08 điều kiện để cá nhân làm đại lý xổ số tự chọn số điện toán

Chủ đề   RSS   
 • #503465 28/09/2018

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 767 lần


  08 điều kiện để cá nhân làm đại lý xổ số tự chọn số điện toán

  Dự thảo nêu rõ sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán gồm các nhóm sản phẩm: a) Xổ số tự chọn số theo ma trận; b) Xổ số tự chọn số theo dãy số; c) Xổ số tự chọn số quay số nhanh; d) Sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán khác theo quyết định của Bộ Tài chính.

  * Điều kiện làm đại lý xổ số tự chọn số điện toán:

  a) Đối với cá nhân:

  - Là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, thường trú tại Việt Nam;

  - Không phải là người đang có tiền án, tiền sự; không phải là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

  - Không phải là người lao động, người quản lý doanh nghiệp làm việc tại công ty xổ số điện toán;

  - Không phải là vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của các cá nhân giữ chức danh từ cấp phó các phòng, ban nghiệp vụ trở lên của công ty xổ số điện toán và các tổ chức khác tham gia vận hành hệ thống xổ số tự chọn số điện toán (nếu có);

  - Đáp ứng được yêu cầu về bảo đảm nghĩa vụ thanh toán theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với công ty xổ số điện toán;

  - Có địa điểm kinh doanh ổn định, đủ diện tích mặt bằng, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để lắp đặt các thiết bị bán vé xổ số tự chọn số điện toán;

  - Có đủ tiêu chuẩn vận hành thành thạo các thiết bị bán vé xổ số tự chọn số điện toán được công ty xổ số điện toán xác nhận hoặc cấp chứng chỉ;

  - Có văn bản cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của công ty xổ số điện toán khi trở thành đại lý xổ số tự chọn số điện toán.

  b) Đối với tổ chức:

  - Là tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

  - Không phải là tổ chức kinh tế có vốn góp của vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của các cá nhân giữ chức danh từ cấp phó các phòng, ban nghiệp vụ trở lên của công ty xổ số điện toán và các tổ chức khác tham gia vận hành hệ thống xổ số tự chọn số điện toán (nếu có);

  - Đáp ứng được yêu cầu về bảo đảm nghĩa vụ thanh toán theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với công ty xổ số điện toán;

  - Có địa điểm kinh doanh ổn định, đủ diện tích mặt bằng, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để lắp đặt các thiết bị bán vé xổ số tự chọn số điện toán;

  - Có nhân viên đủ tiêu chuẩn vận hành thành thạo các thiết bị bán vé xổ số tự chọn số điện toán được công ty xổ số điện toán xác nhận hoặc cấp chứng chỉ;

  - Có văn bản cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của công ty xổ số điện toán khi trở thành đại lý xổ số tự chọn số điện toán.

  Trách nhiệm của người tham gia dự thưởng: Khi trúng thưởng, người tham gia dự thưởng phải xuất trình vé xổ số trúng thưởng và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng tham gia dự thưởng theo quy định để làm thủ tục lĩnh thưởng; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

   

  Xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm:

   

   

   
  1855 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận