/02/2015

  Căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung,một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13, người nộp thuế TNCN cho thuê nhà, từ 2015 có được : Giảm trừ gia cảnh, như quy định trong Điều 19 Luật số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 không ?

   
  Báo quản trị |  
 • #371717   25/02/2015

  nguyenanh1292
  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4262 lần


  Chào bạn, thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà như bạn đề cập được xem là thu nhập từ kinh doanh.

  Theo Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014 có quy định:

  Thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống sẽ không thuộc thu nhập chịu thuế.

  Trường hợp nếu doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

  Thuế suất áp dụng cho trường hợp của bạn (kinh doanh khác) là 1%.

  Tại quy định này không nêu việc tính thuế có tính giảm trừ gia cảnh mà căn cứ trên doanh thu.

  Do vậy, trường hợp của bạn cho thuê nhà từ năm 2015 sẽ không được giảm trừ gia cảnh. 

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenanh1292 vì bài viết hữu ích
  diepnvhl (26/02/2015) hongtham2107 (26/02/2015)
 • #371746   25/02/2015

  Tôi là giáo viên nghỉ phép trong dịp hè thì tiền nghỉ phép tính như thế nào? tôi đang hưởng mức lương với hệ số 4,32.

   
  Báo quản trị |  
 • #371747   25/02/2015

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14963)
  Số điểm: 99995
  Cảm ơn: 3501
  Được cảm ơn 5365 lần
  SMod

  Giáo viên thì hè đã được nghỉ rồi, còn có nghỉ phép nữa sao ?

   
  Báo quản trị |  
 • #371766   26/02/2015

  Công ty tôi là đại lý bảo hiểm. Vậy theo thông tư 39 và 78, công ty tôi có tặng quà cho các tư vấn viên thưởng đạt doanh số cao ( những người này không có tên trong bảng lương). Vậy công ty tôi có phải đăng ký với Sở công thương về quà tặng và xuất hóa đơn không? Và số quà đó có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?

  Cảm ơn !!!

   
  Báo quản trị |  
 • #371776   26/02/2015

  Tôi là giáo viên nghỉ phép trong dịp hè thì tiền nghỉ phép tính như thế nào? tôi đang hưởng mức lương với hệ số 4,32.

   
  Báo quản trị |  
 • #371790   26/02/2015

  nguyenanh1292
  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4262 lần


  Chào bạn, hongtham2107

  Việc bạn chi mua quà tặng cho tư vấn viên đạt doanh số có hóa đơn, chứng từ đúng quy định pháp luật thì vẫn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 có quy định:

  Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

  1. Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

  b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

   

  Việc bạn tặng quà cho tư vấn viên đạt doanh số không phải đăng ký với Sở Công Thương, vì thực chất việc khuyến mại (quà tặng cho khách hàng) mới phải đăng ký với Sở Công Thương nhé bạn. 

   
  Báo quản trị |  
 • #371791   26/02/2015

  nguyenanh1292
  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4262 lần


  Chào bạn quyen201065,

  Bạn là giáo viên vào dịp hè được nghỉ là điều tất nhiên rồi, và việc nghỉ hè này sẽ không được tính vào phép nhé

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenanh1292 vì bài viết hữu ích
  doanminhhung2010 (26/02/2015)
 • #371796   26/02/2015

  dovanthang_phapluat
  dovanthang_phapluat

  Male
  Mầm

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:12/06/2014
  Tổng số bài viết (44)
  Số điểm: 755
  Cảm ơn: 21
  Được cảm ơn 22 lần


  Cuối năm 2014 thấy có tin này: "Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2015, theo đó, sẽ điều chỉnh tăng 8% đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với CB, CCVC, lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống, từ 01/01/2015". Vậy mà đến giờ này chẳng thấy gì cả là sao?...

   
  Báo quản trị |  
 • #371797   26/02/2015

  honhu
  honhu
  Top 100
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/01/2015
  Tổng số bài viết (738)
  Số điểm: 33013
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 850 lần


  dovanthang_phapluat viết:

  Cuối năm 2014 thấy có tin này: "Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2015, theo đó, sẽ điều chỉnh tăng 8% đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với CB, CCVC, lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống, từ 01/01/2015". Vậy mà đến giờ này chẳng thấy gì cả là sao?...

  Đã có cập nhật rồi bạn

  http://danluat.thuvienphapluat.vn/nam-2015-nhieu-doi-tuong-duoc-tang-luong-128087.aspx

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn honhu vì bài viết hữu ích
  dovanthang_phapluat (26/02/2015)
 • #371799   26/02/2015

  dovanthang_phapluat
  dovanthang_phapluat

  Male
  Mầm

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:12/06/2014
  Tổng số bài viết (44)
  Số điểm: 755
  Cảm ơn: 21
  Được cảm ơn 22 lần


  Có đưa tin, nhưng ý mình là không thấy có Nghị định hoặc Thông tư nào hướng dẫn để triển khai thực hiện cho người lao động. Thường những năm trước đây, khi tăng lương cơ bản cho công chức, viên chức khối nhà nước, Chính phủ đều ban hành Nghị định mà, các Bộ, ngành đều có văn bản hướng dẫn.

   
  Báo quản trị |  
 • #371801   26/02/2015

  honhu
  honhu
  Top 100
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/01/2015
  Tổng số bài viết (738)
  Số điểm: 33013
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 850 lần


  dovanthang_phapluat viết:

  Có đưa tin, nhưng ý mình là không thấy có Nghị định hoặc Thông tư nào hướng dẫn để triển khai thực hiện cho người lao động. Thường những năm trước đây, khi tăng lương cơ bản cho công chức, viên chức khối nhà nước, Chính phủ đều ban hành Nghị định mà, các Bộ, ngành đều có văn bản hướng dẫn.

  Nghị định 17/2015/NĐ-CP có nhắc tới trong bài đó bạn, mới có hôm qua 

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn honhu vì bài viết hữu ích
  kimthanhvu (26/02/2015) dovanthang_phapluat (26/02/2015) minhhuongswd (13/03/2015)
 • #371804   26/02/2015

  dovanthang_phapluat
  dovanthang_phapluat

  Male
  Mầm

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:12/06/2014
  Tổng số bài viết (44)
  Số điểm: 755
  Cảm ơn: 21
  Được cảm ơn 22 lần


  Cảm ơn bạn honhu. Mình cập nhật muộn quá. Đúng là đã có văn bản hướng dẫn rồi.

   
  Báo quản trị |  
 • #372491   04/03/2015

  Mình là giáo viên đảng viên xi hỏi bạn việc đóng đảng phí của mình được quy định như thế nào 

   
  Báo quản trị |  
 • #372492   04/03/2015

  Mình được biết nhiều nơi có quy định thu đảng phí là 1% tổng thu nhập, nhưng có nơi chỉ thu có lương cơ bản cộng phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên giống như tình đóng bảo hiểm xã hội. Vậu thu như thế nào là đúng?

   

   
  Báo quản trị |  
 • #373106   09/03/2015

  Bạn là giáo viên thì không có Phép

   

   
  Báo quản trị |  
 • #376191   26/03/2015

  Giảng viên thì có hè. Chỉ khi nào phép năm được tính khi nào ghạch giảng viên nhưng công tác tại các đơn vị phòng ban thì mới được hưởng chế độ. Chế độ phép năm cũng tùy thuộc vào thủ trưởng cơ quan. Có khi chỉ giải quyết phép năm chứ không trả lượng đâu bạn

   

   
  Báo quản trị |