09 lĩnh vực xây dựng mà người có chức vụ không được thành lập DNTN sau khi thôi chức vụ từ 20/9/2023

Chủ đề   RSS   
 • #604459 02/08/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2229)
  Số điểm: 77942
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1641 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  09 lĩnh vực xây dựng mà người có chức vụ không được thành lập DNTN sau khi thôi chức vụ từ 20/9/2023

  Ngày 01/8/2023, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 05/2023/TT-BXD quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

  Theo đó, Bộ Xây dựng nêu rõ các lĩnh vực, thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ, như sau:

  Lĩnh vực

  (1) Quy hoạch xây dựng, kiến trúc.

  (2) Hoạt động đầu tư xây dựng.

  (3) Phát triển đô thị.

  (4) Hạ tầng kỹ thuật.

  (5) Nhà ở, công sở và thị trường bất động sản.

  (6) Vật liệu xây dựng.

  (7) Khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xây dựng.

  (8) Quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giừ 100% vốn điều lệ.

  (9) Chương trình, dự án, đề án thuộc các lĩnh vực được quy định tại các mục (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7).

  Thời hạn 

  - Trong thời hạn đủ 24 tháng kể từ ngày thôi chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh vực được quy định tại các mục  (1), (2), (3), (4), (5), (6) không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý.

  - Trong thời hạn đủ 12 tháng kể từ ngày thôi chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong lĩnh vực được quy định tại mục (7), (8) không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý.

  - Thời hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã đối với người thôi chức vụ khi đang là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp nghiên cứu, xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt Chương trình, dự án, đề án quy định tại mục (9) là thời hạn thực hiện xong chương trình, dự án, đề án.

  Xem chi tiết tại Thông tư 05/2023/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 20/9/2023.

   
  900 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (18/08/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận