10 câu hỏi thường gặp khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2017

Chủ đề   RSS   
 • #474255 11/11/2017

  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (581)
  Số điểm: 44833
  Cảm ơn: 54
  Được cảm ơn 1148 lần
  SMod

  10 câu hỏi thường gặp khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2017

  >>> 12 công việc doanh nghiệp cần chuẩn bị khi kết thúc năm 2017

  >>> Quyết toán thuế 2016

  >>> 10 frequently asked questions about implementation of the policy for 2017 personal income tax finalization

  Theo đúng lịch trình thì ngày 31/03/2018, bạn phải nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2017, do vậy, để nộp quyết toán thuế đúng thời hạn, thì bạn cần chuẩn bị từ bây giờ.

  Trước khi thực hiện quyết toán thuế TNCN, bạn cần rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

  Tính đến thời điểm hiện tại (11/11/2017), các văn bản quy phạm pháp luật sau đây có đề cập đến vấn đề quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

  - Luật quản lý thuế 2006

  - Luật quản lý thuế sửa đổi 2012

  - Luật thuế thu nhập cá nhân 2007

  - Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

  - Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

  - Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP

  - Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2016 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi

  - Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi

  - Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

  Thực hiện quyết toán thuế TNCN 2017 theo hướng dẫn tại đây.

  Trong quá trình thực hiện quyết toán thuế TNCN 2017 thường phát sinh các vướng mắc, sau đây là 10 câu hỏi thường gặp khi thực hiện quyết toán thuế TNCN 2017:

  1. Ai phải thực hiện quyết toán thuế TNCN 2017?

  Đó là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ các trường hợp sau:

  - Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

  - Cá nhân, hộ kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán.

  - Cá nhân, hộ gia đình chỉ có thu nhập từ việc cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất đã thực hiện nộp thuế theo kê khai tại nơi có nhà, quyền sử dụng đất cho thuê.

  - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng  (không quá 120 triệu đồng/năm) đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

  - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng (không quá 240 triệu đồng/năm) đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê, có quyền sử dụng đất cho thuê nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

  - Cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp đã được tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

  Căn cứ Điều 12 Thông tư 151/2014/TT-BTC.

  2. Quyết toán thuế TNCN như thế nào đối với lao động có thu nhập từ tiền lương theo thang bảng lương và tiền lương khuyến khích theo doanh số?

  Công ty thực hiện tổng hợp các khoản tiền lương này để khấu trừ và kê khai thuế TNCN đối với tiền lương, tiền công, cụ thể:

  - Khi chi trả khoản tiền lương, tiền công cho người lao động có ký hp đồng lao động từ 03 tháng trở lên thì Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần trước khi chi trả.

  - Khi chi trả khoản tiền lương, tiền công cho người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc có ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì Công ty khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi chi trả.

  Khi quyết toán thuế TNCN, Công ty kê khai người lao động ký hợp đồng lao động 03 tháng trở lên vào bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN và kê khai người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng vào bảng kê 05-2/BK-QTT-TNCN.

  Căn cứ Công văn 19465/CT-TTHT năm 2017 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

  3. Tôi làm việc ở công ty A đến tháng 3/2017, sau đó, đến tháng 4/2017 bắt đầu làm tại công ty B cho đến hết năm 2017 thì có thể ủy quyền cho công ty B quyết toán thuế TNCN không?

  Căn cứ Khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 2 nơi trở lên trong năm nếu thuộc trường hợp phải quyết toán thuế TNCN thì phải trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, chứ không được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, đơn vị chi trả thu nhập thực hiện thay.

  Bạn cần thực hiện thủ tục sau:

  Chuẩn bị hồ sơ gồm:

  - Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN (file đính kèm)

  - Mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

  - Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó.

  Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

  Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.

  - Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

  - Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.

  Nơi nộp hồ sơ: Tại Chi cục Thuế nơi bạn cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú)

  4. Theo quy định pháp luật, người lao động làm việc từ 2 nơi trở lên trong năm không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức, đơn vị chi trả thu nhập, nhưng tôi là bên kế toán “đã lỡ” thực hiện quyết toán thuế cho người này thì phải làm sao?

  Cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty … đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà …. (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) … của Bảng kê 05A/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

  Căn cứ Công văn 527/CT-TTHT năm 2017 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

  5. Quyết toán thuế TNCN 2017 như thế nào đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam vừa có thu nhập tại nước ngoài, vừa có thu nhập tại Việt Nam?

  Đối với thu nhập tại nước ngoài, cơ quan chi trả ở nước ngoài đã khấu trừ thuế TNCN thì được trừ số thuế TNCN ở nước ngoài vào số thuế TNCN phải nộp ở Việt Nam.

  Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp thư xác nhận của cơ quan chi trả ghi rõ số thuế TNCN đã khấu trừ và đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào trong hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN.

  Căn cứ Công văn 62383/CT-TTHT năm 2017 về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

  6. Chi nhánh có được quyết toán thuế TNCN không?

  Chi nhánh có con dấu, tài khoản ngân hàng và trực tiếp cung cấp dịch vụ thì khi có phát sinh chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho các cá nhân làm việc tại Chi nhánh hoặc các cá nhân khác thì Chi nhánh phải khấu trừ, kê khai thuế TNCN theo quy định tại tiết a.3, tiết c khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

  Căn cứ Công văn 39243/CT-TTHT năm 2017 về kê khai và nộp thuế của đơn vị phụ thuộc.

  7. Văn phòng đại diện có được quyết toán thuế TNCN không?

  Nếu Văn phòng đại diện có trách nhiệm chi trả thu nhập cho người lao động thì phải kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

  Căn cứ Công văn 5675/CT-TTHT năm 2017 về nộp lệ phí môn bài và thuế thu nhập cá nhân.

  8. Quyết toán thuế TNCN 2017 như thế nào trong trường hợp luân chuyển lao động từ Công ty sang Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh?

  Người lao động được quyền ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho Văn phòng đại diện/Chi nhánh (tổ chức mới) trong trường hợp Văn phòng đại diện/Chi nhánh trả thu nhập.

  Công ty không có nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN thay cho người lao động trong trường hợp này.

  Căn cứ Khoản 1, 2 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

  9. Trường hợp nào được ủy quyền quyết toán thuế TNCN?

  - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng tại 01 tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

  - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại 01 tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

  - Cá nhân người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi DN. Cuối năm NLĐ có ủy quyền quyết toán thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thay cho NLĐ.

  - Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Trường hợp tổ chức chi trả sau khi thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp và thực hiện quyết toán thuế theo ủy quyền của người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ sang thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả.

  10. Trường hợp nào không được ủy quyền quyết toán thuế?

  - Cá nhân đảm bảo đủ điều kiện được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế theo quy định nhưng đã được tổ chức, cá nhân thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì không ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập (trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân).

  - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không đảm bảo đủ điều kiện được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán theo quy định, nhưng thuộc diện phải quyết toán thuế TNCN thì trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế trên toàn bộ thu nhập phát sinh trong năm, cụ thể một số trường hợp không ủy quyền quyết toán thuế TNCN như sau:

  + Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% (kể cả trường hợp. có thu nhập vãng lai duy nhất tại một nơi) thì cá nhân không ủy quyền quyết toán

  + Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế (bao gồm cả trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khẩu trừ nhưng không khấu trừ) thì cá nhân không ủy quyền quyết toán.

  Căn cứ Khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

  P/S: Ngoài 10 câu hỏi này, nếu các bạn có thắc mắc, vui lòng comment bên dưới topic này để được giải đáp.

   
  31695 | Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn ChuTuocLS vì bài viết hữu ích
  trang_u (13/03/2018) Dungtranmy (12/01/2018) thaophan.cngt@gmail.com (13/11/2017) ntdieu (11/11/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #474434   13/11/2017

  Bên công ty em có một số khoản chi vẫn còn tranh cãi có tính thuế TNCN hay không. Anh/chị vui lòng hướng dẫn cho em biết và dẫn chứng giúp em văn bản quy định giúp em với ạ, hix 

  1/ Chi bảo hộ lao động (chi cho bảo vệ, thủ quỹ, thủ kho, tạp vụ): 700k/người

  2/ Chi hỗ trợ cán bộ và thân nhân đau ốm nằm viện trên 3 ngày (không ghi rõ là bệnh hiểm nghèo hay không): 1 triệu/ người 

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn HoangAnh0904 vì bài viết hữu ích
  trang_u (15/01/2018)
 • #482144   15/01/2018

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1719 lần


  HoangAnh0904 viết:

  Bên công ty em có một số khoản chi vẫn còn tranh cãi có tính thuế TNCN hay không. Anh/chị vui lòng hướng dẫn cho em biết và dẫn chứng giúp em văn bản quy định giúp em với ạ, hix 

  1/ Chi bảo hộ lao động (chi cho bảo vệ, thủ quỹ, thủ kho, tạp vụ): 700k/người

  2/ Chi hỗ trợ cán bộ và thân nhân đau ốm nằm viện trên 3 ngày (không ghi rõ là bệnh hiểm nghèo hay không): 1 triệu/ người 

  Chào bạn HoangAnh0904, bạn có thể tham khảo mức tối đa các khoản không tính thuế TNCN tại đây

  Theo quan điểm của mình, các khoản mang tính trợ cấp, phụ cấp và bảo cho người lao động như bạn đề cập thì không tính thuế TNCN. 

   
  Báo quản trị |  
 • #474673   15/11/2017

  nguyenloi310
  nguyenloi310
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/06/2016
  Tổng số bài viết (150)
  Số điểm: 1686
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 58 lần


  Khai, quyết toán thuế vay vốn cá nhân?

  Em chào mọi người,
   
  Công ty em làm hợp đồng vay vốn của cá nhân. Hàng kỳ công ty trả lãi và đã trích lại 5% thuế TNCN phát sinh tại Quý I thì em có phải làm tờ khai Quý 1 không hay em quyết toán ca năm ạ? Em cảm ơn.
   
  Báo quản trị |  
 • #480072   27/12/2017

  thaodt1234567890
  thaodt1234567890

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Quyết toán thuế TNCN với các tháng thất nghiệp

  Kính gửi các anh chị luật sư, 

  Trường hợp của tôi là đi làm tháng 1 và tháng 2 tại công ty A, sau đó nghỉ việc 4 tháng và đến tháng 6 mới đi làm tiếp ở công ty B. Tôi muốn hỏi là khi làm quyết toán TNCN có phải nộp giấy tờ gì chứng minh nghỉ việc trong 4 tháng kia không hay chỉ cần nộp bảng lương từ 2 công ty A và B trong các tháng còn lại? 

  Tôi xin trân trọng cảm ơn. 

   
  Báo quản trị |  
 • #480089   27/12/2017

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14964)
  Số điểm: 100000
  Cảm ơn: 3504
  Được cảm ơn 5366 lần
  SMod

  Bạn không cần phải chứng minh bạn thất nghiệp. Chỉ cần kê khai đúng và đủ là được.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ntdieu vì bài viết hữu ích
  thaodt1234567890 (02/01/2018)
 • #481852   12/01/2018

  Quyết toán thuế TNCN 2017

  năm 2017, mình có thu nhập từ tiền lương 3 tháng ở công ty A, 9 tháng ở công ty B. Cả A và B đều khấu trừ thuế TNCN hằng tháng vào tiền lương.

  A không cấp chứng từ thuế TNCN. Hỏi mình có thể quyết toán thuế TNCN trong 9 tháng làm ở B mà ko khai 3 tháng ở A không?

   

   
  Báo quản trị |  
 • #483036   22/01/2018

  Hạn cuối quyết toán thuế thu nhập cá nhân là ngày 31/03/2018.

    

  1. Đối tượng quyết toán thuế thu nhập cá nhân

  Điều 12 Thông tư số 151/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo.

  quyết toán thuế thu nhập cá nhân

  Sắp đến hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Hình ảnh minh họa)

  2. Trường hợp không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

  Theo Điều 12 Thông tư 151/2014/TT-BTC, những trường hợp sau không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

  - Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

  - Cá nhân, hộ kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán.

  - Cá nhân, hộ gia đình chỉ có thu nhập từ việc cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất đã thực hiện nộp thuế theo kê khai tại nơi có nhà, quyền sử dụng đất cho thuê.

  - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

  - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê, có quyền sử dụng đất cho thuê nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

  - Cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp đã được tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

  3. Hồ sơ khai quyết toán thuế

  Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không thuộc trường hợp được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thì khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Hồ sơ gồm:

  - Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QT-TNCN ban hành kèm Thông tư số 92/2015/TT-BTC

  - Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm Thông tư 92/2015/TT-BTC nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

  - Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).

  - Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

  - Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.

  quyết toán thuế thu nhập cá nhân

  4. Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế

  Theo điểm d, đ khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý chậm nhất là ngày 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. Trong khi đó, thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

  Theo đó, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017 chậm nhất là ngày 31/03/2018. Thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, khai quyết toán thuế.

  5. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế

  Theo điểm c.2, khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

  Cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp hoặc tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.

  Cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.

  Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.

   
  Báo quản trị |  
 • #486223   03/03/2018

  Hangphoenix
  Hangphoenix

  Sơ sinh

  Hoà Bình, Việt Nam
  Tham gia:04/08/2011
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 215
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 3 lần


  Các khoản thu nhập không tính thuế thu nhập cá nhân !

  Xin chào luật sư ạ !

  Nay em lại làm phiền nhờ luật sư hỗ trợ ak !

  Em đang phải làm quyết toán thuế TNCN 2017, vậy phiền luật sư có the cho em biết thông tư hay nghị định nào nói về việc các khoản thu nhập không tính thuế thu nhập cá nhân không ạ ! mới nhất ạ !

  Em cảm ơn nhiều ạ !@

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Hangphoenix vì bài viết hữu ích
  trang_u (13/03/2018)
 • #486983   13/03/2018

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1719 lần


  Hangphoenix viết:

  Xin chào luật sư ạ !

  Nay em lại làm phiền nhờ luật sư hỗ trợ ak !

  Em đang phải làm quyết toán thuế TNCN 2017, vậy phiền luật sư có the cho em biết thông tư hay nghị định nào nói về việc các khoản thu nhập không tính thuế thu nhập cá nhân không ạ ! mới nhất ạ !

  Em cảm ơn nhiều ạ !@

  Chào bạn Hangphoenix, bạn có thể tham khảo bài viết này, có đầy đủ rõ ràng căn cứ pháp lý cho từng khoản mục. 

   
  Báo quản trị |  
 • #493616   05/06/2018

  Xin chào luật sư ạ, 

  CTY em có trường hợp lương  chưa tới 9 triệu, nhưng không đóng bảo hiểm thì có cần thu thuế 10% không ạ 

   
  Báo quản trị |  
 • #495036   26/06/2018

  Loganzzz
  Loganzzz

  Male
  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2018
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cần biết công ty đã hoàn thuế hay không

  Chào anh Em ở Đà Nẵng làm việc cho công ty A có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2015 đến tháng 8 năm 2017,đã ủy quyền quyết toán thuế. Tháng 8 năm 2017 công ty giải thể chi nhánh ở Đà Nẵng. Cho em hỏi công ty có nghĩa vụ làm quyết toán thuế cho em không và làm sao đẻ biết được công ty đã làm quyết toán thuế hay không, và nếu đã làm thì làm sao để biết được mình đã được hoàn thuế hay không? Và hoàn bao nhiêu. Vì đã quá hạn quyết toán thuế năm 2017 nên em dự định hỏi công ty và tìm nguồn thông tin để đối chứng. Em xin cảm ơn
   
  Báo quản trị |  
 • #495082   26/06/2018

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14964)
  Số điểm: 100000
  Cảm ơn: 3504
  Được cảm ơn 5366 lần
  SMod

  Bạn Loganzzz cứ liên hệ công ty mà hỏi thôi.

   
  Báo quản trị |  
 • #518469   19/05/2019

  Dạ cho em hỏi một câu ạ. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân vào cuối năm là vào tháng cuối năm (tháng 12) hay vào ngày cuối năm ( ngày 31 tháng 12 ) hay là được quy định thành một khoảng thời gian ( ví dụ như doanh nghiệp được cho thêm 120 ngày)? Mong được giải đáp ạ.

   
  Báo quản trị |  
 • #528960   24/09/2019

  thusa121
  thusa121
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/08/2019
  Tổng số bài viết (194)
  Số điểm: 1198
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 79 lần


  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Mình có thắc mắc là cuối năm nếu người lao động muốn tự quyết toán thuế được không? Trường hợp nào thì phải tự quyết toán? Nếu tự quyết toán thì người lao động phải cần những giấy tờ thủ tục gì? Mong nhận được giải đáp ạ.

   
  Báo quản trị |  
 • #574447   05/08/2021

  hanglt10
  hanglt10

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hà Nội
  Tham gia:05/08/2021
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Luật sư cho mình hỏi trường hợp của mình:

  Năm 2018 mình có thu nhập ở 1 công ty từ tháng 1 đến tháng 5 2018

  Từ tháng 5 đến hết năm 2018 mình  không có hợp đồng lao động

  Mình có 1 NPT là Mẹ ruột, vậy khi mình làm quyết toán thuế mình kê khai thông tin NPT từ tháng 1.2018 -12.2018 cố đúng không? Hay mình kê khai từ tháng 1.2018 -> 5.2018 thôi

  Cảm ơn luật sư và nhờ luật sư giúp ạ

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn hanglt10 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (05/08/2021) anhdaong (19/08/2021)
 • #574451   05/08/2021

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14964)
  Số điểm: 100000
  Cảm ơn: 3504
  Được cảm ơn 5366 lần
  SMod

  Bạn kê khai người phụ thuộc cả 12 tháng nhé

   
  Báo quản trị |  
 • #587679   16/07/2022

  maithuan415
  maithuan415
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (561)
  Số điểm: 5031
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 61 lần


  10 câu hỏi thường gặp khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2017

  Cảm ơn bài viết của bạn. Với mục đích nâng cao chất lượng phục vụ NNT một cách tốt nhất, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho NNT trong thực hiện chính sách thuế, giảm thiểu rủi ro khi quyết toán thuế năm 2019. Tổng hợp những vướng mắc thường gặp khi thực hiện quyết toán thuế TNCN để người nộp thuế nắm bắt và thực hiện đúng quy định .

   
  Báo quản trị |  
 • #588651   29/07/2022

  10 câu hỏi thường gặp khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2017

  Quyết toán thuế thu nhập cá nhân nghe thì quen thuộc, nhưng không phải ai cũng biết cách. Trên thực tế có rất nhiều người có nghĩa vụ về thuế thu nhập cá nhân nhưng lại không biết rõ vấn đề quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà để hết toàn bộ trách nhiệm này cho người sử dụng lao động của họ. Như vậy, nếu có bất kỳ sai sót nào phát sinh thì bản thân họ sẽ khó mà nắm bắt được. Do đó, việc tổng hợp các thông tin về quyết toán thuế TNCN để chia sẻ đến mọi người như thế này là vô cũng hữu ích.

   
  Báo quản trị |  
 • #601284   31/03/2023

  vantienggg2000
  vantienggg2000

  Sơ sinh

  Vietnam --> Quảng Ngãi
  Tham gia:21/03/2023
  Tổng số bài viết (59)
  Số điểm: 400
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  10 câu hỏi thường gặp khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2017

  Cảm ơn bài viết của tác giả, bài viết đã cung cấp những nội dung vô cùng bổ ích. Thật sự tôi đã rất đau đàu khi phải thực hiện các thủ tục hành chính, nhờ có những thông tin của bài viết mà từ tôi có thể tự mình thực hiện việc khai thuế một cách dễ dàng

   

   

   

   
  Báo quản trị |