09 chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2018

Chủ đề   RSS   
 • #505595 26/10/2018

  BachHoLS
  Top 150
  Male
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2016
  Tổng số bài viết (493)
  Số điểm: 18818
  Cảm ơn: 70
  Được cảm ơn 708 lần
  SMod

  09 chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2018

  09 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2018

  Bắt đầu từ ngày 01/11/2018, nhiều chính sách nổi bật trên các lĩnh vực giáo dục, lao động, doanh nghiệp, xử phạt hành chính,… có hiệu lực. Dân luật sẽ điểm qua 09 chính sách mới sau đây:

  1. Bắt buộc dùng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ từ ngày 01/11/2018

  Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

  Theo đó, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân kinh doanh theo Khoản 6 Điều 12 của Nghị định này) phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

  2. Tổ chức tín dụng phải giữ bí mật, thông tin khách hàng

  Quy định này là điểm mới của Nghị định 117/2018/NĐ-CP về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

  Nghị định này nêu rõ, thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được giữ bí mật và chỉ được cung cấp theo quy định.

  Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin xác thực khách hàng khi truy cập các dịch vụ ngân hàng bao gồm mã khóa bí mật, dữ liệu sinh trắc học, mật khẩu truy cập của khách hàng, thông tin xác thực khách hàng khác cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào, trừ trường hợp được sự chấp thuận của khách hàng đó bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác theo thỏa thuận với khách hàng đó.

   

  3. Điều kiện cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

  Đây là nội dung hoàn toàn mới được quy định tại Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

  Theo đó, ngoài việc duy trì các điều kiện cấp phép như quy định hiện hành tại Nghị định 26, Nghị định 130 đã bổ sung thêm điều kiện cấp phép như sau:

  - Về tài chính: DN phải nộp phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số đầy đủ trong trường hợp cấp lại giấy phép;

  - Về nhân sự: phải có bằng ĐH trở lên, chuyên ngành an toàn thông tin/CNTT/điện tử viễn thông;

  - Về kỹ thuật: có phương án cung cấp trực tuyến thông tin thuê bao cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia, phụ vụ công tác quản lý nhà nước về dịch vụ chứng thực chữ ký số.

  Ngày 15/11/2018 nghị định 130 chính thức có hiệu lực

  4. Hành vi bán hàng đa cấp bất chính có thể bị xử phạt đến 200 triệu đồng

  Đây là nội dung mới của Nghị định 141/2018/NĐ-CP  ( có hiệu lực ngày 25/11/2018)sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

   Mức xử phạt được quy định như sau: Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  - Yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

  - Yêu cầu người khác phải mua một số lượng hàng hóa nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

  - Cho người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc giới thiệu người khác tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp mà không phải từ việc mua, bán hàng hóa của người được giới thiệu đó;

  - Từ chối chi trả không có lý do chính đáng các khoản hoa hồng, tiền thưởng hay lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp có quyền hưởng;

  - […].

  Ngoài ra, trong trường hợp hành vi vi phạm được thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên thì phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm nêu trên.

   

  5. Tiến tới tổ chức học 02 buổi/ngày ở giáo dục phổ thông

  Đây là nội dung mới được quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 127/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

  Theo đó, UBND cấp tỉnh thực hiện:

  - Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương;

  - Bảo đảm đủ biên chế công chức quản lý giáo dục, đủ số lượng người làm việc theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, tiến tới tổ chức học 02 buổi/ngày ở giáo dục phổ thông;

  - Chịu trách nhiệm giải trình về hoạt động giáo dục, chất lượng giáo dục, quản lý đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và người học thuộc phạm vi quản lý.

  Ngày có hiệu lực: 15/11/2018.

  6. Điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

  Nội dung này được quy định tại Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

  Các điều kiện này bao gồm:

  - Có giáo viên đạt trình độ chuẩn theo quy định; có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em an toàn;

  - Diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em bảo đảm ít nhất 1,5 m2 cho một trẻ em;

  - Có chỗ chơi, có hàng rào và cổng bảo vệ an toàn cho trẻ em;

  - Những nơi có tổ chức ăn cho trẻ em phải có bếp riêng, an toàn; bảo đảm phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm; có đủ nước sạch dùng cho sinh hoạt và đủ nước uống hàng ngày cho trẻ em.

  Ngoài ra, còn phải đáp ứng điều kiện về trang thiết bị tối thiểu và tài liệu giảng dạy.

  Đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ em tới trường, lớp, các cá nhân có thể tổ chức nhóm trẻ nhằm đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em của phụ huynh và phải đăng ký hoạt động với Ủy ban nhân dân cấp xã.

  Ngày 20/11/2018 nghị định chính thức có hiệu lực.

  7. Bổ sung quy định về miễn đào tạo nghề luật sư và miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư

  Nghị định 137/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư. (có hiệu lực từ 25/11/2018)

  Theo đó, người thuộc trường hợp quy định tại Điều 13 và Điều 16 của Luật luật sư được miễn đào tạo nghề luật sư và miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư.

  Người đã bị xử lý hình sự hoặc xử lý kỷ luật đến mức bị cách chức chức danh thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, kiểm tra viên, thẩm tra viên; tước danh hiệu công an nhân dân, tước quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; tước học hàm, học vị giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sỹ luật hoặc đã bị thu hồi quyết định bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp, chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thì không được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 13 và Điều 16 của Luật luật sư.

  8. Doanh nghiệp dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động

  Đây là quy định mới của Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

  Theo quy định trên, doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

  Ngày có hiệu lực: 01/11/2018.

  9. Hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh

  Đây là điểm mới nhằm hạn chế ảnh hưởng, tác động thuốc là trên màn ảnh quy định tại Thông tư 25/2018/TT-BVHTTDL quy định việc hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh Quy định không sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong các trường hợp sau đây:

  - Thể hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 9 và hành vi vi phạm nghĩa vụ của người hút thuốc lá quy định tại Điều 13 của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, trừ trường hợp nhằm phê phán, lên án các hành vi này;

  - Ca ngợi tổ chức, cá nhân thành công từ sản xuất, kinh doanh thuốc lá;

  - Thể hiện trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh dành cho trẻ em;

  - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

  Ngày 15/11/2018 thông tư có hiệu lực áp dụng.

  Trên đây là 09 chính sách nỗi bật có hiệu lực trong tháng 11/2018. Mọi người quan tâm có thể tìm hiểu thêm các chính sách quan trọng khác tại Thư viện pháp luật.

  Tôi yêu Việt Nam! "Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam"

   
  6245 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn BachHoLS vì bài viết hữu ích
  lethuthachthat65@gmail.com (12/12/2018) nguyenquynh103 (02/11/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #526283   25/08/2019

  thongtho
  thongtho

  Female
  Mầm

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (118)
  Số điểm: 775
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 38 lần


  Cảm ơn những thông tin tổng hợp mà bạn đã đưa ra. Những thông tin trên sẽ giúp chúng ta biết được những thay đổi mới của luật và thực hiện sao cho đúng pháp luật.Đồng thời khi biết được những điều khoản mới chúng ta sẽ tránh mắc phải những sai lầm không đáng có. 

   
  Báo quản trị |  
 • #526957   30/08/2019

  Cảm ơn bạn vì bài viết hữu ích. Về việc tổ chức tín dụng phải giữ bí mật, thông tin khách hàng, thật ra trước đây tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 14 Luật các tổ chức tín dụng 2010 cũng đã có quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải bảo đảm bí mật thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi và các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Đồng thời, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi, các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng.

   
  Báo quản trị |  
 • #526972   30/08/2019

  ChanhLe96
  ChanhLe96
  Top 150
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2019
  Tổng số bài viết (560)
  Số điểm: 4470
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 110 lần


  Cảm ơn về bài viết của bạn. Mình khá quan tâm đến mục xử phạt đối với hành vi bán hàng đa cấp sẽ bị xử phạt 200 triệu đồng. Tuy nhiên, đa cấp vẫn có 2 loại là bất chính và hợp pháp, với mức xử phạt 200 triệu chắc chắn với hành vi bán hàng đa cấp bất chính, mình quan tâm đến vấn đề này vì có lần mình bị dính vào ổ đa cấp bất chính, giá như thời điểm đó quy định này được ban hành và phổ biến rộng rãi.

   
  Báo quản trị |  
 • #552825   26/07/2020

  quachlinh197
  quachlinh197
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2020
  Tổng số bài viết (259)
  Số điểm: 1970
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 26 lần


  Việc chọn lọc được những chính sách nổi bật trong rất nhiều chính sách mà các cơ quan Nhà nước ban hành thực sự bạn rất kỳ công. Theo ý kiến của mình thì 09 chính sách mà bạn đưa ra rất thú vị và đưa lại nhiều thông tin bổ ích cho mọi người khi tham gia vào quan hệ pháp luật.

   
  Báo quản trị |  
 • #587218   01/07/2022

  leehuy97
  leehuy97
  Top 500
  Chồi

  Vietnam
  Tham gia:29/06/2022
  Tổng số bài viết (214)
  Số điểm: 1398
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 13 lần


  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Bài viết giúp mình biết được những chính sách mới như bắt buộc dùng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, tổ chức tín dụng phải giữ bí mật, thông tin khách hàng, hành vi bán hàng đa cấp bất chính có thể bị xử phạt đến 200 triệu đồng…. Qua đó biết được quy định áp dụng và xử phạt các hành vi trái quy định pháp luật.

   
  Báo quản trị |  
 • #599536   28/02/2023

  concobebee
  concobebee
  Top 500
  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (173)
  Số điểm: 980
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  09 chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2018

  Cảm ơn bài viết rất hay và bổ ích của bạn. Nhờ bài viết này tôi có thể tổng hợp được một số thông tin, quy định của pháp luật trong tháng 11/2018, trong số đó quy định về doanh nghiệp dưới 10 lao động được miễn thủ tục thang lương, bảng lương, định mức lao động. Theo tôi, người lao động và các doanh nghiệp cần chú ý cập nhật các quy định trên để áp dụng vào thực tế một cách chính xác nhất.

   
  Báo quản trị |  
 • #601599   02/04/2023

  DAPL
  DAPL

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:02/04/2023
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  09 chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2018

  gắn link sai

   
  Báo quản trị |