08 khoản chi cho xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chủ đề   RSS   
 • #603207 12/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2003 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  08 khoản chi cho xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

  Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2023/TT-BTC tải quy định về quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
   
  Theo đó, Bộ Tài chính quy định mức chi cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như sau:
   
  08-khoan-chi-cho-xay-dung-phong-trao-toan-dan-bảo-ve-an-ninh-to-quoc
   
  Mức chi được thực hiện theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Thông tư 40/2023/TT-BTC quy định một số mức chi cụ thể như sau:
   
  (1) Chi công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật
   
  Mức chi theo Thông tư 338/2016/TT-BTC (được sửa đổi bởi Thông tư 42/2022/TT-BTC) quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
   
  (2) Chi các hoạt động thông tin tuyên truyền, tạo lập dữ liệu đăng tải 
   
  - Chi cho các hoạt động về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên cổng/trang thông tin điện tử.
   
  - Xây dựng tin, bài viết, phóng sự, clip, triển lãm nội dung và hình ảnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: 
   
  + Thực hiện theo quy định tại Nghị định 18/2014/NĐ-CP về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.
   
  + Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 21/2015/NĐ-CP về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn và các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; các định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
   
  (3) Chi tổ chức khảo sát, xây dựng, thực hiện mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ
   
  - Chi tiền xăng xe đi vận động của cơ quan, tổ chức cấp xã: Khoán 12.000đ/km trên cơ sở bảng số kilomet thực tế đi vận động được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã duyệt.
   
  - Chi đảm bảo công tác xây dựng, thành lập, hoạt động của mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở: 20.000.000 đồng/01 mô hình/01 đơn vị cấp xã/01 năm.
   
  (4) Chi tổ chức các đoàn, hội nghị, phong trào, tuyên truyền
   
  Chi cho các hoạt động kiểm tra, chỉ đạo, khảo sát; chi hội nghị tuyên truyền, sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
   
  Chi tổ chức hội nghị điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở cơ sở: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
   
  (5) Chi tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng
   
  Thực hiện theo quy định tại Thông tư 36/2018/TT-BTC (sửa đổi bởi Thông tư 06/2023/TT-BTC) hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
   
  (6) Chi thăm hỏi, động viên những mô hình tổ chức quần chúng, cá nhân
   
  - Cơ quan chủ trì thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Trung ương chi không quá 20.000.000 đồng/01 mô hình/01 năm và không quá 30 địa phương/01 năm; chi không quá 5.000.000 đồng/01 người/01 năm, mỗi địa phương không quá 05 người/01 năm và không quá 30 địa phương/01 năm (Tổng các khoản chi theo điểm này không quá 1.350.000.000 đồng/01 năm);
   
  - Cơ quan chủ trì thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp tỉnh chi không quá 10.000.000 đồng/01 mô hình/01 đơn vị cấp xã/01 năm và không quá 30 đơn vị cấp xã/01 năm; chi không quá 3.000.000 đồng/01 người/01 năm và không quá 100 người/01 năm (Tổng các khoản chi theo điểm này không quá 600.000.000 đồng/01 năm);
   
  - Cơ quan chủ trì thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp huyện chi không quá 5.000.000 đồng/01 mô hình/01 đơn vị cấp xã/01 năm và không quá 10 đơn vị cấp xã/01 năm; chi không quá 1.000.000 đồng/01 người/01 năm và không quá 50 người/01 năm (Tổng các khoản chi theo điểm này không quá 100.000.000 đồng/01 năm).
   
  (7) Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 
   
  - Thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng 2003 (sửa đổi bởi Luật Thi đua, khen thưởng 2009; Luật Thi đua, khen thưởng 2013; Luật Thi đua, khen thưởng 2022).
   
  - Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 
   
  (8) Các khoản chi tuyên truyền trên sách, ảnh, truyền hình, triển lãm
   
  Như chi in ấn các ấn phẩm, sách, tranh ảnh, tài liệu tuyên truyền; chi làm phim, làm video clip; triển lãm và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhưng chưa có quy định về mức chi: 
   
  Tham khảo giá thị trường đối với những công việc tương tự tại địa bàn thực hiện; có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong phạm vi dự toán đã được giao.
   
  Xem thêm Thông tư 40/2023/TT-BTC tải có hiệu lực từ ngày 23/7/2023.
   
  181 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận