08 Thông tư nổi bật có hiệu lực từ ngày 01/7/2018

Chủ đề   RSS   
 • #493051 31/05/2018

  BachHoLS
  Top 150
  Male
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2016
  Tổng số bài viết (493)
  Số điểm: 18818
  Cảm ơn: 70
  Được cảm ơn 706 lần
  SMod

  08 Thông tư nổi bật có hiệu lực từ ngày 01/7/2018

  >>> 07 Nghị định nổi bật có hiệu lực từ ngày 01/7/2018

  >>> 9 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 và văn bản hướng dẫn

  Điều chỉnh những nội dung mang tính thực tiễn phục vụ nhu cầu với từng đối tượng cụ thể, từ ngày 01/07/2018 này các chính sách liên quan đến giao thông, hạ tầng; sản phẩm tiêu dùng; các hoạt động vay tín dụng;... có hiệu lực. Dưới đây là 08 Thông tư nổi bật: 

  1. Ban hành 21 biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước

  Được ban hành tại Thông tư 04/2018/TT-BTP. Trong đó:

  - 16 biểu mẫu trong việc giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại gồm có, bao gồm: Văn bản yêu cầu bồi thường; Thông báo về việc bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi thường; Thông báo về việc thụ lý hoặc không thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường; Thông báo về việc dừng việc giải quyết yêu cầu bồi thường; Quyết định cử người giải quyết bồi thường; Quyết định tạm ứng kinh phí bồi thường; Báo cáo xác minh thiệt hại; Biên bản kết quả thương lượng việc bồi thường; Quyết định giải quyết bồi thường; Biên bản trao quyết định giải quyết bồi thường; Quyết định hủy quyết định giải quyết bồi thường; Quyết định sửa chữa, bổ sung quyết định giải quyết bồi thường; Quyết định hoãn giải quyết bồi thường; Quyết định tiếp tục giải quyết bồi thường; Quyết định tạm đình chỉ giải quyết bồi thường; Quyết định đình chỉ giải quyết bồi thường;

  - 02 biểu mẫu về việc phục hồi danh dự cho người bị thiệt hại bao gồm: Thông báo về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự và Biên bản trả lời thông báo tổ chức thực hiện phục hồi danh dự;

  - 01 biểu mẫu về việc chi trả tiền bồi thường là Thông báo về việc chi trả tiền bồi thường;

  - 02 biểu mẫu về việc hoàn trả bao gồm: Quyết định thành lập Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả và Quyết định hoàn trả

  2. 09 quy chuẩn kỹ thuật được ban hành đối với sản phẩm sửa tươi nguyên liệu

  Đó là:

  - Yêu cầu về chỉ tiêu cảm quan và chỉ tiêu lý, hóa

  - Giới hạn về số lượng tế bào soma

  - Số lượng vi khuẩn

  - Độc tố vi nấm (Aflatoxin M1)

  - Kim loại nặng

  - Dư lượng thuốc thú y

  - Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

  -  Yêu cầu về bảo quản, vận chuyển

  - Phương pháp thử

  Quy chuẩn được ban hành cụ thể tại Thông tư 29/2017/TT-BNNPTNT ban hành quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm sữa tươi nguyên liệu. Thông tư còn đưa ra các quy chuẩn về quản lý; cụ thể các chỉ tiêu, giới hạn có trong sữa tươi nguyên liệu

  3. Công khai thông tin về mức thu tiền khai thác, sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng cho người sử dụng

  Là nội dung được bổ sung tại Thông tư 27/2017/TT-NHNN về sửa đổi Thông tư 03/2013/TT-NHNN quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

  Quyền và nghĩa vụ của Trung tâm Thông tin tín dụng, của khách hàng vay, của tổ chức tự nguyện tham gia hệ thống thông tin tín dụng,… cũng được sửa đổi, bổ sung đáp ứng nhu cầu thực tế.

  4. Ưu tiên xếp hàng mua vé đi tàu tại địa điểm bán vé

  Thông tư 09/2018/TT-BGTVT quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia, quy định theo thứ tự ưu tiên như sau:

  - Người có bệnh nặng mà có yêu cầu của cơ quan y tế phải nhanh chóng chuyển đi.

  - Thương binh, bệnh binh.

  - Người khuyết tật.

  - Phụ nữ có thai.

  - Người đi tàu kèm trẻ nhỏ dưới 24 tháng tuổi.

  - Người già từ đủ 60 tuổi trở lên.

  - Các đối tượng ưu tiên khác do doanh nghiệp quy định.

  Hành khách có quyền trả lại vé, đổi vé trước giờ tàu chạy. Doanh nghiệp quy định cụ thể mức khấu trừ tương ứng với thời gian trả lại vé, đổi vé và các nội dung khác có liên quan đến việc trả lại vé, đổi vé của hành khách.

   5. Hướng dẫn đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

  * Đối với tiêu chí đặt hàng:  có đề tài đặt hàng và đối tượng nhận đặt hàng

  * Quy cách xuất bản phẩm đặt hàng: Đối với từng loại sách (trắng dne, in màu, sách ảnh) có quy cách khác nhau

  * Phương thức thưc hiện đặt hàng xuất bản phẩm:

  + Đối với bản thảo (bản mẫu), thực hiện theo phương thức đặt hàng; giá đặt hàng do cơ quan đặt hàng quyết định

  + Đối với công đoạn in và phát hành xuất bản phẩm, thực hiện phương thức đấu thầu theo quy định của pháp luật, trên cơ sở giá do cơ quan đặt hàng phê duyệt.

  Căn cứ theo Thông tư 07/2018/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước.

  6. Tiêu chuẩn sức khỏe đối với nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ tàu chạy

  Thông tư 12/2018/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu quy định như sau:

  + Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khám sức khỏe cho nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

  + Giấy KSK tuyển dụng và nội dung KSK tuyển dụng cho nhân viên đường sắt theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 12/2018.

  + Sổ/Giấy KSK định kỳ và nội dung KSK định kỳ cho nhân viên đường sắt theo quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

  7. Giải quyết tai nạn giao thông đường sắt

  Được Thông tư 23/2018/TT-BGTVT đưa ra nguyên tắc giải quyết như sau:

  - Khi xảy ra tai nạn giao thông đường sắt các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đường sắt phải phối hợp giải quyết bảo đảm an toàn, khôi phục giao thông nhanh chóng và kịp thời;

  - Phải tổ chức cứu giúp ngay đối với người bị nạn, bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản của nhà nước, doanh nghiệp và người bị nạn;

  - Các vụ tai nạn giao thông đường sắt phải được lập biên bản, thông tin, báo cáo kịp thời cho các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của Thông tư này;

  - Các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi nhận được tin báo về tai nạn giao thông đường sắt phải có trách nhiệm đến ngay hiện trường để giải quyết; không được gây trở ngại cho việc khôi phục giao thông vận tải đường sắt sau khi tai nạn xảy ra trên đường sắt;

  - Việc tổ chức khôi phục hoạt động giao thông vận tải đường sắt không được gây trở ngại cho công tác điều tra, xử lý của các cơ quan chức năng;

  - Chủ tịch Hội đồng giải quyết tai nạn giao thông đường sắt được quyền huy động mọi nguồn lực tại chỗ để phục vụ cho công tác cứu chữa, giải quyết tai nạn giao thông đường sắt.

  8. Áp dụng can thiệp sớm để xử lý trong giám sát ngân hàng

  Là nội dung được bổ sung tại Thông tư 04/2018/TT-NHNN về sửa đổi Thông tư 08/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng.

  Trong trường hợp xét thấy cần thiết cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản yêu cầu đối tượng giám sát ngân hàng điều chỉnh, bổ sung phương án khắc phục.

   

  Tôi yêu Việt Nam! "Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam"

   
  9390 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận