07 VBQPPL sắp được ban hành hướng dẫn Luật CB, công chức và Luật VC sửa đổi 2019

Chủ đề   RSS   
 • #536996 08/01/2020

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 597 lần


  07 VBQPPL sắp được ban hành hướng dẫn Luật CB, công chức và Luật VC sửa đổi 2019

  07 VB sắp được ban hành hướng dẫn Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi

  Là nội dung tại Quyết định 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

  Cụ thể, phân công cơ quan soạn thảo văn bản hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019 (có hiệu lực từ 01/7/2020), gồm:

  1. Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức ( khoản 5, 6, 9, 10, 18 Điều 1)

  2. Nghị định thay thế Nghị định thay thế Nghị định 55/2012/NĐ-CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (Khoản 1 Điều 2)

  3. Nghị định quy định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (Khoản 1 Điều 2)

  4. Nghị định quy định vể tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức (Khoản 2 Điều 2)

  5. Nghị định quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (Khoản 15 Điều 1; khoản 11 Điều 2)

  6. Nghị định quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (Khoản 11 Điều 1; khoản 5 Điều 2)

  7. Nghị định quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (khoản 18 Điều 1)

  Quyết định 24/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 06/01/2020.

   

  Cập nhật bởi lamkylaw ngày 08/01/2020 10:01:14 SA
   
  2409 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lamkylaw vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (08/01/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #537169   11/01/2020

  zichzach79
  zichzach79
  Top 500
  Male
  Mầm

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2018
  Tổng số bài viết (136)
  Số điểm: 800
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 88 lần


  Ngoài ra còn có có các Nghị định khác có tính chất quan trọng như: Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính; Nghị định về quy định vị trí việc làm để sắp xếp tiền lương thực hiện năm 2021, Nghị định thay thế đánh giá, phân loại công chức...trong báo cáo tổng kết ngành Nội vụ năm 2019 của Bộ Nội vụ!Năm 2020, là năm chốt và thay thế các quy định cũ nhằm đáp ứng, phù hợp môi trường xã hội phát triển.

   
  Báo quản trị |