08 hành vi bị nghiêm cấm trong công tác PCCC tại cơ quan Bộ GD&ĐT

Chủ đề   RSS   
 • #605603 22/09/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2260)
  Số điểm: 75880
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1950 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  08 hành vi bị nghiêm cấm trong công tác PCCC tại cơ quan Bộ GD&ĐT

  Đây là nội dung mới tại Quyết định 2533/QĐ-BGDĐT năm 2023 ban hành bởi Bộ GD&ĐT ngày 31/8/2023 quy định phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ quan Bộ Giáo dục và đào tạo.
   
  Theo đó, quy định PCCC và CNCH tại cơ quan Bộ GD&ĐT sẽ nghiêm cấm 08 hành vi liên quan đến công tác PCCC tại cơ quan Bộ GD&ĐT như sau:
   
  08-hanh-vi-bi-nghiem-cam-trong-cong-tac-pccc-tai-co-quan-bo-gddt
   
  Các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến PCCC trong cơ quan Bộ GD&ĐT
   
  - Cố ý gây cháy, nổ làm tổn hại đến tính mạng, sức khoẻ con người, an toàn phương tiện, tài sản để trục lợi; gây thiệt hại tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân; ảnh hưởng xấu đến môi trường, an ninh và trật tự an toàn cơ quan Bộ.
   
  - Cản trở các hoạt động phòng ngừa PCCC và CNCH; chống người thi hành nhiệm vụ PCCC và CNCH.
   
  - Lợi dụng hoạt động PCCC và CNCH để xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ con người; xâm phạm tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân.
   
  - Cố ý báo cháy, tai nạn giả.
   
  - Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, sử dụng, mua bán trái phép chất nguy hiểm về cháy, nổ; vi phạm nghiêm trọng các quy định quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy đã được Nhà nước quy định.
   
  - Thi công những công trình có nguy hiểm về cháy, nổ mà chưa có thiết kế được duyệt về PCCC và CNCH; nghiệm thu và đưa vào sử dụng công trình có nguy hiểm về cháy, nổ khi chưa đủ điều kiện bảo đảm an toàn PCCC và CNCH.
   
  - Làm hư hỏng, tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH, biển báo, biển chỉ dẫn và lối thoát nạn.
   
  - Các hành vi khác vi phạm quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy 2001.
   
  Trách nhiệm PCCC và CNCH của công chức, viên chức Bộ GD&ĐT
   
  - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
   
  + Thực hiện các quy định của pháp luật và của cơ quan Bộ về PCCC và CNCH; chấp hành lệnh điều động, yêu cầu PCCC và CNCH của thủ trưởng đơn vị hoặc người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền.
   
  + Tìm hiểu các văn bản quy định của Luật, pháp luật về PCCC và CNCH, bảo quản, sử dụng thành thạo các loại phương tiện phòng cháy chữa cháy được trang bị tại cơ quan Bộ và các kỹ năng cứu nạn cứu hộ được huấn luyện.
   
  + Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và trong bảo quản, sử dụng chất nguy hiểm về cháy, nổ; kịp thời khắc phục các thiếu sót, vi phạm quy định an toàn về PCCC và CNCH.
   
  + Tham gia các hoạt động PCCC và CNCH; đề xuất, kiến nghị với Ban chỉ huy PCCC và CNCH cơ quan Bộ, thủ trưởng đơn vị nơi làm việc về các biện pháp bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH.
   
  + Ngăn chặn kịp thời các hiện tượng, nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy và những hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
   
  + Báo cháy và chữa cháy kịp thời khi phát hiện thấy cháy, triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ; chấp hành nghiêm lệnh huy động tham gia các hoạt động PCCC và CNCH.
   
  + Không tự ý đấu nối làm thay đổi hệ thống điện; không dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm điện; không để các chất dễ cháy gần ổ cắm điện và đường dây dẫn điện; không đun nấu trong phòng làm việc; không để các vật dụng, trang thiết bị cản trở việc cứu nạn, cứu hộ...
   
  + Hết giờ làm việc, trước khi rời khỏi phòng làm việc phải kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; tắt toàn bộ đèn, quạt, điều hòa nhiệt độ, máy tính, máy in, máy photocopy, các thiết bị sử dụng điện (trừ các thiết bị mạng).
   
  - Thủ trưởng các đơn vị
   
  + Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và của cơ quan Bộ về PCCC và CNCH tại đơn vị. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Bộ trưởng về hành vi vi phạm quy định của pháp luật, của cơ quan Bộ về PCCC và CNCH xảy ra tại đơn vị.
   
  + Tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kỳ và đột xuất về các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại đơn vị.
   
  + Thường xuyên đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị về việc bố trí, sắp xếp, bảo quản và sử dụng tài sản, thiết bị, hồ sơ, tài liệu, chất dễ cháy theo đúng quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
   
  + Dự kiến các tình huống cháy có thể xảy ra tại đơn vị và xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ kịp thời, bảo đảm các điều kiện thoát nạn an toàn nhằm cứu người, cứu tài sản khi có cháy xảy ra. Phương án PCCC và CNCH phải được bổ sung, điều chỉnh ngay khi có những thay đổi về các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại đơn vị.
   
  + Cử công chức, viên chức và người lao động tham gia lực lượng PCCC và CNCH cơ quan Bộ; huy động công chức, viên chức và người lao động tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu.
   
  - Chánh Văn phòng
   
  + Tham mưu, trình Bộ trưởng quyết định thành lập Ban chỉ huy PCCC và CNCH, Đội PCCC và CNCH cơ quan Bộ.
   
  + Chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng định kỳ về chuyên môn nghiệp vụ PCCC và CNCH.
   
  + Chỉ đạo thực hiện bố trí, sắp xếp bãi đỗ xe ô tô, xe máy phải hợp lý, đảm bảo các điều kiện không gian, mặt bằng lưu thông khi cần di chuyển trong trường hợp xảy ra cháy.
   
  + Chỉ đạo thực hiện thiết lập hệ thống chống sét, hệ thống báo cháy, biển báo, biển cấm, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC và CNCH; nơi sử dụng lửa, phát sinh nhiệt phải đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
   
  + Chỉ đạo thực hiện trang bị, quản lý, bảo dưỡng các loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại cơ quan Bộ để bảo đảm luôn luôn sẵn sàng cho công tác PCCC và CNCH tại chỗ theo quy định của pháp luật.
   
  + Chỉ đạo thực hiện lập dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện, đảm bảo điều kiện cần thiết để duy trì hoạt động của đội PCCC và CNCH cơ sở theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
   
  + Chỉ đạo thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về công tác PCCC và CNCH của cơ quan Bộ gửi các cơ quan chức năng theo quy định pháp luật.
   
  Xem thêm Quyết định 2533/QĐ-BGDĐT năm 2023 có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
   
  140 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận