07 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 08/2020

Chủ đề   RSS   
 • #552481 23/07/2020

  BachHoLS
  Top 150
  Male
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2016
  Tổng số bài viết (493)
  Số điểm: 18818
  Cảm ơn: 70
  Được cảm ơn 707 lần
  SMod

  07 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 08/2020

  chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 08/2020

  Ảnh minh họa: Chính sách có hiệu lực từ tháng 08/2020

  Tiếp tục cập nhật những chính sách mới có hiệu lực, dưới đây là nội dung thống kê những văn bản nổi bật có hiệu lực trong tháng 08/2020:

  1. Mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm từ 01/8/2020

  Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 16/2020/TT-BGDĐT ngày 05/6/2020 quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm.

  Theo đó, Bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm gồm bốn (4) trang, mỗi trang có kích thước 19 cm x 13,5 cm. Trang 1 và trang 4 có nền màu đỏ. Trang 1 có hình Quốc huy, các chữ in trên trang 1 có màu vàng. Trang 2 và trang 3 có nền màu vàng, hoa văn viền màu vàng đậm; hình trống đồng in chìm chính giữa trang 2, hình Quốc huy in chìm chính giữa trang 3. Tên bằng có màu đỏ bằng tiếng Việt và tiếng Anh, các chữ khác có màu đen.

  Mẫu bằng và cách ghi nội dung trên bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III kèm theo Thông tư này.

  Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 thay thế Thông tư 44/2012/TT-BGDĐT

   

   2. 11 trường hợp xe bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe từ 01/8/2020

  Đây là nội dung tại Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện cơ giới đường bộ được ban hành có hiệu lực từ 01/8/2020 bổ sung các trường hợp xe phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

  Xem chi tiết: TẠI ĐÂY

  Thông tư này có hiệu lực thi hành từ  01/08/2020

   

  3. Bãi bỏ toàn bộ 08 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp sau đây:

  - Thông tư 206/2012/TT-BTC ngày 26/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng quỹ tập trung của Tập đoàn công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam.

  - Thông tư 21/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính ban hành quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

  - Thông tư 198/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu, quản lý, sử dụng, nộp ngân sách nhà nước phí hoa tiêu hàng hải và cơ chế đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải.

  - Thông tư 131/2010/TT-BTC ngày 06/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

  - Thông tư 92/2007/TT-BTC ngày 31/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước.

  - Thông tư 41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ thi hành chi tiết một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

  - Thông tư 178/2014/TT-BTC ngày 26/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về tài chính khi thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi.

  - Quyết định 104/2008/QĐ-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ ban hành kèm theo Quyết định 09/2008/QĐ-BTC ngày 31/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  Nội dung được quy định tại Thông tư 60/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp.

  Thông tư có hiệu lực từ 03/8/2020.

   

  4. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong tòa án nhân dân

  Thông tư 01/2020/TT-TANDTC quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân ban hành 18/6/2020 có hiệu lực từ 10/08/2020.

  Theo đó, thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong tòa án nhân dân được quy định như sau:

  - Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện giải quyết khiếu nại lần đầu đối với các khiếu nại quyết định, hành vi của mình, của công chức và người lao động thuộc quyền quản lý của Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện.

  - Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh giải quyết đối với các khiếu nại sau:

  + Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với các khiếu nại quyết định, hành vi của mình, của công chức, người lao động thuộc quyền quản lý của Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh;

  + Giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại quyết định, hành vi của Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, của công chức, người lao động thuộc quyền quản lý của Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

  - Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao giải quyết khiếu nại lần đầu đối với các khiếu nại quyết định, hành vi của mình, của công chức và người lao động thuộc quyền quản lý của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao.

  - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giải quyết các khiếu nại sau:

  + Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với các khiếu nại quyết định, hành vi của mình, của công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý của Chánh Tòa án nhân dân tối cao;

  + Giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại quyết định, hành vi của Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, của công chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

   

  5.  Từ 05/8/2020: CSGT chỉ được dừng xe trong 4 trường hợp

  Đây là nội dung được đưa ra tại Thông tư 65/2020/TT-BCA có quy định về việc tiếp nhận, xác minh thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

  Xem chi tiết các trường hợp: TẠI ĐÂY

  Thông tư có hiệu lực ngày 05/08/2020

   

  6. Màu sắc, dấu hiệu nhận biết loại máy bay cánh bằng Cảnh sát biển Việt Nam

  ** Màu sắc và dấu hiệu nhận biết tên viết tắt phiên hiệu, số hiệu trên đầu máy bay

  - Phần chóp mũi đầu máy bay chứa rada cảnh báo sơn màu đen;

  - Dấu hiệu nhận biết tên viết tắt phiên hiệu và số hiệu của phần đầu máy bay sơn tại vị trí phía dưới, đằng trước cửa kính cabin lái và trước vạch vàng da cam, bao gồm: 03 (ba) chữ VCG và 04 số; giữa chữ và số có gạch ngang nối (VCG - XXXX); kiểu chữ VnTimeH và kiểu số in hoa sơn màu trắng; kích cỡ chữ, số có chiều cao trong cùng nhóm phải bằng nhau, gồm: Cao x Rộng x Độ dày nét chữ và phải phù hợp với vị trí, diện tích thiết diện được sơn, kẻ, vẽ; thể hiện trên nền màu xanh nước biển ở hai bên sườn đầu máy bay.

  ** Màu sắc và dấu hiệu nhận biết tên viết tắt phiên hiệu, số hiệu thân trên phía sau đuôi máy bay

  Tên viết tắt phiên hiệu, số hiệu trên thân phía trên máy bay sơn tại vị trí trung điểm tính từ cửa lên xuống phía sau tới cánh đuôi ngang, bao gồm: 03 (ba) chữ VCG và 04 (bốn) số; giữa chữ và số có gạch ngang nối (VCG - XXXX); kiểu chữ VnTimeH và kiểu số in hoa sơn màu đen; kích cỡ chữ, số có chiều cao trong cùng nhóm phải bằng nhau, gồm: Cao x Rộng x Độ dày nét chữ và phải phù hợp với vị trí, thiết diện được sơn, kẻ, vẽ; thể hiện trên nền sơn màu trắng ở hai bên thân phía trên máy bay.

  ** Màu sắc và dấu hiệu nhận biết tên Cảnh sát biển Việt Nam trên thân phía dưới máy bay

  - Dấu hiệu nhận biết tên Cảnh sát biển Việt Nam trên hai bên thân phía dưới máy bay, gồm: Hàng chữ CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM ở trên và hàng chữ VIETNAM COAST GUARD ở dưới,

  - Các hàng chữ quy định tại điểm a Khoản này, sơn ở vị trí chính giữa thân phía dưới máy bay; kiểu chữ in hoa và phông chữ VnTimeH sơn màu trắng; kích cỡ chữ có chiều cao trong cùng nhóm phải bằng nhau và phù hợp với diện tích bề mặt thân phía dưới máy bay; chiều rộng của mỗi ký tự phải bằng 2/3 chiều cao của mỗi ký tự và đường nét của mỗi ký tự viết phải đậm nét; độ rộng của đường nét bằng 1/6 chiều cao của mỗi ký tự; khoảng cách giữa các ký tự bằng 1/4 chiều rộng của mỗi ký tự; thể hiện trên trên nền sơn màu xanh nước biển ở hai bên thân phía dưới máy bay.

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2020.

   

  7. Giáo viên thuộc các trường hợp sau phải thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo

  Đây là nội dung tại Nghị định 71/2020/NĐ-CP về việc quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

  Theo đó, đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo xem TẠI ĐÂY

  Thông tư có hiệu lực ngày 18/08/2020

  Tôi yêu Việt Nam! "Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam"

   
  5524 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #553469   30/07/2020

  Cảm ơn bài viết của bạn, bài viết đã cập nhật những thông tin rất cần thiết cho việc cập nhật các văn bản pháp luật để những bạn làm nghề luật cũng như các bạn có quan tâm về pháp luật có thể nắm bắt và theo sát thông tin một cách hiệu quả nhất.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #553476   30/07/2020

  quachlinh197
  quachlinh197
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2020
  Tổng số bài viết (259)
  Số điểm: 1970
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 26 lần


  Về vấn đề 07 chính sách nổi bật vào đầu tháng 08/2020 theo quan điểm cá nhân của mình thì: Trong thời điểm hiện nay có nhiều thử thách nhưng cũng không ít cơ hội chính vì thế các cơ quan Nhà nước cần có những chỉ đạo đúng đắn kịp thời để đưa đất nước phát triển.

   
  Báo quản trị |  
 • #553646   30/07/2020

  Cảm ơn về bài chia sẻ hữu ích của bạn. Bài viết đã hệ thống các điểm mới của văn bản sắp có hiệu lực trong tháng 8/2020 để giúp người nghiên cứu luật hoặc làm việc trong các lĩnh vực liên quan nắm được các nội dung cần thiết và áp dụng một cách kịp thời.

   
  Báo quản trị |