09 trường hợp thành viên của Hội đồng quản lý sẽ bị miễn nhiệm

Chủ đề   RSS   
 • #593658 04/11/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2026)
  Số điểm: 66125
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1723 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  09 trường hợp thành viên của Hội đồng quản lý sẽ bị miễn nhiệm

  Đây là nội dung tại Thông tư 11/2022/TT-BVHTTDL ngày 03/11/2022 quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình thể thao và du lịch.
   
  Theo đó, Thông tư quy định các trường hợp mà thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý sẽ bị miễn nhiệm bao gồm:
   
  09-truong-hop-thanh-vien-cua-hoi-dong-quan-ly-se-bi-mien-nhiẹm
   
  (1) Cá nhân tự nguyện xin thôi tham gia Hội đồng quản lý và được cấp có thẩm quyền chấp thuận.
   
  (2) Có trên 50% tổng số thành viên kiến nghị bằng văn bản đề nghị miễn nhiệm.
   
  (3) Kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách nhưng uy tín giảm sút không thể tiếp tục đảm nhiệm.
   
  (4) Kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo hai lần trong thời gian hoạt động.
   
  (5) Không hoàn thành nhiệm vụ được giao 02 năm liên tiếp
   
  (6) Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và đơn vị nơi đang công tác.
   
  (7) Vi phạm các quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và Hội đồng quản lý.
   
  (8) Chuyển công tác khác hoặc nghỉ hưu, thôi việc.
   
  (9) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý.
   
  Bên cạnh đó, Hội đồng quản lý có trách nhiệm xem xét, quyết nghị việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý và gửi hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm quyết định miễn nhiệm.
   
  Về hồ sơ đề nghị miễn nhiệm bao gồm:
   
  - Văn bản đề nghị miễn nhiệm của Hội đồng quản lý, trong đó nêu rõ lý do miễn nhiệm và đề nghị bằng văn bản của cá nhân xin thôi tham gia Hội đồng quản lý được nêu ở mục (1). 
   
  - Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp công lập đề nghị miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý.
   
  - Nghị quyết, Biên bản họp Hội đồng quản lý.
   
  - Ý kiến bằng văn bản của cấp ủy cùng cấp về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý.
   
  - Các văn bản, tài liệu khác có liên quan (nếu có).
   
  Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý xem xét, quyết định miễn nhiệm.
   
  Xem thêm Thông tư 11/2022/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.
   
  105 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (04/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận