07 Trường hợp bảo hiểm không bồi thường trong thời gian xây dựng

Chủ đề   RSS   
 • #589790 20/08/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75820
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1944 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  07 Trường hợp bảo hiểm không bồi thường trong thời gian xây dựng

  Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
   
  boi-thuong-bao-hiem
   
  Cụ thể, tại Điều 8 Thông tư 50/2022/TT-BTC quy định về phạm vi công trình xây dựng được bảo hiểm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm của bên bảo hiểm như sau:
   
  Thứ nhất về phạm vi bảo hiểm của bên bảo hiểm công trình
   
  Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của công trình trong thời gian xây dựng phát sinh từ mọi rủi ro. Trừ các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 50/2022/TT-BTC thì không có trách nhiệm bồi thường.
   
  Thứ hai về các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm
   
  Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm đối với bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng bao gồm:
   
  (1) Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm chung theo quy định tại Điều 5 Thông tư 50/2022/TT-BTC về loại trừ trách nhiệm bảo hiểm chung.
   
  (2) Tổn thất phát sinh do lỗi thiết kế của nhà thầu tư vấn đối với công trình xây dựng.
   
  (3) Tổn thất do hiện tượng ăn mòn, mài mòn, oxy hóa.
   
  (4) Tổn thất do hiện tượng mục rữa và diễn ra trong điều kiện áp suất, nhiệt độ bình thường (quy định này chỉ áp dụng đối với các công trình xây dựng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư 50/2022/TT-BTC).
   
  (5) Tổn thất do hiện tượng kết tạo vẩy cứng như han gỉ, đóng cặn hoặc các hiện tượng tương tự khác (quy định này chỉ áp dụng đối với các công trình xây dựng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư 50/2022/TT-BTC).
   
  (6) Chi phí sửa chữa, thay thế, chỉnh sửa khuyết tật của nguyên vật liệu hoặc lỗi tay nghề. Loại trừ này chỉ áp dụng đối với tổn thất của các hạng mục bị ảnh hưởng trực tiếp, không áp dụng đối với tổn thất của các hạng mục khác là hậu quả gián tiếp do khuyết tật của nguyên vật liệu hoặc lỗi tay nghề.
   
  (7) Tổn thất hay thiệt hại chỉ phát hiện được vào thời điểm kiểm kê.
   
  Trong thời gian xây dựng khi các vấn đề trên xảy ra mà nhà đầu tư có mua bảo hiểm công trình thì vẫn không được bồi thường. Một phần nhằm đảm bảo quyền lợi của bên kinh doanh bảo hiểm vì chi phí phát sinh trong các trường hợp trên là do lỗi của bên xây dựng.
   
  Bên cạnh đó, trong trường hợp công trình xuống cấp trong thời gian đang thi công mà gặp các điều kiện môi trường thì doanh nghiệp bảo hiểm không cần phải chi trả chi phí phát sinh. Việc này nhằm bảo vệ quyền lợi của bên bảo hiểm.
   
  Thông tư 50/2022/TT-BTC có hiệu lực từ 01/10/2022.
   
  296 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (20/08/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #590235   28/08/2022

  07 Trường hợp bảo hiểm không bồi thường trong thời gian xây dựng

  Cám ơn bài viết hữu ích của bạn! Ngoài ra, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành, bao gồm toàn bộ vật liệu, chi phí nhân công, thiết bị lắp đặt vào công trình, cước phí vận chuyển, các loại thuế, phí khác và các hạng mục khác do chủ đầu tư hoặc nhà thầu cung cấp. số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với công trình trong thời gian xây dựng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng, kể cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

   
  Báo quản trị |  
 • #590236   28/08/2022

  07 Trường hợp bảo hiểm không bồi thường trong thời gian xây dựng

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Theo nguyên tắc, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ bồi thường các khoản chi phí mà người được bảo hiểm thực tế phải gánh chịu và ở mức độ mà các khoản đó đã được tính vào số tiền bảo hiểm.

  Mức bồi thường đối với từng hạng mục tài sản ghi trong hợp đồng bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm của hạng mục tài sản đó. Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm không vượt quá tổng số tiền được bảo hiểm quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Các trường hợp cụ thể như sau: 1- Đối với trường hợp tổn thất có thể sửa chữa được thì phải sửa chữa, số tiền bồi thường là chi phí cần thiết để phục hồi các hạng mục bị tổn thất trở lại trạng thái như trước khi xảy ra tổn thất sau khi trừ đi phần giá trị thu hồi và mức khấu trừ; 2- Đối với trường hợp tổn thất toàn bộ, số tiền bồi thường là giá trị thực tế của hạng mục đó ngay trước khi xảy ra tổn thất trừ đi giá trị thu hồi và mức khấu trừ.
   
  Báo quản trị |  
 • #590244   28/08/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  07 Trường hợp bảo hiểm không bồi thường trong thời gian xây dựng

  Cảm ơn bài viết của bạn. Bảo hiểm công trình xây dựng là một hình thức bảo đảm, bồi thường khi phát sinh tai nạn trong quá trình thi công xây dựng. Tuy nhiên, không phải tất cả các tổn thất phát sinh đều được bồi thường, từ các thông tin bạn chia sẻ trên, có thể thấy những tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý, tổn thất không mang tính ngẫu nhiên, hay các tổn thất mang tính thảm họa như chiến tranh, phản ứng hạt nhân sẽ không thuộc phạm vi bồi thường.

   
  Báo quản trị |