08 nguyên tắc xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể

Chủ đề   RSS   
 • #515343 15/03/2019

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  08 nguyên tắc xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể

  Bộ y tế đang Dự thảo Thông tư Quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần

  Theo đó, Nguyên tắc xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể như sau:

  Thông tư 20/2014/TT-BYT về việc Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

  1. Tổng tỷ lệ % TTCT của một người không vượt quá 100%.

  2. Mỗi tổn thương cơ quan của cơ thể và mỗi di chứng do tổn thương này gây ra chỉ được tính tỷ lệ % TTCT một lần. Trường hợp tổn thương cơ quan này nhưng gây biến chứng ở cơ quan thứ hai đã được xác định, thì tính thêm tỷ lệ % TTCT do di chứng tổn thương trên cơ quan thứ hai.

  3. Nếu nhiều TTCT là triệu chứng thuộc một hội chứng hoặc thuộc một bệnh đã được nêu trong Bảng tỷ lệ quy định tại Điều 1 Thông tư này thì tỷ lệ % TTCT được xác định theo hội chứng hoặc theo bệnh đó.

  4. Khi tính tỷ lệ % TTCT chỉ lấy hàng thập phân đến hai chữ số. Ở kết quả cuối cùng làm tròn số để có tổng tỷ lệ % TTCT là số nguyên (Nếu chữ số hàng thập phân lớn hơn hoặc bằng 5 thì làm tròn số thành 01 đơn vị).

  5. Khi tính tỷ lệ % TTCT của một bộ phận cơ thể hoặc cơ quan cơ thể có tính chất đối xứng, hiệp đồng chức năng mà một bên bị tổn thương hoặc bệnh lý có sẵn đã được xác định, thì tính cả tỷ lệ % TTCT đối với cơ quan hoặc bộ phận bị tổn thương hoặc bệnh lý có sẵn đó.

  Ví dụ: Một người đã bị cắt thận phải trước đó, nếu lần này bị chấn thương phải cắt thận trái thì tỷ lệ % TTCT được tính là mất cả hai thận.

  6. Khi giám định, căn cứ tổn thương thực tế và mức độ ảnh hưởng của tổn thương đến cuộc sống, nghề nghiệp của đối tượng giám định, giám định viên đánh giá, xác định tỷ lệ % TTCT được quy định tại Thông tư này.

  7.  Đối với các cơ quan, bộ phận cơ thể đã bị mất chức năng, nay bị tổn thương thì tỷ lệ % TTCT được tính bằng 30% tỷ lệ % TTCT của cơ quan, bộ phận đó được quy định tại Thông tư này.

  8. Trường hợp đối tượng giám định cần giám định tại hai tổ chức giám định trở lên, thì Tổ chức giám định cuối cùng có trách nhiệm tổng hợp tỷ lệ % TTCT, theo quy định: Tỷ lệ % TTCT do Tổ chức giám định thứ nhất giám định là T1, tỷ lệ % TTCT do Tổ chức giám định thứ hai giám định là T2… và tổng hợp tỷ lệ % TTCT theo quy định Điều 4 Thông tư này.

  Ban hành kèm theo Thông tư này bảng tỷ lệ phần trăm (sau đây viết tắt là %) tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần như sau:

  a) Bảng 1: Tỷ lệ % tổn thương cơ thể do thương tích;

  b) Bảng 2: Tỷ lệ % tổn thương cơ thể do bệnh, tật.

  Xem chi tiết tại file đính kèm:

   
  2312 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận